Cybersikkerhed skal indtænkes fra starten

Aktiv
Cybersikkerhed

Projektet vil løfte erhvervslivets cybersikkerhed ved at gøre software, som på mange måder udgør det digitale fundament i mange virksomheder, mere sikkert.

Flere og flere små og mellemstore virksomheder udsættes for cyberangreb og sikkerhedsbrud. Til trods for et stigende antal awareness-kampagner, vejledninger og uddannelsesforløb mv. er organisationerne forsat sårbare. Ofte skyldes det, at SMVerne ikke har ressourcer nok til at ansætte specialiserede it-sikkerhedsmedarbejdere. I stedet efterspørges der specialiseret rådgivning og sikre it-produkter.

Security by Design (SbD) går et skridt forud for problemstillingen ved at tænke sikkerhed ind i alle faser af udviklingen og livscyklussen for softwareprodukter. Software indgår i alle virksomheder, og ved lukke it-sårbarheder inden de kan udnyttes, vil danske virksomheder derved opleve et betydeligt cybersikkerhedsløft. Ligeledes vil projektet fokusere på en opkvalificering af rådgivere og it-leverandører.

En række udviklerhuse og rådgivere vil indgå i et uddannelses- og netværksforløb og danne grundlaget for projektet. Disse forløb vil have en særlig rolle i at sikre udbredelsen af den udviklede viden og værktøjerne til en lang bredere skare end de involverede virksomheder. Der sigtes mod at øge indsigt og viden i forhold til SbD til mere end 500 virksomheder, primært SMVer, hvilket udover en række kommunikations- og formidlingsaktiviteter vil ske gennem et kompetenceløft af rådgiver-gruppen.

Ambitionen er at øge erhvervslivets forståelse af begrebet ved klart at definere processer, modeller og konkrete værktøjer, som er omfattet af SbD. Derudover skal projektet være med at skabe et fælles sprog omkring cybersikkerhed, der kan styrke SMVers kommunikation af deres SbD-indsats til samarbejdspartnere og kunder og derved give virksomhederne en konkurrencefordel.

Projektet henvender sig til leverandører og udviklingshuse, der arbejder med softwareprodukter og rådgiverlaget, der skal bidrage til at få resultater og erfaringer ud til en bred skare af virksomheder.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Security by Design

Projektejer:
Alexandra Instituttet

Periode:
2020-2023

Støttet med:
10,5 mio. kr.

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

KONTAKT

Projektansvarlig
Sebastian Holmgaard Christophersen
Strategic Programme Manager
Strategic Business and Governanc
sebastian.christophersen@alexandra.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.