Iværksætteri inden for bioteknologi tager fart gennem inkubation og kapacitetsopbygning

cphlabs
Aktiv
Iværksætteri

CPHLabs skal udvikle sig til et dynamisk iværksættermiljø inden for life science og biotek.

Projektets topprioriteter

  1. At fremme udviklingen af iværksættervirksomheder inden for biotek og life science.

  2. At stille gode faciliteter til rådighed for iværksættervirksomheder inden for biotek og life science.

  3. At understøtte opbygningen og udviklingen af et velfungerende dansk iværksættermiljø på områder som biotek og life science.

CPHLabs har til formål at udvide life science og biotech økosystemet i Danmark. Der skal være større muligheder for, at talent udnyttes og potentielle iværksættere stimuleres til at starte virksomhed og få gang i udviklingen af proof-of-concept samt generel udvikling af egen forretning.

Fem arbejdspakker former CPHLabs

Aktiviteterne omkring CPHLabs kan groft skåret opdeles i fem arbejdspakker, der hver især supplerer hinanden.

1. Arbejdspakke
Her faciliteres et inkubationsprogram for iværksættere. Gennem programmet kan de ambitiøse startups udforske kommercielle innovationspotentialer i de unikke idéer og forskningsprojekter, som de er involverede i. Programmet indeholder også en mentorordning, samt forskellige matchmaking-aktiviteter.

2. Arbejdspakke
Her udvikles en digital platform for biotech-iværksættere. Platformen skal gøre det muligt at dele viden og koble ressourcer/kompetencer via netværk og derved opbygge en dansk infrastruktur for iværksættere inden for life science og biotek.

3. Arbejdspakke
Her handler det om at udvikle et lab management concept, hvor en fast person, tilknyttet CPHLab, arbejder med at give iværksætterne adgang til netværk og kompetencer for iværksætterne med fokus på deres individuelle behov.

4. Arbejdspakke
Her er der fokus på iværksætterarrangementer. Det vil sige Venture Caféer, hvor interesserede iværksættere kan møde op med deres idé med henblik på sparring og vurdering af egnethed til inkubationsprogrammet, samt en årlig innovations- og iværksættersommerskole.

5. Arbejdspakke
Her udvikles en digital guide til at opbygge et distributionsnetværk. Guiden består af en database og et impact-analyseværktøj og stilles til rådighed for alle danske iværksættere inden for life science og biotek.

Ambitiøse mål om at komme ud på markedet

Det er ambitionen at den digitale platform benyttes af 10 virksomheder det første år, voksende til 30 i år tre af projektet.

Inkubationsprogrammet skal  resultere i op mod 50 nye produktinnovationer, og det forventes at programmet fører til mere end 20 nye danske og globale partnerskaber – og mere end 20 nye stillinger forventes at blive skabt på baggrund af de nye startups.

CPHLabs 2

CPHLabs 4

CPHLabs 1

CPHLabs skal desuden munde ud i en ny blivende infrastruktur, der kan hjælpe early stage startups med at skalere, og skabe et bæredygtigt fællesskab for iværksættere, hvor nye ideer kan evalueres og opnå rådgivning og hjælp til skalering.

Med de målsætninger in mente henvender CPHLabs sig især til studerende og forskere på danske universiteter samt til ansatte i biotekindustrien, der har skalérbare idéer, som kan udvikles til danske vækstvirksomheder.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
CPHLabs

Projektejer:
Symbion A/S

Periode:
2021-2024

Støttet med:
5,8 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af CPHLabs i samarbejde med:

Nye Teknologier

CPHLabs er bare ét af mange projekter i Industriens Fonds projektportefølje som beskæftiger sig med nye teknologier.

Kontakt

Projektejer:
Klaus Blangsted-Jensen
CFO
40 61 94 45
kbj@symbion.dk

Projektansvarlig:
Lotte Munch Lambertsen
CPHLabs manager
22 10 97 84
lml@symbion.dk

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.