Robotterne kommer – Byd dem velkommen

Manglende kompetencer og for lidt viden. De to faktorer bremser danske virksomheders brug af den nye generation af robotter, de såkaldte cobots. Men et nyt praksisnært værktøj, sænker nu virksomheders barrierer for at komme i gang og det skal få flere til at høste gevinsterne fra de samarbejdende robotter.

At få robotter indført i en virksomheds arbejdsgange kræver særlige kompetencer. Det er ikke nok bare at sætte robotternes ledning i stikkontakten, og faktisk ser hver fjerde virksomhed netop de manglende kompetencer, som en af de største barrierer for implementering af robotter. Det viser en undersøgelse af robotters potentialer og udbredelse i dansk erhvervsliv.

Det danske initiativ, Cobot Knowledge Lab, som Teknologisk Institut og Industriens Fond står bag, har derfor udviklet et nyt digitalt værktøj, hvor virksomheder får viden, gode råd, konkret vejledning og praksisnære videoguides om opsætning og brug af cobots.

HVAD ER EN COBOT?

Hvad er det egentlig, der kendetegner en cobot – og hvad bruges de til hos de danske virksomheder?

Cobots, også kaldet kollaborative robotter, er typen af robotter, der er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker.

De er ofte karakteriserede ved at være mere brugervenlige og mindre pladskrævende end traditionelle industrirobotter, og så er cobots ofte billigere og mere fleksible end traditionelle robotter.

Cobots bruges for eksempel i forbindelse med palletering, svejsning, maskinpasning, montering, dosering, efterbehandling, materialehåndtering eller materialefjernelse.

Cobots er en særlig slags robotter, der er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker. Netop det samarbejde indeholder store muligheder for danske virksomheder og brugen af cobots ventes da også at stige.

“Cobots kan noget helt særligt og spiller en stor rolle i automatiseringen af den danske produktionssektor. For at realisere gevinsterne af cobots målt på effektivitet og innovation, kræver det dog, at vi bliver bedre til at bruge cobots korrekt og udnytte deres potentiale. I Cobot Knowledge Lab er der nu skabt et helt nyt vidensunivers, hvor den enkelte produktionsmedarbejder nemt kan hente den viden, der gør det muligt at installere og bruge cobots optimalt og dermed realisere gevinsterne på virksomhedens bundlinje,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Der blev ifølge International Federation of Robotics installeret omkring 50.000 cobots på verdensplan i 2022. Hvis væksten fortsætter uændret, vil der i 2030 blive installeret omkring 500.000 cobots.

“Cobots er nyttige for danske virksomheder, når produktionsprocesserne skal effektiviseres. Derfor skal flere virksomheder i gang med at bruge cobots. Vi ved, gennem vores dialog med virksomhederne, at konkret viden om implementering og brug af cobots kan være en barriere for et øget brug. Men med den nye digitale håndbog, som vi har udviklet i samarbejde med brugerne i industrien, gør vi nu produktionsvirksomhederne bedre i stand til at installere cobots og integrere dem i produktionen på egen hånd. Det kan forhåbentlig accelerere udbredelsen af cobots og samtidigt højne den enkelte virksomheds produktivitet markant,” fortæller Anne-Lise Høg Lejre, der er direktør ved Teknologisk Institut.

Cobot kvalitetssikrer processerne hos midtjysk elektronikproducent

Ensartet kvalitet, forudsigelig leveringstid og mere værdiskabende og varierende arbejde. Sådan opsummerer den østjyske elektronikproducent Styromatic sine gevinster ved at implementere cobots.

Virksomheden er én blandt en række produktionsvirksomheder, som sendte medarbejdere på et uddannelses- og testforløb i Cobot Knowledge Lab. Et forløb, som gav mod på at tage et skridt videre med cobots – denne gang helt på egen hånd.

“Til opstilling, programmering og indkøring af vores første cobot har vi fået hjælp af en leverandør. Men det næste cobot-projekt har vi lavet selv, og det er kommet af, at vi har fået mere mod og mere viden fra Cobot Knowledge Lab-forløbet. Vi er stadig i startfasen med kollaborative robotter, men vi tror på, at det er fremtiden, og vi har allerede indkøbt flere nye robotter, som bare venter på at blive sat i arbejde,” siger Mohamad Shagilian Mohamad, der er produktionsteknisk medarbejder hos Styromatic.

Styromatic har fået mod på at installere og udnytte cobots. Virksomheden er nu begyndt at høste de gevinster, der følger med brugen af cobots og forventningen er, at flere cobots i fremtiden finder vej til den midtjyske virksomhed.

Den viden og de mange gode erfaringer, som Cobot Knowledge Lab har opsamlet gennem sit arbejde med cobots i danske produktionsvirksomheder er altså nu samlet i en digital håndbog, der fremadrettet, sammen med projektets videnbank, skal hjælpe endnu flere virksomheder i gang med at implementere cobots.

Hvad er Cobot Knowledge Lab?

Cobot Knowledge Lab har til formål at klæde nutidens og fremtidens arbejdsstyrke på til at blive innovative cobot-brugere med et fokus på at få Danmarks førerposition inden for cobots udbygget og udnyttet.

Labbet har gennemført en lang række af aktiviteter og virksomhedsforløb gennem de seneste år, og har på baggrund af blandt andet de erfaringer, udviklet det nye værktøj.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.