Nye tal: Produktionsvirksomheder er godt på vej til at realisere Danmarks 70 pct.-målsætning i 2030 

ESG i Værdikæder

ESG i Værdikæder

En ny analyse fra Klimaklar Produktionsvirksomhed, der er støttet af Industriens Fond, og DI Produktion viser, at den danske produktionssektor er godt på vej til at indfri målsætningen om CO2-reduktion på 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990.

Danske produktionsvirksomheder har taget betydelige skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Uden et endnu stærkere grønt engagement fra flere produktionsvirksomheder og nogle gode, stabile rammevilkår for grønne investeringer bliver det dog svært at nå helt i mål. 

Analysen fra Klimaklar Produktionsvirksomhed indeholder en fremskrivning af CO2-udledningerne frem mod 2030 som viser, at produktionsvirksomhederne forventes at have reduceret med 71 pct. i 2030 sammenlignet med 1990.  Dermed er der altså udsigt til at den danske produktionssektor kommer til at 2030-målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion. Analysen viser, at produktionssektoren i 2022 havde reduceret udledningerne med 44 pct, og det er derfor en forudsætning for at nå klimamålet, at reduktionerne ikke taber fart de kommende år. 

Her spiller virksomhederne naturligt en nøglerolle, da langt flere er nødt til at gå i gang med at arbejde strategisk med den grønne omstilling, forklarer programleder for bæredygtig produktion i Industriens Fond, Anders Ziegler Kusk: 

“Analysen dokumenterer at mange virksomheder tager klimadagsordenen alvorligt, men den sætter samtidig en tyk streg under, at det er nødvendigt, at flere virksomheder gør endnu mere. Det er fx helt tydeligt, at alt for få virksomheder – særligt blandt SMV’erne – sætter mål for den grønne omstilling. Det skal vi have ændret, hvis produktionssektoren skal nå helt i mål.” 

Endnu flere virksomheder skal arbejde strategisk med den grønne dagsorden 

Selvom analysen viser, at produktionsvirksomhederne er godt på vej til at indfri 2030-målet, så viser den også, at der er plads til at langt flere virksomheder begynder at arbejde strategisk med den grønne omstilling. Det kan blandt andet indebære, at man opstiller konkrete mål for sine CO2-reduktioner. Her viser undersøgelsen, at det kun er 22 pct. af virksomhederne der gør det i dag, ligesom det kun er en nogenlunde tilsvarende andel, der har konkrete tids- og investeringsplaner. Det understreger, at der er et stort potentiale for at få endnu flere med.  

Undersøgelsen viser også, at CO2-regnskabet stadig giver problemer i mange virksomheder. Kun hver femte virksomhed kender deres årlige CO2-udledning, og hver anden virksomhed forventer ikke at kunne aflægge et CO2-regnskab i løbet af 2024. Kendskab- eller mangel på samme til egen CO2-udledning er allerede et vigtig konkurrenceparameter for mange virksomheder, og evnen til at kunne dokumentere sit klimaaftryk bliver kun mere vigtigt, da langt flere kunder, samarbejdspartnere, mv. vil efterspørge klimadata i årene fremover. 

“Store dele af industrien har stadig ikke overblik over deres egne udledninger, og dermed ved virksomhederne heller ikke, hvilke områder, de skal prioritere, hvis reduktionspotentialet skal indfries. Samtidig må vi dog også er erkende, at det kan være en særdeles kompleks opgave for mange virksomheder at danne sig et klart billede af hvor klimaskoen trykker, og det er præcis derfor, vi sammen med DI har lanceret projektet “Klimaklar Produktionsvirksomhed”, hvor virksomheder kan få overblik og hjælp til at reducere sine udledninger.” 

Nødvendigt med gode rammevilkår for grønne investeringer 

Virksomhederne kan dog ikke gøre det hele selv – de er også afhængige af, at det politiske system giver dem nogle gode og klare rammer for grønne investeringer. 

Og analysen peger da også på, at usikre politiske rammevilkår er den største barriere for, at endnu flere produktionsvirksomheder kommer videre med den grønne omstilling. Virksomhederne efterspørger klarhed over de regler, som har betydning for deres investeringer, så de med ro i sindet kan foretage grønne investeringer og kende tilbagebetalingstiderne for disse. 

Om analysen 

Analysen er lavet af Epinion for Dansk Industri i samarbejde med Industriens Fond. 

Få hjælp til din virksomheds CO2 regnskab her

Aktuelt

Projektet, Deep Green Innovators, har hjemme i iværksætterhuset The Kitchen ved Aarhus Universitet.
Nyhed

4. juni 2024

Fra grøn forskning til big business

Nyhed

21. maj 2024

Action:Call – Sådan søger du 

Nyhed

21. maj 2024

Action:Call – Informations- og dialogmøder  

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.