Masterclass: Øget cybersikkerhed styrker konkurrenceevnen

Med fokus på cybersikkerhed sætter Industriens Fond og Dagbladet Børsen spot på IT-sikkerhed, ansvarlig dataanvendelse, ledelse og Danmarks nye mærkningsordning, D-mærket.

Kunder, investorer, myndigheder, medarbejdere og samarbejdspartnere stiller stadigt større krav til virksomheders cybersikkerhed. Det gør cybersikkerhed, dataetik og ansvarlig anvendelse af IT og teknologi til et vigtigt konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Virksomheder, der har styr på cybersikkerheden, bliver nemlig i stigende grad valgt til, når indkøbere skal vælge leverandører og når nye partnerskaber indgås.

Derudover kan det blive en dyr affære, hvis en virksomhed angribes af hackere eller hvis man som virksomhed eller virksomhedsleder ikke efterlever ny lovgivning.

Flere skal have styr på cybersikkerheden

Flere virksomheder skal derfor sætte cybersikkerhed højt på agendaen. De mange, der heldigvis allerede er i gang, skal have endnu mere fart på og derudover er det afgørende, at også de virksomheder, der fejlagtigt tror at cyberangreb altid rammer naboen og ikke dem selv, skal også med på vognen. Det gælder nemlig om at være forrest i feltet, hvis konkurrenceevnen skal bevares eller forbedres gennem IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Men rejsen mod øget cybersikkerhed kan være både lang og snørklet. Derfor hjælper Industriens Fond de danske virksomheder med at omstille sig. Målet er at skabe et mere konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, med attraktive virksomheder og med sikre produkter på hylderne.

Masterclass med gode råd

Industriens Fonds programchef inden for cybersikkerhed, Malene Stidsen, er vært for en Børsen Gazelle Masterclass med fokus på netop cybersikkerhed. Her stiller hun skarpt på virksomheders arbejde med cybersikkerhed sammen med Kirsten Hede fra Bestyrelsesforeningen og Mikael Jensen fra D-mærket.

Alle tre kommer de hver især med input, råd og værktøjer til danske virksomheder, der vil arbejde mere systematisk med at forbedre cybersikkerheden og arbejde ansvarligt med data, IT og ny teknologi.

Masterclassen bygger på Industriens Fonds mange aktiviteter og indsatser inden for cybersikkerhed, hvor fonden blandt andet arbejder med viden, værktøjer, kompetenceudvikling og iværksætteri inden for IT, dataetik og adfærdsoptimering.

I masterclassen stilles der særligt skarpt på bestyrelser og ledelsers arbejde med cybersikkerhed og så præsenteres det danske D-mærke, som er hele Danmarks mærkningsordning for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Ledere skal løfte opgaven

For at lykkes med at skabe en virksomhed med høj cybersikkerhed, så er det afgørende, at opgaven har allerhøjeste prioritet hos topledelsen – dels i virksomhedens direktion, dels i dens bestyrelse.

Sammen med Bestyrelsesforeningen er der derfor blevet udviklet vejledninger, anbefalinger og tjeklister, der kan systematisere og understøtte danske virksomhedslederes indsatser med at højne cybersikkerheden på fabrikker, i produkter, blandt medarbejdere og alle mulige andre steder.

Og derudover arbejder foreningen også med at gennemføre praktiske uddannelser og træningsforløb for ledere i dansk erhvervsliv. Det gøres blandt andet i et træningscenter, kaldet Cyber Risk Simulator, hvor erhvervsledere “på egen krop” kan mærke, hvordan det er at skulle navigere under et hackerangreb.

Bestyrelsesforeningen har konstrueret træningscenteret sammen med Industriens Fond, og Kirsten Hede fortæller mere om simulatoren i masterclassen.

D-mærket viser virksomhedens stærke cybersikkerhed

En høj cybersikkerhed er godt at have for enhver virksomhed. Et højt sikkerhedsniveau beskytter nemlig forretningens daglige drift og de mange data, der ofte ligger i både processer, produkter og kundedatabaser.

Men for at få maksimalt udbytte af cybersikkerhedsindsatsen, er det vigtigt at danske virksomheder kan vise, at de er gode til at administrere IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Det kan de nu med D-mærket. Mærket viser, at virksomheder, der har mærket, arbejder seriøst og systematisk med cybersikkerhed og at de derfor er gode og pålidelige leverandører eller samarbejdspartnere. På den måde er D-mærket med til at stille danske virksomheder stærkere i den globale konkurrence.

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk IndustriDansk ErhvervSMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. Mærket støttes desuden af Erhvervsstyrelsen, men fungerer i praksis som en uafhængig privat organisation. I masterclassen fortæller Mikael Jensen mere detaljeret om D-mærket og de muligheder der findes for danske virksomheder inden for rammerne af mærket. Blandt andet i forhold til det kommende NIS2-direktiv.

Cybersikkerhed styrker konkurrencekraften

Virksomheder der har styr på cybersikkerheden er attraktive leverandører og samarbejdspartnere. Det giver intuitivt god mening. For når kunder, investorer, myndigheder og medarbejdere kræver højere IT-sikkerhed, ansvarlig datahåndtering og etisk brug af ny teknologi, så står danske virksomheder bedre, når der er styr på cybersikkerheden.

Men det er ikke kun intuitionen, der bekræfter den positive sammenhæng mellem cybersikkerhed og konkurrenceevne. Også det danske cyberbarometer, viser sammenhængen – og kortlægger i øvrigt hvordan det går med danske virksomheder og deres indsats for at styrke konkurrenceevnen gennem højere cybersikkerhed.

NIS2 nærmer sig

Behovet for at tage cybertruslen alvorligt aktualiseres yderligere med det omfattende NIS2-direktiv. EU-direktivet kommer med nye krav til danske virksomheder, og Industriens Fond har derfor analyseret direktivets konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Vores kortlægning viser blandt andet, at mere end 1.000 danske virksomheder rammes direkte af NIS2-direktivet – og at langt flere må forvente at blive ramt, når kravene fra direktivet forplanter sig ud i forsynings- og værdikæder på kryds og tværs af brancher.

Stil skarpt på cybersikkerheden med det samme

Der er massevis af gode grunde til at gå i gang med at højne cybersikkerheden i de danske virksomheder. Og med en særlig programindsats hjælper Industriens Fond danske virksomheder med at styrke arbejdet med IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Gennem cybersikkerhedsprogrammet har Industriens Fond iværksat en lang række af projekter, der hjælper danske virksomheder med at optimere og sikre både processer, produkter og medarbejderadfærd.

Målet er, at virksomhederne kan stå stærkere i fremtidens konkurrence – og også ved eventuelle hackerangreb i fremtiden. Og det er der god grund til, for den slags kommer der kun mere af i de kommende år.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre nærmere om fondens arbejde og aktiviteter.

Malene Stidsen

Programme Manager, Cybersecurity

Nadika Bulathsinhala

Project Manager, Cybersecurity

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.