Er kunstig intelligens kommet for at blive – og hvad kan vi bruge den til?

Forholdet mellem mennesker og maskiner har i årevis været genstand for megen opmærksomhed. Men hvad siger mennesket og maskinen om kombinationen af kunstig intelligens og dansk erhvervslivs konkurrenceevne?

Kunstig intelligens kan tage mange former. Og ofte er formen under konstant forandring, fordi mange modeller inden for kunstig intelligens netop er kendetegnede ved, at de løbende lærer, opsamler data og bliver mere omfattende i takt med at de implementeres og benyttes i praksis.

Udviklingen inden for kunstig intelligens giver nogle enestående muligheder til små og mellemstore danske virksomheder, der forstår at udnytte teknologien på en god måde. De muligheder – og tilhørende udfordringer – sætter Peter Lemcke Frederiksen fra AI Denmark ord på lidt senere i denne artikel.

Men først gives ordet til maskinen. Med GPT-modellerne fra OpenAI er kunstig intelligens – ofte omtalt som artificial intelligence eller bare AI – igen kommet på manges læber. Og især de generative sprogmodeller er i vælten i øjeblikket.

I det lys giver det mening at chatte lidt med GPT-4 for at få sat ord på udviklingen inden for kunstig intelligens og dansk konkurrenceevne. Se dens svar på otte spørgsmål her.

Kære GPT-4, hvilke brancher kan få mest ud af at bruge en AI-model som GPT-4?

Næsten alle brancher kan drage fordel af AI som GPT-4. Her er nogle eksempler på forskellige branchers anvendelse:

 • Sundhedssektoren: Til analyse af patientdata og diagnosestøtte.
 • Kundeservice: Til håndtering af hyppige henvendelser og forespørgsler.
 • Tekstforfattere og redaktører: Til at generere og redigere tekst.
 • Uddannelse: Til personaliseret læring og læringsassistance.
 • Markedsføring: Til at generere indhold, analysere kundeadfærd og målrettet reklame.
 • Forskning: Til at behandle og analysere store datamængder.
 • Teknologi: Til softwareudvikling, testning, og fejlfinding.

Hvad med industrien? Kan GPT-4 understøtte og effektivisere produktionsvirksomheder inden for eksempelvis plast- eller metalindustrien?

Ja, selvom GPT-4 primært er designet til sprogbehandling, kan det alligevel være nyttigt i industrien:

 • Automatiseret rapportering og dokumentation: GPT-4 kan hjælpe med at generere og strukturere rapporter om produktionsprocesser og -statistikker.
 • Prediktiv vedligeholdelse: Selvom GPT-4 ikke er specialiseret i dette, kan det assistere i analysen af tekstdata i vedligeholdelseslogge for at identificere mønstre og forudse fejl.
 • Træning og vejledning: GPT-4 kan generere træningsmateriale og vejledninger for nye medarbejdere, samt assistere med spørgsmål i realtid.
 • Leverandørkommunikation: GPT-4 kan hjælpe med at forstå og generere kommunikation med leverandører og kunder, hvilket kan forbedre leveringskæden og kundetilfredsheden.

Dog er det vigtigt at bemærke, at industrien kan drage endnu større fordel af specialiserede AI-modeller, der er trænet til specifikke opgaver, som at forudsige maskinfejl, optimere produktionslinjer eller analysere materialeegenskaber.

Hvad kunne det være for nogle AI-modeller, der særligt er nyttige i produktionsvirksomheder?

Produktionsvirksomheder kan drage nytte af flere typer af AI-modeller. Her er nogle eksempler:

 • Maskinlæring til kvalitetskontrol: AI-modeller kan bruge billedgenkendelse til at inspicere produkter og identificere defekter, hvilket kan øge effektiviteten og nøjagtigheden af kvalitetskontrolprocesser.
 • Prediktiv vedligeholdelse: AI-modeller kan bruge historiske data til at forudsige hvornår en maskine vil kræve vedligeholdelse eller reparation. Dette kan reducere nedetid og forbedre den samlede effektivitet.
 • Forsyningskædeoptimering: AI kan bruge historiske og realtidsdata til at optimere lagerstyring, forudse efterspørgsel og optimere logistik og transport.
 • Robotprocesautomatisering (RPA): AI kan automatisere repetitive og tidkrævende opgaver, hvilket frigør menneskelige medarbejdere til at fokusere på mere komplekse opgaver.
 • Procesoptimering: AI kan bruge simulations- og optimeringsalgoritmer til at finde de mest effektive produktionsmetoder.

AI kan altså hjælpe med at forbedre effektiviteten, produktkvaliteten, og driftssikkerheden i produktionsvirksomheder.

ChatGPT
Med ChatGPT fra OpenAI er potentialerne inden for kunstig intelligens og sprogmodeller blevet tydeliggjort for mange danske virksomheder.

Hvilke danske produktionsvirksomheder er særligt gode til at bruge kunstig intelligens til at optimere driften eller som en del af forretningsmodellen?

Som AI-model med viden opdateret indtil september 2021, har jeg ikke specifik information om danske virksomheder, der har anvendt AI i deres drift efter dette tidspunkt.

Dog kan jeg nævne nogle prominente danske virksomheder, som har indarbejdet AI i deres drift og forretningsmodel indtil da:

 • Grundfos: Vandpumpeproducenten Grundfos har brugt AI til at optimere deres produktion og vedligeholdelse. De bruger desuden AI til at forbedre deres vandteknologier og skabe bæredygtige løsninger.
 • Maersk: Shippinggiganten Maersk har integreret AI i deres forsyningskæde for at forbedre effektiviteten og præcisionen af deres logistik.
 • Novo Nordisk: Farmaceutiske virksomheder som Novo Nordisk bruger AI til at forbedre deres forskning og udvikling, produktion, og forsyningskæde.
 • Rockwool: Rockwool har anvendt AI til at forbedre deres produktionsproces, øge effektiviteten og reducere spild.

Disse eksempler viser, hvordan forskellige brancher kan bruge AI på forskellige måder til at optimere produktion, forbedre produkter og tjenester, og skabe mere bæredygtige løsninger.

Det skal dog bemærkes, at der kan være mange flere danske virksomheder, der har integreret AI efter min viden er blevet opdateret sidste gang i september 2021.

Hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke danske virksomheders konkurrenceevne i fremtiden?

Kunstig intelligens (AI) vil have en betydelig indflydelse på danske virksomheders konkurrenceevne i fremtiden:

 • Produktivitet og effektivitet: AI kan automatisere rutineprægede og tidkrævende opgaver, hvilket reducerer omkostningerne og øger effektiviteten. AI kan også bidrage til at forbedre beslutningstagningen gennem dataanalyse og -indsigter.
 • Innovation: AI kan understøtte udviklingen af nye produkter og tjenester, hvilket kan skabe nye markeder og forretningsmuligheder.
 • Kundeservice: AI kan forbedre kundeservice gennem personaliserede anbefalinger, hurtigere svartider og 24/7 support, hvilket kan føre til højere kundetilfredshed og loyalitet.
 • Talentattraktion og -beholdelse: Virksomheder, der anvender AI, kan være mere attraktive for talentfulde medarbejdere, som ønsker at arbejde med avancerede teknologier.

Men det er vigtigt at bemærke, at virksomheder også vil stå over for udfordringer, som krav til datahåndtering, behov for nye færdigheder og etik i AI. De virksomheder, der formår at navigere disse udfordringer, vil sandsynligvis have en konkurrencemæssig fordel.

Hvor gode er danske virksomheder til at arbejde med AI sammenlignet med virksomheder fra andre lande?

Danmark har et solidt grundlag for at udnytte AI-teknologier, og mange danske virksomheder har allerede implementeret AI i forskellige grader. Landet har en stærk IT-infrastruktur, høj internetpenetration og en befolkning, der generelt er digitalt dygtig, hvilket giver gode forudsætninger for at udnytte AI.

På uddannelsesfronten har Danmark et godt ry inden for teknik og naturvidenskab, og landet har flere velrenommerede universiteter, der tilbyder programmer inden for datalogi og AI. Dette hjælper med at sikre en stabil tilførsel af talent inden for AI og relaterede teknologier.

Imidlertid står Danmark også over for konkurrence fra lande, der investerer massivt i AI, herunder USA, Kina, og flere europæiske lande. Disse lande har store virksomheder og forskningsinstitutioner, der kan tiltrække internationalt talent og investere i omfattende forskning og udvikling inden for AI.

I sammenligning med disse lande kan Danmarks AI-udvikling synes mindre omfattende, men på en række områder, såsom anvendelse af AI inden for sundhedssektoren, energi, logistik og shipping, har danske virksomheder udvist markante fremskridt og innovation.

Generelt er det vigtigt at understrege, at AI-udvikling og implementering varierer meget afhængig af industrien, virksomhedens størrelse, og dens specifikke behov. Derfor kan det være svært at sammenligne danske virksomheders generelle evne til at arbejde med AI med virksomheder fra andre lande på en generel basis.

Hvor er det vigtigst at investere, hvis dansk erhvervsliv skal øge konkurrenceevnen gennem bedre brug af AI?

For at øge konkurrenceevnen gennem bedre brug af AI, kan det danske erhvervsliv overveje at investere på følgende områder:

 • Uddannelse og kompetenceudvikling: Dette er essentielt for at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede arbejdstagere, der kan arbejde med AI. Investeringer kunne fokusere på alt fra grunduddannelser til efter- og videreuddannelse i AI og relaterede felter.
 • Forskning og udvikling: Investeringer i forskning kan hjælpe med at skabe nye AI-teknologier og anvendelser. Dette kan også omfatte samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet for at sikre, at forskning er relevant og anvendelig.
 • Datainfrastruktur: Data er drivkraften bag AI, og investeringer i datainfrastruktur kan hjælpe med at sikre, at virksomheder har adgang til de data, de har brug for. Dette kan omfatte alt fra datacentre til cloud-tjenester til lovgivning om datadeling.
 • Etisk AI: Investeringer i udvikling af etiske retningslinjer og standarder for AI kan hjælpe med at bygge tillid til AI-teknologier blandt både virksomheder og forbrugere.
 • Startups og innovation: Støtte til startups og innovation kan hjælpe med at fremme nye ideer og anvendelser af AI. Dette kan omfatte alt fra seed-finansiering til inkubator- og acceleratorprogrammer.

Disse investeringer kan hjælpe det danske erhvervsliv med at udnytte AI’s potentiale og forbedre deres konkurrenceevne på det globale marked.

Og lige et sidste spørgsmål. Er AI kommet for at blive, eller er AI bare en døgnflue?

AI er bestemt kommet for at blive. Teknologien er allerede dybt integreret i mange aspekter af vores daglige liv og erhvervslivet. Fra simple applikationer som anbefalingsalgoritmer på streamingplatforme til komplekse anvendelser som selvkørende biler og avanceret sygdomsdiagnosticering, har AI revolutioneret mange områder.

På erhvervssiden hjælper AI virksomheder med at øge effektiviteten, reducere omkostningerne, forbedre kundeservice, og skabe nye produkter og tjenester.

På samfundsniveau har AI potentialet til at løse nogle af vores mest presserende problemer, herunder klimaforandringer, sundhedskriser og uddannelsesgab.

Selvfølgelig er der stadig mange udfordringer og spørgsmål, der skal løses, herunder etiske overvejelser, datasikkerhed, jobskifte og mere.

Men selv med disse udfordringer er det klart, at AI har potentialet til at skabe betydelige fremskridt i mange områder, og at det vil fortsætte med at være en vigtig teknologi i mange år fremover.

Således svarene, der blev givet af ChatGPT, når emnet vedrører danske virksomheders konkurrenceevne og brugen af kunstig intelligens. Men hvordan ser det så ud i praksis rundt omkring i dansk erhvervsliv?

Kunstig intelligens i danske virksomheder?

Her i Danmark er det blandt andet AI Denmark, der går forrest når det handler om at dygtiggøre danske virksomheder inden for kunstig intelligens.

Og her kan man i høj grad nikke genkendende til at kunstig intelligens er kommet for at blive og kan komme mange virksomheder – og deres kunder – til gavn.

Af undersøgelsen Kunstig Intelligens i Produktionsvirksomheder, er det da også tydeligt, at der er en bevægelse i gang mod øget interesse for kunstig intelligens og at der også er flere og flere virksomheder, der rent faktisk benytter teknologien.

Undersøgelsen, der baserer sig på input fra 1.274 ledere i danske produktionsvirksomheder, er lavet som led i det store danske innovationsinitiativ Innovation Benchmark. Tallene viser, at 13 procent af de danske produktionsvirksomheder anvender kunstig intelligens, mens cirka 24 procent af virksomhederne generelt i Danmark, ifølge tal fra Danmarks Statistik, bruger teknologien.

Men det er vigtigt at holde sig for øje, at kunstig intelligens findes mange steder i dag – og at det ikke altid er lige tydeligt, hvor, hvornår og hvordan teknologien optræder.

Fremover kommer denne type af undersøgelser til at afhænge meget af, hvordan der bliver målt. For sagen er, at kunstig intelligens allerede er eller vil blive inkorporeret i rigtig mange digitale tjenester. Det gælder lige fra Google Translate, Outlook og PowerPoint og til din smartphone,” siger Peter Lemcke Frederiksen, der er centerprojektleder hos Teknologisk Institut og står i spidsen for AI Denmark.

Peter Lemcke Frederiksen og AI Denmark mærker stor interesse for kunstig intelligens ude i de små og mellemstore danske produktionsvirksomheder.

Baseret på vores dialog med virksomhederne – både gennem virksomhedsforløb og når vi har været ude at holde oplæg om kunstig intelligens – er det vores opfattelse, at rigtig mange virksomheder er nysgerrige og også i nogen grad er begyndt at tage de nye AI-værktøjer, som for eksempel Open AI’s ChatGPT, til sig,” siger han.

Meget mere end bare sprog

Og det er da også helt nødvendigt at de danske virksomheder går på opdagelse i de nye teknologier. Det er nemlig teknologier og løsninger, som vil omforme vores samfund og påvirke danske virksomheders konkurrenceevne.

Det kan godt skabe en konkurrencefordel at udnytte de lettilgængelige AI-værktøjer som ChatGPT. De kan nemlig hjælpe virksomheder på en lang række områder, lige fra markedsføring og idégenerering til programmering og datavisualisering, for bare at nævne et par eksempler,” siger Peter Lemcke Frederiksen, men peger samtidigt på, at kunstig intelligens potentielt kan hjælpe på mange andre måder end det som mange efterhånden har mødt hos et værktøj som ChatGPT:

Det er vigtigt at huske, at når værktøjer er bredt tilgængelige, er det også mere udfordrende at skabe en varig konkurrencefordel. Vores påstand er, at der er rigtig mange relativt lavthængende frugter, man kan plukke ved blot at blive bedre til at arbejde med – og træffe beslutninger ud fra – data, samt arbejde med nogle af de mere traditionelle teknologier inden for kunstig intelligens. Men der er mere i det end det. Vi ser også kunstig intelligens, som noget der skal integreres som en del af virksomhedernes strategi og indtænkes bredt i virksomhedens processer og produkter før det for alvor kaster store gevinster af sig.

Og der er da også mange eksempler fra dansk erhvervsliv, hvor virksomheder har anvendt kunstig intelligens til at optimere forretningen.

Gennem arbejdet i AI Denmark har vi indtil videre primært hjulpet virksomhederne med det, vi kalder for snæver AI, hvor vi, ret håndholdt, optimerer en afgrænset, men ofte repetitiv proces i virksomheden. En proces, som måske tidligere skulle udføres manuelt. Her ser vi, at brugen af kunstig intelligens kan frigive menneskers ressourcer til opgaver, hvor mennesker har et fortrin, plus at kunstig intelligens inden for det givne område, der så er blevet automatiseret, i en række tilfælde – foruden konkrete besparelser – også kan skabe en merværdi,” siger Peter Lemcke Frederiksen og kommer med et par konkrete eksempler:

Hos virksomheden BKI har brugen af kunstig intelligens forbedret forretningsprocesserne og ført til både besparelser og øget fleksibilitet.

Med AI Denmark har vi indtil videre hjulpet over 100 danske virksomheder med at udforske mulighederne med kunstig intelligens. Et godt eksempel er it-virksomheden Inropa, som udvikler software til malerrobotter. Via kunstig intelligens, herunder billedgenkendelsesteknologi, har virksomheden gjort deres software mere intelligent, så malerrobotterne i højere grad ved, hvor de skal male og ikke male. Det giver en umiddelbar økonomisk besparelse, men er også godt for miljøet, da det sparer maling. Vi har også hjulpet produktionsvirksomheden BKI med at integrere kunstig intelligens i deres smagsproces. Konkret har de gennem et AI Denmark-forløb fået hjælp til at sætte forskellige smagsprofiler på formel, så den kunstige intelligens kan beregne, hvordan man mest optimalt sammensætter de forskellige typer af kaffe, der ender ude hos kunderne. Det giver besparelser og medfører en helt anden fleksibilitet i indkøbsprocessen, da man ikke længere er helt så afhængige af at skulle importere bestemte typer råkaffe.

Forskning kan fremme væksten

Med digitaliseringen og det voksende udbud af AI-løsninger, er kunstig intelligens næsten allemandseje i dag. Men selvom teknologien er tilgængelig for de fleste på det danske arbejdsmarked, så kræver det uddannelse og viden hvis man skal udnytte den på en god måde.

Industriens Fond arbejder målrettet med at gøre især mindre og mellemstore virksomheder dygtigere til at forstå og udnytte nye teknologier til at skabe vækst.

Og potentialet er stort. Blandt andet vurderer Innovationsfonden, at Danmark kan blive 35 milliarder kroner rigere hvert år ved at satse langt mere ambitiøst på kunstig intelligens og forskning i teknologien.

Og skal den vækst realiseres, så skal danske virksomheder være forrest i feltet, når det gælder kunstig intelligens.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Ole Østrup

Formidlingschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.