Er byggepladsen bæredygtig?

Svaret er formentlig nej. Men i virkeligheden ved vi kun ganske lidt om ressourcestrømme og energiforbrug på de danske byggepladser. Det skal der gøres noget ved. Derfor går et ambitiøst dansk pionérprojekt forrest i arbejdet med grøn omstilling på byggepladserne.

Bæredygtig produktion er en kompleks størrelse. Det gælder også i den danske byggebranche, hvor værdikæderne er mange og lange.

Men til trods for kompleksiteten, så skal den grønne dagsorden prioriteres. Det er nemlig især de klimavenlige løsninger, der vil blive efterspurgt på fremtidens markeder for byggeri og anlæg. Og her skal danske virksomheder være leveringsdygtige og klar til at tage konkurrencen op.

Manuelle metoder hæmmer målinger

En afgørende del af byggeprocessen, er naturligvis selve byggepladsen. Også her skal det grønne arbejde øverst på agendaen. Men i dag hæmmes ressourceoptimeringen af de mange manuelle processer, der præger byggepladserne og logistikken omkring dem.

Når entreprenørvirksomheder indsamler data om ressourceforbrug på byggepladser, sker det ofte manuelt ved at indhente kvitteringer på affaldsmodtagelse og aflæse elforbrug ude målere på byggepladsen. Det foregår som regel manuelt og er meget tidskrævende.

Den manuelle tilgang gør det desuden svært at strukturere data, skabe overblik og derigennem opdage uhensigtsmæssigt ressourceforbrug på byggepladsen i realtid. Og af samme grund er det også svært at dokumentere sit ressourceforbrug og gøre en indsats for at reducere eventuelt overforbrug.

På den baggrund er det begrænset, hvad manuel aflæsning egentlig kan bidrage med på den store klinge, når vi taler om grøn omstilling af byggepladser og byggeriet mere generelt. Og det er ærgerligt, for potentialet er stort, og byggesektoren vil gerne bidrage til den grønne omstilling.

Det viser tal fra Byggeriets Modenhedsmåling 2023, der bygger på besvarelser fra 452 virksomheder inden for byggeriet, herunder bygherrer, driftsherrer, arkitekter, ingeniører, relevante rådgivningsvirksomheder, entreprenører, leverandører og grossister.”Branchen bliver mere og mere bevidst om sit store klimaaftryk. Men vi ved stadig ikke, hvilke ressourcer byggepladsen udleder. I en tid, hvor alle gerne vil – og skal – reducere deres klimaaftryk, må vi derfor også få styr på byggepladserne. Vi kan i min optik ikke praktisere LCA-beregninger (livscyklusvurdering; red.) og have materiale- og driftsfokus med den ene hånd og så samtidig lade bygge- og etableringsfaserne fortsætte som hidtil med den anden hånd,” siger Ole Berard, der er digitaliseringschef hos byggebranchens fælles udviklingsplatform, ConTech Lab.

ConTech Lab samler virksomheder i og omkring den danske byggebranche for at udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering. Ligesom de udvikler teknologi på med henblik på at skabe fremtidens byggeri. Kort sagt: skabe en mere bæredygtig og produktiv byggebranche, hvor de danske virksomheder løbende øger deres konkurrenceevne gennem især implementeringen af nye teknologier og løsninger.

I det arbejde spiller byggepladserne en stor rolle, og derfor skal der mere fokus på ressourceforbruget netop her.

Incitamenter mangler

For selvom der stilles krav fra både kunder og myndigheder, så er det fortsat ikke attraktivt nok for entreprenører og leverandører at fokusere på ressourceeffektivitet – og desuden er det for besværligt og tidskrævende for entreprenørerne. Det viser tal fra Byggeriets Modenhedsmåling 2023.Netop udfordringerne med at organisere og dokumentere ressourceindsatsen er hele baggrunden for ConTech Labs arbejde i pionérprojektet Minimering Af Ressourceforbrug På Byggepladsen.

Her er entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører gået sammen for at teste relevante teknologier og skabe en fælles dataplatform, der øger incitamentet for at mindske ressourceforbruget på byggepladsen, og samtidigt understøtter virksomhedernes indsatser og samarbejde om at reducere ressourceforbruget.

”Med pionérprojektet vil vi gerne hjælpe byggebranchen med at rykke sig markant på bæredygtighedsagendaen. Både når det gælder energi, vand, materialer, logistik og også hele arbejdet med at håndtere affald og spild på byggepladsen på en bedre måde,” siger Mikkel Bredsgaard fra ConTech Lab, som står for projektledelsen i det vidtfavnende pionérprojekt.

Projektet arbejder især med teknologi og digitalisering som værktøjer til at indfri de høje grønne ambitioner.

”Teknologier, som kan understøtte arbejde med ressourcehåndtering på byggepladsen, findes allerede. Der er masser af muligheder for at gøre det lettere at lave dataindsamling og skabe værdifuld dokumentation og indsigt i ressourceforbruget på byggepladsen. Vi skal bare i gang,” uddyber Mayes Ali, der som teknologichef i ConTech Lab følger projektet tæt.Ole Berard

Digitaliseringschef hos ConTech LabMikkel Bredsgaard

Projektleder hos ConTech LabMayes Ali

Teknologichef hos ConTech Lab

Pionérprojektet har store ambitioner og i skrivende stund måles der ressourceforbrug og testes reducerende tiltag på tre store byggeprojekter – og hensigten er, at det tal løbende skal vokse til ti.

Bedre metoder og værdiskabende værktøjer

Samlet set er målet at skabe mange forbedringer med udgangspunkt i digitalisering, struktureret datahåndtering og intelligente IOT-løsninger.

Blandt andet skal pionérprojektet udvikle en fælles metode for dataindsamling i realtid, der hjælper byggeriets aktører med at måle og dokumentere faktisk ressourceforbrug på byggepladsen.

Og derudover vil projektet også identificere, hvilke teknologier og standarder, der kan anvendes til at understøtte virksomhedernes klimadokumentation.

Gennem pionérprojektet er det også tanken at ConTech Lab kan stille benchmark-data til rådighed for hele branchen og komme med forslag til initiativer, der medfører minimeret ressourceforbrug på de danske byggepladser.

Se meget mere om pionérprojektet, dets ambitioner og dets praktiske arbejde ude på de danske byggepladser i videoen her:

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.