Bæredygtig produktion er konkurrencekraft  

Bæredygtighed skal helt ind i kernen af virksomheden og herfra gøre sig gældende ud i alle afkroge af organisationen. Fra udvikling til drift, fra ledelse til produkt. Den grønne profil skal også gennemsyre den værdi virksomhederne tilbyder kunder, forbrugere og samfundet.

Det er ikke nok med gode hensigter, passive ESG-rapporteringer eller grønne strategier, der lever et stille liv i skuffen. Krav om bæredygtighed skærpes fra alle sider – og dem, der går forrest vil blive løftet ind på nye markeder med kæmpe vækstpotentialer. 

Vindervirksomhederne bliver dem, der investerer i at gøre forretningsværdi og bæredygtighedsværdi til hinandens forudsætninger.  

Industriens Fond har talt med en række danske små og mellemstore produktionsvirksomheder for at blive klog på, hvad det konkret betyder at koble bæredygtig produktion med konkurrencekraft. Hvad det betyder for virksomhederne, er illustreret i nedenstående figur: 

Modellen her tegner et stiliseret billede af produktionsvirksomhedens spilleplade og giver et overblik over de delelementer, der indgår i koblingen mellem bæredygtig produktion og konkurrencekraft.

Drivkræfter for bæredygtig produktion   

Den moderne produktionsvirksomhed eksisterer ikke i et vacuum, men påvirkes af drivkræfter, der tvinger virksomhederne til grøn omstilling – drivkræfter, som også skaber nye muligheder. Skal den grønne omstilling lykkes er der derudover en række forudsætninger, der skal være til stede. Lad os starte med drivkræfterne:  

Megatrends er det store bagtæppe af samfundsmæssige og teknologiske udviklinger som virksomhederne opererer i – og som driver den bæredygtige transformation frem. De har indvirkning på virksomhedens eksistensvilkår og de kunde- og efterspørgselsmønstre, som virksomhederne skal levere løsninger på. Klimaforandringerne, geopolitisk ustabilitet og urbaniseringen er eksempler på forandringer, der tvinger samfund og virksomheder til at tænke nyt.  

Kunderne er en helt central og direkte drivkraft. Når flere store kunder og forbrugere stiller bæredygtighedskrav til både produkter og produktion, bliver bæredygtighed et afgørende konkurrenceparameter – i hel traditionel forstand: Den, der kan levere det, kunden vil have, får ordren. Dermed er kunder og kritiske forbrugere en vigtig kraft for at skabe bæredygtig forandring – ligesom investorerne er det. De ser i stigende grad virksomheder efter i arbejdet med bæredygtighed.   

Virksomhederne skal kunne dokumentere deres miljø- og klimamæssige impact for at blive valgt til. Det er også udgangspunktet for EU-taksonomien  for bæredygtige investeringer, der giver investorer og virksomheder et værktøj til at afgøre, om en aktivitet eller en investering kan klassificeres som bæredygtig.  

Det leder naturligt videre til de politisk vedtagne rammevilkår. Stadig flere lande skærper lovgivning, skatter og afgifter, der stimulerer bæredygtig produktion, fx i form af udbredelse af vedvarende energi, loft over udledninger og krav om CO2-regnskaber.  

Lad os derefter kigge på forudsætningerne: 

Med forudsætninger stiller vi skarpt på, hvordan man sikrer det bedste udgangspunkt for at komme i gang med bæredygtig produktion. Velvilje og mavefornemmelser er langt fra tilstrækkeligt.  

Data spiller en stor rolle for den grønne omstilling. Både i forhold til at udpege de områder, hvor virksomheden sætter et negativt aftryk, samt hvor og hvordan man mest effektivt kan sætte ind. Samtidig er data en forudsætning for at følge produkters impact gennem værdikæden.  

Det hænger tæt sammen med nye teknologier, der kan fremme bæredygtighed. Det kan være smarte energiteknologier, 3D-print, kunstig intelligens, IoT eller blockchains. Teknologierne gør det ikke alene, men er vigtige forudsætninger for at få sat strøm til den bæredygtige produktion.  

Helt afgørende for omstillingen er også, at arbejdsstyrken kan følge tempoet og understøtte den grønne transformation – det kræver nye kompetencer og grønne hoveder: Både generalister, designere, faglærte og tekniske specialister. Men et grønt mindset skal også indfinde sig på direktionsgangen såvel som i bestyrelseslokalet.   

Omstillingen kræver således stærke samarbejdsrelationer, netværk og partnerskaber, der netop skal sikre, at bæredygtig produktion ikke bliver en øvelse, hvor virksomhederne kigger indad, men i lige så høj grad kigger udad. Det sikrer, at grøn værdi både skabes og vokser indenfor og uden for virksomhedens matrikel. Det kræver dertil videns- og innovationssamarbejder med universiteter, brobygning mellem etablerede produktionsvirksomheder og startups samt styrkede offentligt-private samarbejder. 

Handlerum for bæredygtig produktion 

Når vi dykker ned i virksomhedernes virkelighed, tegner der sig fem områder, som tilsammen udgør virksomhedernes handlerum – altså det virksomhederne så kan gøre – for at sikre bæredygtig produktion.  

Forretningsmodeller handler om måden, hvorpå virksomhederne skaber værdi – både for kunden og sig selv. Det er f.eks. grønne servicekoncepter, hvor produktet ledsages af services, der øger bæredygtighed (vedligeholdelse, optimering, take back etc.). Koblingen mellem bæredygtig produktion og konkurrencekraft er mest rendyrket dér, hvor virksomhederne tænker cirkularitet ind i forretningsmodellen.  

Design og innovation er en afgørende brik i udviklingen af nye cirkulære produkter og materialer, der er skabt til at kombinere genanvendelse og recirkulation med lave omkostninger – men også nytænkning af arbejdsprocesser.  

Samtidig er evnen til at sætte en grøn retning og strategi for virksomheden afgørende, så det står klart, at det er styrket konkurrencekraft, man arbejder henimod – en opgave, der ligger hos direktion og bestyrelse. Det kræver også, at ledelsesværktøjskassen i langt højere grad udstyres med kompetencer inden for effektfuld bæredygtig omstilling – og evnen til at omsætte det til stærke resultater på bundlinjen.   

Således skal det også være en del af strategien at tænke værdikæderne ind. Reelt bæredygtige forretningsmodeller kræver et fokus på hele kæden fra råmaterialer til slutbrugere – samt hvordan produktet recirkuleres i forbindelse med bortskaffelse.  

Men det er vigtigt ikke at overse oplagte og lavpraktiske tiltag i processer og organisation såsom energirenoveringer og elektrificering. Tiltag, der kan øge energieffektiviteten – og bidrage til at styrke det grønne mindset hos medarbejderne. 

 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.