Fælles digital udviklingsplatform booster byggebranchens produktivitet og bæredygtighed

Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede sektorer i Danmark og huser et stort potentiale for effektivisering. Det skal udnyttes ved brugen af construction technology, der styrker digitaliseringen, produktiviteten og bæredygtigheden i branchen.

Brobygning på tværs skal løfte af industrien

Byggebranchen oplever et stigende pres for at øge bæredygtighed og genanvendelse, men lave investeringer i ny teknologi og en lav digitaliseringsgrad hæmmer udviklingen. Samtidig giver en fragmenteret branchestruktur udfordringer med at implementere værdiskabende teknologier, da en manglende standardisering besværliggør overskueligheden for den enkelte virksomhed. Alt sammen svækker byggeriets konkurrenceevne, indtjening og foringer produktiviteten.

ConTech Lab er byggebranchens fælles samlingssted og virtuelle platform til udvikling af standarder og værktøjer inden for teknologi og digitalisering. Hubben skal blandt andet give aktørerne adgang til hardware, datakilder og viden om digital udvikling. Derudover skal nye samarbejdsmodeller og samarbejdsformer afføde nye forretningsmodeller og afhjælpe konflikter.

Målet er en øget digitalisering og anvendelsen af digitale værktøjer i byggeprocessen, som på sigt skal føre til en mere produktiv byggebranche og mere bæredygtigt byggeri.
 

Forandring på virksomhedsniveau

Videreudviklingen af hubben tager afsæt i en tidligere forundersøgelse, som har kortlagt byggebranchens fælles udfordringer og løsninger, og hvad der skal til for, at digitalisering og teknologi kan øge produktiviteten. Med et stærkt fokus på forandringsledelse og bæredygtighed arbejder hubben på at få gjort teknologier mere relevante for den enkelte virksomhed eller værdikæde.

Contech Labs arbejde omhandler især af fem aktiviteter.

PIONERPROJEKTER
Der udvikles 23 erfaringsprojekter, som tager udgangspunkt i konkrete forretningsudfordringer, der kan løses gennem teknologi, proces og samarbejde, og går på tværs af byggeriets grænseflader og faseskift.

NO CODE FORLØB
22 skræddersyede digitale løsninger af tre dages varighed udvikles til at hjælpe SMV’er i byggeriets udførselsfase med at få løst en konkret forretningsudfordring ved konfiguration af eksisterende teknologi og værktøjer.

INSPIRATIONSFORLØB
Med henblik på at inspirere en bredere skare af SMV’er til at bruge ConTech udvikles ca. 14 forløb, der fokuserer på implementering af kendte tekniske løsninger, der allerede findes på markedet.

LEDELSESUDDANNELSE
Sommerskole, internationale inspirationsture og kursusforløb med fokus på forandringsledelse skal styrke virksomhedsledernes kompetencer og motivation til at implementere ConTech hos byggeriets virksomheder.

NETVÆRKSAKTIVITETER
Netværksaktiviteter skal bygge bro mellem de eksisterende relaterede tiltag og initiativer i byggebranchen. Målet er at trække på ressourcer, faciliteter, teknologi og viden i Danmark og udlandet for at skabe de bedst mulige forudsætninger for aktiviteterne i ConTech Lab.

Det forventes mere end 250 virksomheder vil blive direkte involveret i ConTech Labs virksomhedsrettede forløb, og yderligere 1500 virksomheder vil få hjælp til løsning af konkrete praksisnære problemer.

Projektet henvender sig til hele byggeriets værdikæde herunder arkitekter, ingeniører, bygherrer, entreprenører, håndværkervirksomheder, driftsvirksomheder, leverandører indenfor både materialer, IT og teknologi. 
 

Hvad er Contech Lab


Opstarten

 

PROJEKTET

Projektnavn:
ConTech Lab

Projektejer:
Molio – Byggeriets Videnscenter

Tid:
2020-2021
2022-2024

Støttet med:
20 mio. kr.

Hjemmeside:
www.contechlab.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Molio og sammenfinansieres af Realdania:

Publikationer

I forbindelse med projektet er der udgivet fire rapporter, som kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektejer og kontaktperson:
Christina Hvid
Direktør
Molio
23 43 18 03
chv@molio.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk