Blockchains kan bane vejen for bedre byggeri

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet vil øge byggebranchens produktivitet og fremme dansk eksport ved skabe en ressourcebank for udnyttelse blockchainteknologien.

Den globale byggebranche er i vækst, alligevel har Danmark de sidste mange år oplevet en nedgang i produktudvikling, indtjening og eksport. Samtidigt vokser udbuddet af nye digitale teknologier inden for alt fra mobilteknologi, digitale bygningsmodeller til 3D-print og AI. Nye undersøgelser viser, at virksomheder med de rette digitale teknologier kan booste produktiviteten med op til 14-15 procent og skære omkostninger med 4-6 procent. Derved kan nye teknologier som blockchain blive altafgørende konkurrenceparametre for de industrier verden over, som formår at udnytte udviklingen. 

Formålet med projektet er at udforske, hvordan blockchainteknologi kan bidrage til at løse byggeriets nuværende udfordringer med lav produktivitet, faldende kapacitet, lav grad af digitalisering, brancheglidninger og et stigende fokus på bæredygtighed. 

Blockchains særlige evne til blandt andet at validere dataudveksling og til automatisk og systematisk at opsamle og fastholde data skabt i forsyningskæde kan skabe synlighed og kvalitet på tværs af virksomhedsgrænser. Blockchain kan dermed modvirke byggebranchens udfordringer med at dokumentere aftaler, design, processer og produkter. I og med, at blockchain benytter sig af en distribueret netværksstruktur, kan information udveksles på kryds og tværs, hvilket på mange måder ligner det nuværende praksis i byggeriet.

Projektet vil igennem otte usercases fra byggeriets ”hverdag” højne produktiviteten inden for konkrete områder ved at fastslå potentiale, barrierer og videre investeringer. 

Målgruppen er den samlede branche med særlig fokus på producenter, entreprenører og rådgivere som ved hjælp af produktivitetsforbedringer kan skabe merværdi for jeres kunder.

Projektet udføres Dansk Industri, DI Byg i partnerskab med industripartnerne: Rockwool, Züblin, Molio, Niras, samt konsulentvirksomhederne: HD Lab, IBM og Smith Innovation.
 

Metode

I følgende otte situationer undersøges det, hvordan blockchain kan bidrage til løse branchens udfordringer og accelerere udvikling i kvalitet og produktivitet:

Projektløsninger:
1. Bygherrebeslutningsplaner med historik og status
2. Færdigmelding og fremdrift af design

Virksomhedsløsninger:
3. Supply chain løsning
4. Ændringshåndtering af design i BIM (Bygnings Informations Modellering)

Værdikædeløsninger:
5. Asset management med fokus på connectede byggekomponenter og IoT
6. Tracking af cirkulære produkter fra design til genanvendelse

Nationale brancheløsninger:
7. Bygningsprotokol med deklarationer for bygværket
8. Validering af bæredygtighedsprotokol til certificeringer.

Projektet er opdelt i følgende faser:

Fase 1. Initiering 
Otte pionerprojekter udvælges baseret på byggeriets arbejdsområder og involverings- og kommunikationsplan udvikles.

Fase 2. Pionerprojekterne
Hvert projekt gennemgår følgende faser: 
1.    Designfase, hvor der skabes løsninger, der løser konkrete forretningsudfordringer.
2.    Udvikling af blockchainløsning på forskellige platforme fx IBM Blockchain, Microsoft Azure, BrIq
       og Hyperledger, hvor forskelle og styrker i de forskellige teknologier afprøves. 
3.    Anvendelse i praksis

Løsningerne udvikles på forskellige blockchainplatforme fx IBM Blockchain, Microsoft Azure, BrIq og Hyperledger, hvorved forskelle og styrker i de forskellige platforme og teknologier afprøves. De udviklede løsninger bringes i anvendelse i praksis. Der foretages en endelig evaluering og erfaringsopsamling på tværs af usecasene, og blockchain løsningerne implementeres af et efterfølgende accelerator forløb bestående af hackaton, kompetence-seminar og strategisk forandringsforløb.
 

EFFEKT

Projektet har til hensigt at bruge blockchain som løftestang til at øge produktiviteten, digitalisering og investering i ny teknologi i byggeriet. Projektet forventer at accelerere udnyttelsen af blockchain teknologi igennem otte usercases, som kortlægger blockchains styrker og svagheder inden for hver deres område. Projekternes resultater og løsninger konsolideres i en ressourcebank med en værktøjskasse, som skal være med til at hjælpe de danske virksomheder med at sætte fokus på effektive forsyningskæder og processer og skabe et produktivitetsspring i byggebranchen. Slutteligt skal projektet føre til forøget markeds- og eksportmuligheder. 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Byggeriets blockchain

Projektejer:
Dansk Industri

Periode:
2019-2022

Støttet med:
6,9 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Dansk Industri i samarbejde med en række danske aktører. Besøg dem herunder.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Konkurrencekraft i Blockchainteknologien”.

Gennem sit arbejde med temaindkaldelser sætter Fonden med jævne mellemrum fokus på bestemte emner og udfordringer for dansk erhvervsliv.

KONTAKT

Projektejer:
Søren Cajus
Senior Chefkonsulent
Telefon: 33 77 39 13
Mail: scp@di.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.