Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet have til formål at afdække, hvordan blockchain-teknologi kunne bidrage til vækst og beskæftigelse på fødevareområdet og forhindre plagiat. 

Dansk fødevareindustri eksporterer for 166 milliarder kroner årligt, og beskæftiger mere 186.000. Fødevareområdet er blevet en afgørende kilde til arbejdspladser, og i takt med en stigende globalisering stiger kravene til de danske fødevareeksporterende virksomheder. ”Up-market” kvalitetsfødevare på nicheområder er i stærk vækst, men trues af kopiering – det har gjort sikkerhed og sporbarhed af produkter til et konkurrenceparameter.

Producenterne har dog svært ved at overskue eksportmarkedernes krav, regler og behov for dokumentation. Derfor er der behov for nye teknologier, som kan innovere processen og bidrage til produktudvikling.

Formålet med projektet var såldes at afdække, hvordan blockchain-teknologi kunne bidrage til vækst og beskæftigelse på fødevareområdet. Projektet ønskede at skabe bedre betingelser og øget kendskab til blockchain-teknologi igennem 10 specialudviklede blockchain forløb. Med en bottom-up tilgang, tog projektet afsæt i virksomhedernes ønsker og udfordringer, som resulterede i konkrete businesscases og -modeller for, hvordan virksomhederne kunne udnytte blockchain-teknologi i hele værdikæden.

Målgruppen var danske små- og mellemstore fødevarevirksomheder, underleverandører, danske og udenlandske vidensmiljøer, myndigheder og brancheorganisationer.
Projektet udføres af DTU Food i samarbejde med DTU Compute, DTU Skylab, Innovationscenteret Silicon Valley og WeScale & Co.

METODE

Projektet bestod af tre hovedaktiviteter:

 • Fase 1. Setup og rekruttering
  Etableringsfase med screening af up-market virksomheder og set-up af Blockchain Hub til indsamling af viden inden for området, workshops og udvælgelse af 10 virksomheder.
 • Fase 2. Videnhjemtagning og oprustning til kommercialisering
  Med udgangspunkt i de 10 udvalgte fødevarevirksomheder blev en kommercialiseringstur til Silicon Valley planlagt med formålet at opleve andre virksomheder, der allerede arbejdede med blockchain i deres forretningsmodel.
 • Fase 3. Global best practise, business cases og anbefalinger
  På baggrund af den indsamlede viden og erfaringer blev 10 case-workshops udviklet, opfølgende seminarer, en rapport om læringspunkter og erfaringer, et casekatalog samt en beskrivelse fra DTU Blockchain Hub af internationale standarder og værktøjer.
   

EFFEKT

Projektet havde til hensigt at identificere de kommercialiseringsmuligheder, der byggede på blockchain-teknologi, så flere virksomheder blev i stand til at udnytte dem med henblik på at skabe merværdi til fødevarebranchen samt hos myndigheder, interesseorganisationer og vidensmiljøer. Projektet ville spire et ”blockchain community”, som skulle bygge bro mellem fødevareindustrien og blockchain-området med henblik på at udnytte blockchain-værktøjer til en Dansk konkurrencefordel. I sidste ende skulle ny viden inden for blockchain-teknologi være med til at øge dansk eksport, højere prissætning og større hjemmemarkedssalg. 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren

Projektejer:
DTU Fødevareinstituttet (DTU FOOD)

Periode:
2019-2020

Støttet med:
3,6 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DTU Food i samarbejde med række andre aktører. Besøg dem herunder.

Temaindkaldelse

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Konkurrencekraft i Blockchainteknologien”.

Videnhjemtag fra Silicon Vally

Dette oplæg samler op på den viden, læring og inspiration, som blev bragt hjem til den danske fødevaresektor fra et projektbesøg til Silicon Valley den 12-15 november 2019.

Publikation

Rapporten afdækker blockchain-teknologiens anvendelsesmuligheder i fødevaresektoren”.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Kontaktperson:
Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
Telefon: 35 88 70 00
Mail: hehje@food.dtu.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.