Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden

Afsluttet
Nye teknologier

Ny læringsplatform styrker fremstillingsvirksomheders strategiske arbejde med udvikling af nye digitale forretningsmodeller.

Den globale konkurrence og den teknologiske udvikling har store konsekvenser for danske fremstillingsvirksomheder, og virksomhederne er nødt til at udvikle forretningen digitalt, hvis de vil klare sig i konkurrencen.

Men hvor udviklingen blandt B2C-virksomheder er gået hurtigt og fortsat accelererer, så har B2B-virksomheder i mindre grad implementeret digitale forretningsmodeller. Projektet har derfor udviklet, afprøve og formidlet et sammenhængende sæt af enkle systematiske metoder samt understøttende konkrete værktøjer, som trækker på de bedste eksisterende metoder og værktøjer inden for de enkelte discipliner, men som særligt fokuserer på at skabe sammenhæng og dynamiske overgange mellem forretningsstrategi, kundeanalyse, serviceudvikling, forretningsmodel, afprøvning og validering samt implementering.

Projektet har mundet ud i et online læringsrum opbygget af 12 læringsmoduler om digital forretningsudvikling, som hver beskriver en fase i processen, giver konkrete værktøjer med instruktioner, ekspertråd samt en beskrivelse af, hvordan output fra fasen kan anvendes i efterfølgende faser.

Der er derudover udviklet fire læringsmoduler med tilhørende ekspertvideoer med introduktion til centrale digitale teknologier, robotteknologi, simulering, 3D-print samt databaserede produktionssystemer.

Det online læringsrum har været velbesøgt, men vigtigere har det været, at størstedelen af de deltagende fremstillingsvirksomheder har kunne omsætte læringen til konkret udvikling. Mere specifikt har virksomhederne typisk arbejdet med hvordan digitale services og udnyttelse af data kan styrke forretningsmodellen.

Målgruppen for projektet var ledelsen i B2B-fremstillingsvirksomheder, herunder virksomheder med et uforløst potentiale for at udnytte de digitale muligheder i forretningen såvel som virksomheder, som ikke var modne eller motiverede til et helt så målrettet arbejde, men som blev vurderet til at kunne løftes til et mere parat niveau.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden

Projektejer:
Teknologisk Institut

Periode:
2018-2020

Støttet med:
3,99 mio. kr.

Projektpartnere

Projektparterne udgør en fagligt solid gruppe bestående af både erhvervsmæssig ekspertise, erfaring og relevante netværk. Partnerkredsen består af Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole. Besøg partnerne gennem følgende links:

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller, som blev gennemført i 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jan Overgaard
Sektionsleder
Telefon: 72 20 20 22
Mail: jov@teknologisk.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.