DigiB2B

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet arbejder med, hvordan B2B-produktionsvirksomheder kan skabe, levere og indfange værdi gennem udviklingen af nye digitale forretningsmodeller.

DigiB2B-projektet ville øge anvendelsen af digitale forretningsmodeller blandt danske B2B-virksomheder inden for fremstillingsindustrien. Det skulle ske ved at skabe et generisk værktøj, som strategisk kunne understøtte transitionen mod en øget digitalisering. Projektet havde til formål at skabe en bevidsthed om, at virksomheder i målgruppen ikke skal lade sig begrænse af manglende medarbejderkompetencer eller IT-ressourcer i forhold til at realisere potentialet i en øget digitalisering.

Målgruppen for projektet var mindre og mellemstore produktionsvirksomheder, der opererede på B2B-markedet. Projektet ville, i forhold til digitalisering af forretningsmodeller, favne bredt, idet der skulle være fokus på både virksomheder, der havde påbegyndt bevægelsen mod en digital forretningsmodel, virksomheder der havde besluttet sig for at gå den vej og virksomheder, der havde et ikke-erkendt men latent potentiale.

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.

Metode

Projektet blev bygget op omkring fire hovedaktiviteter under overskrifterne identifikation, DigiLab, udvikling og slutteligt test. De fire aktiviteter er nærmere beskrevet her:

 • Identifikation:
  Indledningsvist søgte projektet at identificere 20 virksomheder, som befandt sig på forskellige niveauer af digitalisering af forretningsmodellen. Disse virksomheder dækkede netop et bredt spektrum, således at de på sigt kunne fungere som inspiration som en form for rollemodeller for andre virksomheder.
 • DigiLab:
  Projektet afholdte en workshop for de deltagende virksomheder med henblik på at få kortlagt, hvor de præcist er i forhold til digitalisering.
 • Udvikling af digitaliseringsværktøj:
  Projektet udviklede et generisk screeningsværktøj samt udarbejde et redskab til at inspirere virksomheder inden for de enkelte digitale modenhedsniveauer til, hvorledes de rykkede sig fra den nuværende situation. Der var fokus på de strategiske udfordringer, der kunne være i forhold til digitaliseringsprocessen.
 • Test og færdiggørelse af digitaliseringsværktøj:
  I denne del af projektet blev der gennemført et forløb med 30 virksomheder for at teste det generiske værktøj og dets anvendelighed i forhold til at udvikle digitale forretningsmodeller. Værktøjet blev baseret på en online-løsning, som blev gjort tilgængelig for alle interesserede virksomheder.
   

Effekt

Det var forventingen, at projektet ville være med til at løfte vidensniveauet blandt de deltagende virksomheder forhold til potentialet i at digitalisere forretningsmodellen. Helt konkret forventede projektet, at 80 procent af de deltagende case- og testvirksomheder gennemførte en grad af digitalisering af deres forretningsmodel inden for én eller flere af forretningsmodellens dimensioner. I forhold til det generiske værktøj skulle 100 virksomheder inden for målgruppen anvende online-værktøjet i løbet af projektets levetid.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
DigiB2B

Projektejer:
Syddansk Universitet

Periode:
2018-2019

Støttet med:
2,7 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Syddansk Universitet er tovholder på projektet, der udføres med blandt andre Center for Business Development ved Aarhus Universitet, rådgivnings-virksomheden Delendorff Advisory, GTS-instituttet Force Technology, samt innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og tænketanken DEA. Læs mere om projektpartnerne her:

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af en temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond udbød i 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her:

test din virksomhed

Projektet har udviklet et digitaliseringsvæktøj, som giver virksomheder indblik i indsatsområder, der kan forbedre deres forretning.

Trend rapport

Rapporten kortlægger det nuværende digitale landskab og forrretningsmuligheder for B2B virksomheder, og kommer med bud på, hvordan man kommer i gang.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Mette Præst Knudsen
Telefon: 27787455
Mail: mpk@sam.sdu.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.