Smart Home

Afsluttet
Nye teknologier

Et strategi- og innovationsforløb inden for digital transformation hjælper SMVer med at udvikle nye forretningsmodeller.

I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, dataleverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, vinduer, el- og vandsystemer, sikkerhedsalarmer, køleskabe og meget andet udstyres med intelligente sensorer og forvandler traditionelle hjem til intelligente boliger, hvor leverandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central.

Virksomheder, der plejede at være B2B-underleverandører til byggeindustrien kommunikerer nu direkte med husets beboere og modtager store mængder data om beboernes vaner og behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kommunikere med hinanden og opsamle en stor mængde data. Data som kan omsættes til nye produkter og ydelser. Det stiller nye krav til både producent og leverandør med hensyn til digitale, ledelsesmæssige og organisatoriske færdigheder og modenhed.

Projektet satte sig derfor som mål at udvikle ny viden og værktøjer, der skulle styrke virksomheder, der producerer og/eller leverer Smart Home løsninger, styrke deres udvikling af digitale forretningsmodeller, salgs- og kunderelationer, strategi og ledelse, således at de kan indgå i de nye digitale økosystemer og skabe vækst.

På den baggrund har projektet udviklet et Smart Home Living Lab, som virksomheder kan anvende til at udvikle deres digitale forretningsmodeller.

Smart Home Living Lab består af en online analyse af virksomheders digitale modenhed (app), baseret på data fra mere end 625 virksomheder i Smart Home sektoren. Ligeledes er udviklet et online værktøj til virksomheders digitale transformation samt et virtuelt udviklingslaboratorium.

51 repræsentanter fra virksomheder har deltaget i uddannelsesforløbet og 34 har deltaget i living labs. 10 virksomheder har modtaget et individuelt forløb.

Virksomhederne har overordnet set fået ny viden om hvordan digitaliseringen ændrer fokus fra produkter mod serviceydelser samt om den forretningsmæssige værdi, der ligger gemt i data om kundernes brugsmønstre, og flere af virksomhederne har flyttet deres strategiske fokus for deres fremtidige udvikling.

Projektet bestod af tre typer af aktiviteter:

Virksomhedsforløb – hvor konkrete digitale forretningsmodeller blev udviklet baseret på test af forskellige forretningsmodeller og simuleringer.

Dataopsamling og forskning – hvor der blev undersøgt hvordan digitaliseringen og den direkte slutbrugerkontakt ændrer den traditionelle B2B-leverandørs rolle.

Udviklings- og uddannelsesaktiviteter – hvor der med udgangspunkt i dataopsamlingen og andre undersøgelser, blev udviklet et selvevalueringsværktøj, der vurderer virksomheders digitale parathed og sammenligne den med andre i branchen.

Som led i projektet blev virksomhederne desuden tilbudt at deltage i en nyudviklet Master Class om Digital Transformation med internationale eksperter og forskere. I projektet afsluttende bog om Smart Home kan der læses mere om resultatet af forskningsprojektet.

Se tegnefilm for en kort gennemgang af projektets hovedkonklusioner.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
SMART HOME

Projektejer:
Aarhus Universitet

Website:
au.dk

Periode:
2018-2020

Støttet med:
5,23 mio. kr.

PARTNERE

Projektet udføres af Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Information Systems Research ved MIT, University of Rostock og Alexandra Instituttet. Læs mere om partnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond gennemførte ultimo 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her:

Publikationer

I den afsluttende bog samles fremgangsmåder til udvikling af strategier i et digitalt marked, og hvordan de kan implementeres.

Cases

På følgende hjemmeside beskrives de 10 virksomheder, der deltog i første Smart Home Living Lab, sammen med deres arbejde hen imod en øget modenhed og udvikling af nye, digitale forretningsmodeller.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig: 

Børge Obel
Professor
Aarhus Universitet
20 20 73 55
bo@icoa.au.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.