Industrial Data Analysis Service

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet havde til hensigt at hjælpe danske virksomheder med håndtering af store mængder af data og let adgang til ekspertviden på området.

Formålet med projektet Industrial Data Analysis Service (IDAS) var at bidrage til formidlingen af viden mellem virksomheder og vidensmiljøer inden for håndteringen af Big Data. Som følge heraf, skulle der etableres en selvstændig institution på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Institutionen havde til formål at tjene dansk erhvervsliv og samtidigt bidrage til forskning og uddannelse i Big Data. På den måde kunne man opfatte IDAS som en Big Data-hotline, der hurtigt kunne hjælpe virksomheder på vej til den rette ekspert og den rette løsning.
 

Metode

Industrial Data Analysis Service indeholdede tre overordnede aktivitetstrin, som er de bærende elementer i projektet. Det drejede sig dels om fagkundskab, dels om rådgivning, dels om uddannelse og undervisning:

 • Fagkundskab
  IDAS ville samle eksperter med stor fagkundskab inden for feltet. Eksperterne skulle være i stand til at håndtere de udfordringer som danske industrivirksomheder oplevede i arbejdet med Big Data. Eksperterne repræsenterer fagområder som lagring, kommunikation, databehandling, maskinindlæring og statistik, datasikkerhed og databeskyttelse.
 • Rådgivning
  IDAS skulle være i stand til at forbinde virksomhederne med en ekspert inden for netop det område som virksomheden beskæftiger sig med. Gennem rådgivning skulle IDAS’ eksperter være med til at belyse og analysere de pågældende problemstillinger for virksomheden.
 • Uddannelse og træning
  IDAS skulle være med til at opfylde de behov, der på længere sigt ville opstå på erhvervsmarkedet. Dette skete gennem uddannelses- og træningsprogrammer for datalogistuderende, samt ansatte i virksomheder, og havde til formål at skabe kompetenceopbygning. Uddannelsen vil blive leveret af et udvalgt hold af fageksperter.
   

Målsætning

Den forventede effekt var, at danske virksomheder øger konkurrencedygtigheden på to niveauer. For det første bidrog virksomhederne til ny forskning, viden og uddannelse og således skabte også fremtidige medarbejdere inden for datahåndtering. For det andet ville virksomhederne få mulighed for at realisere Big Data-potentialet og lave dataanalyseprojekter enten internt med rådgivning fra IDAS, eller som projekter, der blev udviklet på IDAS, eller gennem en tredjeparts IT-virksomhed, der var forbundet med IDAS.

IDAS ville interagere med virksomheder på forskellige niveauer. Nogle virksomheder ville profitere bare ved at deltage i foredrag og workshops arrangeret af IDAS, andre ville arbejde meget tæt sammen med de IDAS’ studerende og eksperter. Efter tre år var forventningen:

 • Mere end 100 danske virksomheder, som ikke tidligere havde arbejdet sammen med universitetet inden for Big Data, ville have gjort brug af konsulentydelse. De ville have modtaget individuel rådgivning om, hvordan man udnyttede storstilet dataanalyse i deres virksomhed. Dette ville blive dokumenteret i årlige rapporter og det blev forventet at de årlige tal vil vokse fra 25 virksomheder i det første år, 35 det andet år og 40 i det tredje år.
 • Rådgivningen ville føre til 50 langsigtede samarbejdsprojekter, der involverer IDAS’ eksperter og studerende.
 • Projektet etablerede en proces til måling af effekten af den udbudte service.
 • Virksomheder ville blive bedt om at rapportere om handlinger og konsekvenser fremkaldt af IDAS.
 • Mere end 150 datalogistuderende, ville få konkret erfaring i at løse big data-problemer fra den virkelige verden gennem kurser og projekter der var defineret af og gennemført på IDAS.
 • Foredrag og workshops om Big data organiseret af eller med deltagelse af IDAS ville have tiltrukket tæt på 1000 deltagere over hele Danmark.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Industrial Data Analysis Service

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Industrial Data Analysis Service

Projektejer: 
Københavns Universitet

Tid: 
2015-2019

Støttet med: 
5,0 mio. kroner

Hjemmeside:
Big-Data

TEMAINDKALDELSE

Industrial Data Analysis Service udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om denne og flere andre temaindkaldelser her:

 • Temaindkaldelser

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

 • Læs den afsluttende rapport

KONTAKT

Projektansvarlig:
Christian Igel
Professor
Telefon: 35 33 56 74
Mail: igel@di.ku.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.