Big Data by Security

Afsluttet
Nye teknologier

Datasikkerhed er afgørende når virksomheder skal håndtere store mængder data. Kun med højt sikkerhedsniveau kan datakvalitet og fortrolighed sikres – det var omdrejningspunktet for Big Data by Security.

Big Data by Security er målrettet håndtering af fortrolighedsproblematikken relateret til håndteringen af Big Data. Projektets formål var at løse de udfordringer, der ligger i, at man som virksomhed ikke vil eller ikke må give en tredjepart adgang til fortrolige data. Projektet tager udgangspunkt i en kryptologisk teknologi kaldet Secure Multiparty Computation (SMC). Projektet er nu afsluttet og resultater og erfaringer kan læses i afslutningsrapporten.
 

Metode

Projektet baserede sig primært på to konkrete SMC-baserede cases. Den ene case handlede om udvikling af to kreditvurderingsmetoder, mens den anden case handlede om at udvikle et benchmarkingsystem af virksomheders elforbrug. Det er afgørende at notere sig, at begge cases er anvendelige i bred forstand, således at danske virksomheder kan få gavn af at benytte de konkrete løsninger – eksempelvis ved at minimere energiomkostninger eller få bedre adgang til finansiering.

Sekundært, kan tredjepartsvirksomheder bruge de udviklede SMC-elementer til at finde på nye løsninger, som kan være til gavn for virksomheder i andre sammenhænge end kreditvurdering og finansiering. Det er meningen, at der i regi af projektet skal skabes et miljø, hvor der opstår nye idéer til anvendelse af de krypterede løsninger. Det kan være inden for områder som eksempelvis it-indbrud på tværs af virksomheder, eller samkøring af informationer mellem leverandører og virksomheder.
 

Resultater

På kort sigt resulterede projektet i udviklingen af de to løsninger. Disse vurderes at skabe direkte værdi for danske virksomheder og projektet opstiller konkrete mål for anvendelse af løsningerne, ligesom hver case evalueres.

Al viden om SMC-baseret software, som oparbejdes i casene, vil blive udbredt via GTS-institutioner i Danmark, så andre Big Data-projekter, hvor man er afhængig af at håndtere fortrolige data, kan udvikles. Som omdrejningspunkt for formidlingsindsatsen etableres en hjemmeside, hvor resultaterne vil blive præsenteret sammen med de udviklede services.

På længere sigt vurderes den SMC-baserede infrastruktur at løse et grundlæggende fortrolighedsproblem med Big Data, og dermed bidrage til at Big Data potentialer kan realiseres i større omfang. Projektet skal desuden resultere i en håndfuld videnskabelige artikler.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Big Data by Security

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Big Data by Security

Projektejer: 
Københavns Universitet

Tid: 
2015-2017

Støttet med: 
7,6 mio. kroner

Hjemmeside: 
Big Data by Security 

TEMAINDKALDELSE

Big Data by Security udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om temaindkaldelsen – og andre temaindkaldelser – her:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kurt Nielsen
Lektor
Telefon: 35 33 23 16
Mail: kun@ifro.ku.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.