Verdensmålene sættes i spil som vækstdrivere i danske virksomheder

Verdensmålenes Plads
Aktiv
Bæredygtig produktion

Med etableringen af Verdensmålenes Plads har bæredygtighedsagendaen fået sit eget hjemsted på det bornholmske folkemøde.

Projektets topprioriteter

  1. At skabe et område, der fungerer som epicenter for De 17 Verdensmål på det danske folkemøde på Bornholm.

  2. At understøtte Danmarks, dansk erhvervslivs og danskernes arbejde med at nå verdensmålene.

  3. At fremvise virksomheder, der er dygtige til at understøtte verdensmålene og skabe nye forretningsmodeller, der baserer sig på målopfyldelsen.

Siden 2018 har Verdensmålenes Plads været det primære samlingssted for Verdensmålene på Folkemødet.

Og mens vi i disse år er i fuld gang med at realisere målsætningerne, så er der fortsat brug for en konstruktiv demokratisk dialog og samtale om, hvordan vi hver især, og på alle samfundsniveauer, kan bidrage til den globale bæredygtighedsplan.

Verdensmålenes Plads er også for virksomheder

Vores fælles målsætninger for en mere bæredygtig fremtid blev vedtaget hos FN tilbage i 2015.

Med temaer som klimapåvirkning, biodiversitet, cirkularitet, miljø, global fred og sameksistens, fattigdom, ligestilling, vandkvalitet og bæredygtigt forbrug og produktion, er verdensmålene fortsat meget aktuelle – og endnu ikke indfriede.

Heller ikke her i Danmark, hvor initiativet Vores Mål, peger på mange forbedringsmuligheder.

Blandt hovedrolleindehaverne i at nå De 17 Verdensmål er de danske virksomheder. Flere af dem er godt med, endda frontløbere, på den bæredygtige omstilling, mens andre halter bagefter. Det kan koste konkurrenceevne i fremtiden.

Verdensmålenes Plads - Folkemødet på Bornholm

Verdensmålenes Plads - Folkemødet på Bornholm

Verdensmålenes Plads - Folkemødet på Bornholm

Der er således grund til at fremvise de gode eksempler til inspiration for andre, men også for at sætte spot på de svære udfordringer, som mange virksomheder oplever med at komme i gang med omstillingen og helt konkret bruge verdensmålene som ramme og pejlemærker for innovation, markedsadgang, kundedialog og forretningsudvikling.

Den tematik har, med Verdensmålenes Plads, fået sin helt egen scene på Folkemødet på Bornholm, hvor erhvervslivets arbejde med bæredygtig produktion er en hjørnesten.

En agil agora

Verdensmålenes Plads er i dag et fast område på Folkemødet. Men selvom stedet, rent geografisk, er fastlagt, så varierer indholdet, debatterne, deltagerskaren, fokusområderne og talerne hvert år.

Nye emner kommer øverst på agendaen, mens gamle emner omformes, opdateres eller udgår.

Verdensmålenes Plads - Folkemødet på Bornholm - god stemning

Verdensmålenes Plads - Folkemødet

Verdensmålenes Plads - Folkemødet på Bornholm - Prisuddeling

Skabelonen for Verdensmålenes Plads er således dynamisk og fokuserer mere på at være et relevant samlingssted, snarere end stædigt at fastholde en bestemt form.

Blandt andet inviteres virksomheder til at vise best practices og innovative løsninger frem for pladsens besøgende, og derigennem vise hvordan De 17 Verdensmål understøtter innovationen i erhvervslivet.

Mere end en plads

Med etableringen af Verdensmålenes plads, er der skabt et stærkt forum for bæredygtighed og innovation på selve det bornholmske folkemøde.

Men ambitionen er, at de debatter, temaer og samarbejder, der finder sin form før og under folkemødet også følges op af konkret handling i kølvandet på selve folkemødet. Og at aktiviteterne på folkemødet dermed blot er en indledende katalysator for både små og store forandringer.

På den måde sikres det, at bæredygtighedsindsatsen ikke bare bliver momentvist italesat på folkemødet, men rent faktisk fører til handling og konkrete forandringer i erhvervslivet og i det omgivende samfund.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Verdensmålenes Plads

Projektejer:
2030beyond

Periode:
2021-2024

Støttet med:
2021-2022: 0,3 mio. kroner
2022-2024: 0,9 mio. kroner

Bæredygtig produktion

Verdensmålenes Plads er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med bæredygtig produktion her.

Partnere

Verdensmålenes Plads er etableret gennem et samarbejde med en lang række af aktører, der alle beskæftiger sig med bæredygtighed og dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Bidragsydere

Verdensmålenes Plads bygger på bredt samarbejde. I det lys er utallige organisationer og bidragsydere med til at skabe de mange aktiviteter, der hvert år finder sted før, under og efter det bornholmske folkemøde. Blandt bidragsyderne finder man 2030-Netværket på Christiansborg, FN-byen, nOmy Group, FGU Hovedstaden, FGU Midt- og Østsjælland, Hotel- og Restaurantskolen, ZBC Slagelse, Ungdomsbureauet og Foreningen Folkemødet, samt Danida Fellowship Centre, Danmarks ambassader i Kenya, Mali, Sydafrika, Palæstina, WFP Nordic Office, Tuborgfondet og Bevica Legater.

Kontakt

Projektejer:
Kirsten Brosbøl
Founder & CEO
29 85 14 12
kb@2030beyond.org

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.