TASK FORCE TIL INDUSTRIEN

Arkiveret
Internationalisering

PROJEKTET VIL HAVE FLERE INDUSTRIVIRKSOMHEDER TIL AT IMØDEGÅ BEGYNDENDE UDFORDRINGER MED AT FÅ ARBEJDSKRAFT VED AT ANSÆTTE FLYGTNINGE.

Der meldes om stigende udfordringer med at få arbejdskraft i de to østjyske kommuner Favrskov og Silkeborg –  især inden for områder som industriel produktion. Projektet vil derfor etablere to lokale Task Forces med henblik på at hjælpe virksomheder i de pågældende kommuner med at besætte deres ledige stillinger med udenlandsk arbejdskraft, der allerede befinder sig inden for landets grænser.

De lokale Task Forces vil bestå af lokale ildsjæle, primært ledere fra industrivirksomheder, med et stort netværk og solid erfaring at øse af til andre virksomheder med henblik på at understøtte en effektiv og koordineret indsats for at få arbejdskraft til industrivirksomheder via rekruttering af flygtninge.  

Projektet er faciliteret af Cabi og gennemføres i samarbejde med Favrskov og Silkeborg Kommune, interesseorganisationerne DI Silkeborg, Favrskov Erhvervsråd, LO Silkeborg & Favrskov og et mindre antal af virksomheder.
 

METODE

Projektet vil indledningsvist etablere et samarbejde med et mindre antal virksomheder med henblik på at afdække virksomhedernes ønsker til Task Forcen. Herefter nedsættes en Task Force i henholdsvis Silkeborg og Favrskov Kommune og medlemmerne forberedes. I de efterfølgende faser påbegyndes og eskaleres Task Forcens arbejde forankret i projektets formål.

Derudover skal Task Forcen bidrage med viden, sparring og værktøjer til de deltagende industrivirksomheder – fx små film og dialogkort om sikkerhed og kulturmøder til brug på arbejdspladserne – og sikre koordinering ift. den ordinære integrationsindsats.

Projektet vil ligeledes gennemføre opkvalificering af nøglemedarbejdere på arbejdspladserne og sikrer adgang til relevante uddannelsesmæssige muligheder (ex AMU), jf. virksomhedernes behov. Projektforløbet afsluttes med justeringer af koncept og værktøjskasse samt netværksarrangementer med virksomheder (og kommuner) vedrørende den videre implementering.
 

MÅLSÆTNING

Projektets overordnede ambitionen er, at alle virksomheder i de to deltagende kommuner får kendskab til projektet, at 60% siger ja tak til at besøg fra Task Forcen, at 40% vælger at gøre brug af de tilbud og redskaber, Task Forcen udvikler, og at 90 % af de deltagende virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Task Forcen og oplever, at det bliver lettere at ansætte en flygtning og få mere ud af ansættelsesforholdet. Helt konkret er det ambitionen, at 120 flygtninge kommer i praktikforløb, og at 45 bliver ansat med løntilskud eller i ordinær beskæftigelse.

På længere sigt er målet, at de metoder og anbefalinger, der bliver udviklet i projektet, kan inspirere virksomheder og andre interessenter andre steder i landet, hvor der også i stigende grad meldes om flaskehalsproblemer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
TASK FORCE TIL INDUSTRIEN

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Task Force til Industrien

Projektejer: 
Cabi

Tid: 
2016-2017

Støttet med: 
3,4 mio. kroner

VÆRKTØJSKASSE

Projektet har udviklet en digital værktøjskasse, som virksomheder kan bruge i forbindelse med rekrutteringen, introduktionen og samarbejdet med nydanske medarbejdere. Besøg værktøjskassen her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

temaindkaldelse

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ea Nielsen
Kommunikationschef
Telefon: 41 28 41 26
Mail: eni@cabiweb.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.