Talent Management

Arkiveret
Nye teknologier

En tidlig kompetenceafdækning af nyankomne flygtninge skal medvirke til tidligere virksomhedsrettede indsatser og til at flygtninge boligplaceres i byer, hvor kompetencer og arbejdsudbud passer sammen.

Der foregår i dag kun en meget begrænset kobling mellem statslig boligplacering, lokale behov for arbejdskraft og nyankommne flygtninges kompetencer. Afklaringen af flygtninges kompetencer sker nemlig først, når en kommune overtager integrationsansvaret.

Det betyder unødig spildtid på asylcenteret, mens det i princippet også kan betyde, at smedene sendes til København og skrædderne til Nordjylland. Det vil projektet Talent Management lave om på.
 

Formål

Med projektet Talent Management vil Integrationsnet sammen med blandt andet Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg foretage en 360-graders afdækning af op mod 500 flygtninges kompetencer allerede i asylfasen. På den måde får kommunerne bedre vilkår for at påbegynde en tidlig virksomhedsrettet indsats.
 

Metode

Afdækningen vil finde sted forud for boligplacering og åbne muligheden for at sikre et bedre match mellem fordelingen af flygtninge og de jobmuligheder, der findes i de deltagende kommuner. Parallelt med kompetenceafklaringen vil projektet dermed også afdække erhvervslivets behov i de deltagende kommuner og i forlængelse heraf sikre igangsættelse af virksomhedspraktik allerede i asylfasen via et målrettet match mellem virksomhedsbehov og flygtninges kompetencer. Projektet er dermed en videreudvikling af de gode erhvervsrettede erfaringer fra Asylprojekt Sønderborg.

Udover partnerskabet mellem Integrationsnet, Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg er der etableret samarbejde med DI, LærDansk, Business College Syd og EUC Syd. Derudover deltager Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune, Hjørring Kommune, København Kommune, Vordingborg Kommune og Tårnby Kommune i projektet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Talent Management

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Talent Management

Projektejer: 
Integrationsnet

Tid: 
2016 – 2018

Støttet med: 
6,5 mio. kroner

publikation

Projektet har udgivet en e-bog, som introducerer projektets erfaringer og best practice med rekruttering til industrien i Danmark gennem tidlig kompeteceafklaring af flygtninge. Bogen kan læses gratis gennem nedenstående link.

TEMAINDKALDELSE

Projektet Talent Management udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs alt om temaindkaldelsen her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Else-Marie Ringgård
Projektchef
Telefon: 28 11 96 69
Mail: else-marie.ringgaard@drc.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.