Talent Programme Aarhus

Afsluttet
Nye teknologier

En tidlig indsats og et intensivt talentforløb skulle få de dygtigste flygtninge hurtigt ind på arbejdsmarkedet.

En del nyankommne flygtninge besidder kvalifikationer og personlige potentialer, der efterspørges på det danske arbejdsmarked. De er motiverede for at arbejde, men det kræver, at asyl- og integrationsfasen udnyttes aktivt til både kompetenceafklaring og opkvalificering.

Desuden kræver det, at virksomhedernes behov afdækkes og efterspørges. Talent Programme Aarhus ville udnytte overgangsfasen på asylcentrene til at starte en virksomhedsrettet indsats for de bedst kvalificerede blandt kommunens tildelte flygtninge til lokalområdets arbejdskraftbehov.
 

Formål

Projektet Talent Programme Aarhus ville – med afsæt i udvalgte virksomheders behov for arbejdskraft – udnytte asyl- og integrationsfasen til at udvælge de 50 mest lovende talenter blandt kommunens tildelte flygtninge og afprøve en model for et målrettet, hurtigt og intensivt match med udvalgte virksomheder.

Projektet skulle dermed sikre en effektiv og motiverende proces for de mest kompetente og arbejdsmarkedsparate flygtninge, således at de ressourcestærke og motiverede ikke ”demotiveres” og tabes i en unødig ventetidsproces i asyl- og integrationsfasen.
 

Metode

Til at begynde med gennemførtes en udvælgelsesproces hvor 50 talentfulde nyankomne flygtninge identificeres. Efter det indledende udvælgelses- og introforløb blev kandidaterne indsluset i et talentprogram, der omfattede en intensiv håndholdt indsats, hvor både den nytilkomne flygtning og virksomheden klædtes på og følges tæt undervejs.

Programmet bestod af et individuelt tilrettelagt forløb med op til tolv måneders virksomhedsforløb og er understøttet af sprogundervisning, virksomhedsmentorer, fælles kurser og personlige vejledere. Kandidater der ikke udvælges efter introforløbet, fortsatte i Aarhus Kommunes ordinære integrationsprogram.

Der var med Talent Programme Aarhus tale om et demonstrations- og udviklingsprojekt, som ville udvikle, afprøve og udbrede nye metoder, der sigtede på at kunne implementeres i såvel Aarhus Kommune som i andre interesserede kommuner over alt i Danmark.

Udover Aarhus Kommune og konsulenthuset Pluss ville projektet også få deltagelse af en række virksomheder, mens der ligeledes blev etableret et samarbejde med Erhverv Aarhus og LO Aarhus.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Talent Programme Aarhus

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Talent Programme Aarhus

Projektejer: 
Aarhus Kommune

Tid: 
2016 – 2018

Støttet med: 
4,4 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

Projektet Talent Programme Aarhus udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs alt om temaindkaldelsen her.

e-bog

Der er ved projektets afslutning udgivet en e-bog, hvor man kan læse om de forskellige metoder og værktøjer samt læse anbefalinger til en målrettet indsats for nydanskere, der skal ind på det danske
arbejdsmarked:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Vibeke Jensen
Beskæftigelseschef
Telefon: 29 20 83 30
Mail: vje@aarhus.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.