Professional Engineering Academy

Arkiveret
Nye teknologier

PROJEKTET VIL IMØDEKOMME EFTERSPØRGSLEN PÅ INGENIØRKOMPETENCER VED AT BYGGE BRO TIL EN NY PULJE AF MOTIVERET OG KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT - FLYGTNINGE MED INGENIØRBAGGRUND.

Fremskrivninger viser, at Danmark i 2025 vil mangle cirka 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater. Projektet Professional Engineering Academy skal ”efteruddanne” flygtninge med ingeniør- og naturvidenskabelig baggrund til efterspurgt ingeniørfaglig arbejdskraft, der kan træde ind i ledige stillinger hos danske virksomheder.
 

METODE

Professional Engineering Academy vil medvirke til at sikre en øget ”teknisk” arbejdsstyrke via et fagligt målrettet opkvalificeringsprogram for flygtninge med ingeniør- og naturvidenskabelig baggrund. Projektet vil afdække de deltagende virksomheders behov og herefter udvælge kandidaterne.

Dernæst vil kandidaterne følge et kompetenceudviklingsforløb, hvor blandt andet plastindustrien, deltagende virksomheder og eksterne undervisere fra relevante uddannelsesinstitutioner inviteres til at undervise i relevante faglige områder og dansk arbejdsliv og -kultur. Endelig introduceres kandidaterne til virksomheder og arbejdsmarked – blandt andet via virksomhedsbesøg, praktikophold af én måneds varighed og deltagelse i relevante netværk.

Parallelt hermed vil IDA sammen med Foreningen Nydansker gennemføre mentoruddannelsesforløb for danske virksomhedsrepræsentanter med henblik på at kunne hjælpe kommende kollegaer tilrette i det professionelle liv som ingeniør. Derudover vil de igangsætte og koordinere diverse sociale aktiviteter, hvor medlemmerne som frivillige kan engagere sig i de nye medborgere. Efter gennemført forløb på cirka 4 måneder står kandidaten igen på egne ben – dog ”klædt” på og med mulighed for at deltage i de fortløbende sociale aktiviteter og netværk.
 

MÅLSÆTNING

Projektet lægger sig op ad en række andre tiltag der skal være med til at tiltrække og fastholde internationale ingeniører i Danmark ved at understøtte deres karrieremuligheder og komplementere kommunernes integrationsindsats med en mere målrettet fagspecifik tilgang.

Dernæst ønsker projektet, at flygtninge med ingeniør- og naturvidenskabelig baggrund på egen hånd kan finde og bestride ingeniørjobs og succesfuldt træde ind i de danske virksomheder, som efterspørger arbejdskraft på lige fod med andre internationale medarbejdere, og dermed kan være rollemodeller for andre flygtninge med ingeniørkompetencer, som er på vej ind på det danske arbejdsmarked.

IDA vil desuden arbejde for at flere og flere virksomheder og kommuner vil kende til og desuden tage aktivt del i projektet. Når projektet afsluttes er det ambitionen, at der er skabt en effektiv inkubatormodel, som kan videreføres i IDA og ydermere bredes ud til andre relevante faggrupper.

I projektet deltager Plastindustrien, IDA, Furesø og Herning Kommune, KL samt (indtil videre) fire konkrete virksomheder og projektet har desuden opbakning fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og Integrationsnet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Professional Engineering Academy

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Professional Engineering Academy

Projektejer:
IDA

Tid:
2016-2017

Støttet med:
3,1 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

E-BOG

Erfaringer og resultater fra projektet er gengivet i en e-bog, som er tilgængelig gennem følgende link:

temaindkaldelse

Projektet udspringer af en temaindkaldelse afholdt af Industriens Fond. Læs mere om temaindkaldelsen, kaldet Vi Mangler Hænder, ved at benytte linket nedenfor, eller læs om Fondens generelle arbejde med temaindkaldelser.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Lotte Ellegaard
Global Chef
Telefon: 20 80 57 62
Mail: loe@ida.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.