Projekt Ny Fremtid

Afsluttet
Nye teknologier

Opkvalificering af nyankomne flygtninge skulle med dette projekt være med til at udfylde efterspørgslen efter flere hænder i metalbranchen i Herning.

Virksomheder i Herning Kommune manglede arbejdskraft. Og ifølge Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande forventede man, at der i de kommende år skulle ansættes op til 400 udenlandske medarbejdere i området.
 

Formål

Med Projekt Ny Fremtid ville Herning Kommune sammen med blandt andet Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande imødekomme ovennævnte udfordring. Det skulle gøres ved at opkvalificere op til 100 af kommunens nyankommne flygtninge så de matcher den efterspørgsel efter metalarbejdere, som kom fra det lokale erhvervsliv. Projekt Ny Fremtid ville således sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland.
 

Metode

Projektet ville afdække de konkrete kvalifikations- og uddannelsesbehov hos det lokale erhvervsliv og herefter udvikle og gennemføre et skræddersyet opkvalificeringsforløb på Herningsholm Erhvervsskole. Endelig ville de udvalgte borgere udsendes i praktikforløb i de involverede virksomheder i metalindustrien.

Undervejs i forløbet ville en række andre centrale aktiviteter anvendes – baseret på virksomhedernes konkrete behov, samt de deltagende borgeres forudsætninger. Disse aktiviteter bestod af almindelig danskundervisning, brancherelateret danskundervisning, kompetenceafklaring og realkompetencevurdering samt støtte til både virksomhed og borgere via virksomhedsansatte mentorer.

En række virksomheder var allerede involveret i projektet, men tanken var at hele, eller det meste, af metalbranchen i Herning Kommune ville få gavn af projektet. Ud over Herning Kommune og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande deltog også LærDansk Herning, Herningsholm Erhvervsskole og Dansk Metal Herning i projektet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Projekt Ny Fremtid

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Projekt Ny Fremtid

Projektejer: 
Herning Kommune

Tid: 
2016 – 2019

Støttet med: 
6,2 mio. kroner

Temaindkaldelse

Projekt Ny Fremtid udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs alt om temaindkaldelsen her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i to afsluttende rapport. Rapporterne kan læses nedenfor.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Carsten Lagoni
Beskæftigelseschef
Telefon: 96 28 40 05
Mail: bskcl@herning.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.