Sikker brug af data til forretningsudviklingen skal øge virksomheders vækst og konkurrenceevne

Afsluttet
Cybersikkerhed

Sikker brug af data til forretningsudviklingen skal øge virksomheders vækst og konkurrenceevne.

Ambition for projektet er at fremme danske virksomheders konkurrenceevne via positiv, ansvarlig, lovlig og sikker dataanvendelse med henblik på produkt- og forretningsudvikling.

Projektet skal på baggrund af en analyse omhandlende virksomhedernes implementering af GDPR og arbejde med dataetik bidrage til at gøre eksisterende værktøjer mere præcise i deres vejledning med afsæt i de udfordringer, analysen viser, at virksomhederne står overfor. Målet er, at virksomhederne får bedre og mere konkret vejledning og hjælp til at implementere GDPR og arbejde aktivt med dataetik i deres forretningsudvikling. For SMVerne betyder det hjælp til at arbejde mere målrettet med ansvarlig dataanvendelse, men også mindre risiko for databrud, større tillid blandt deres kunder og i sidste ende en øget omsætning.

Data udgør et stort vækstpotentiale ift. virksomhedernes nytænkning af forretningen og nye produkter og services. En forudsætning for at udnytte dette potentiale er, at behandlingen af data foregår dataansvarligt og inden for lovgivningens rammer.   Men der er for mange virksomheder en række barrierer for at arbejde med GDPR og dataetik. 

Med henblik på at kortlægge og bidrage til udnyttelsen af dette potentiale bygges projektet op af tre delelementer:

  • Gennemførsel af en analyse af virksomhedernes udfordringer og muligheder med dataansvarlighed.
  • Tilpasning af eksisterende relevante vejledninger og værktøjer med afsæt i analysens anbefalinger, ligesom der i relevant omfang kan nyudvikles vejledningsmateriale samt værktøjer.
  • Afvikling af en dataetisk roadshow rundt i hele landet, der skal udbrede kendskabet til eksisterende værktøjer.

 Den nye viden fra analysen skal udbygge værktøjer og gøre ansvarlig dataanvendelse til et konkurrenceparameter for danske virksomheder.

Projektet henvender sig alle danske virksomheder, der er digitale og arbejder i varierende grad med data.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Ansvarlig dataanvendelse som konkurrenceparameter

Projektejer:
Rådet for Digital Sikkerhed

Periode:
2021-2022

Støttet med:
1,0 mio. kroner

Projektkreds

Projektet udføres af Rådet for Digital Sikkerhed i samarbejde med en række aktører:

Derudover er Erhvervsstyrelsen en aktiv samarbejdspart I projektet.

Cyberindsats

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

Kontakt

Projektejer:
Henning Mortensen
Formand
53 60 22 33
Hmo@ao.dk

Projektansvarlig:
Anna Damholt
Sekretariatschef
20 41 46 85
anna.damholt@digitalsikkerhed.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.