Høster jeres virksomhed fordelene ved ligestilling?  

I dag - 8. marts - er det international kvindedag. Og det er ikke kun markeringen af dagen, der går igen år efter år. Det samme gør hensigtserklæringer og ambitioner for styrket ligestilling i toppen af dansk erhvervsliv. Men reel forandring sker stadig for langsomt.

Af Charlotte Kjeldsen Krarup, Udviklingsdirektør, Industriens Fond

Øremærket barsel til fædre, nyt direktiv om løntransparens samt skærpede krav om udvikling af politik og måltal for det underrepræsenterede køn. Heldigvis sker der en masse på ligestillingsområdet. Men det til trods placerer Gender Gap Report fra World Economic Forum os bekymrende langt nede i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Det kræver mere fokuseret handling – både for ligestillingens, men også for vores konkurrencekrafts skyld.  

For diversitet er hård konkurrenceevne. Virksomheder med en større grad af diversitet i ledelsen er mere innovative og har en stærkere bundlinje. Diversitet fordrer nytænkning, kreativitet og effektive beslutningsprocesser. Egentlig er det ligetil: Flere perspektiver, flere nuancer, færre blinde vinkler, bedre løsninger. Manglen på diversitet hæmmer innovationskraften, og det bliver kun tydeligere i en tid, hvor markederne er ustabile og globaliseringen er ved at finde en ny form. Tilsæt så det faktum, at virksomhederne også kæmper med mangel på arbejdskraft. På det bagtæppe er det helt nødvendigt, at flere talenter kommer i spil – og at virksomhederne også selv tager ansvar for at udvikle den talentpulje, de rekrutterer fra. Meget tyder på, at der sker for lidt – og at det sker for sent.  

Diversitet er mere end ligestilling  

En kortlægning fra tænketanken Equalis viser fx, at kvindernes vej op ad karrierestigen allerede afbrydes efter få år på arbejdsmarkedet, hvor markante lønforskelle mellem kønnene viser sig. Forskellen viser sig også tydeligt, når det kommer til iværksætteri, hvor kun 27 pct. er kvinder. Der skal sættes ind tidligere og flere steder.  

Vi må arbejde mere strategisk med diversitet, som andet og mere end kønslig repræsentation, som man på papiret kan ansætte sig til. Det er ikke nok at placere enkelte rollemodeller på toppen, hvis ikke de strukturer, der fremmer ligestilling i hele organisationen, ikke får nok opmærksomhed. Vi skal arbejde med diversitet i alle lag for at gøre den talentpulje, der skal rekrutteres fra, større.   

Diversitet hænger uløseligt sammen med inklusion. At man skaber en arbejdskultur, hvor alle – uanset hvem man er – bringer ideer og perspektiver til bordet. Hvor forskellige kompetencer kommer i spil, og problemstillinger belyses fra flere sider og dermed giver bedre løsninger. Hvor forskelligheden bliver til en forretningsmæssig styrke. Så når vi skal have flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, er det også fordi, at de bringer andre og flere kompetencer til bordet – ikke fordi de – sat lidt på spidsen – skal være ligesom de mænd, de skal ind og give modspil. Værdien ligger i forskelligheden.  

Diversitet er konkurrenceevne  

I Industriens Fond arbejder vi også målrettet med diversitet fra flere forskellige vinkler og på tværs af projekter – fra udformning af projektet, til implementering og målopfyldelse. Det er i dag et krav for alle vores projekter, at der rapporteres på omfanget af kønsdiversitet.  

Desuden støtter vi også projekter, der mere direkte styrker diversiteten i dansk erhvervsliv, og vi har identificeret en stribe indsatsområder, hvor vi vurderer, at vi kan skabe reel impact. Bl.a. i de ejerledede virksomheder, ved at styrke kønsdiversiteten i det danske startup-miljø.  og med Diversity Commitment, der skal forpligte danske og udenlandske investorer til at investere mere mangfoldigt.  

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.