“Det kan umuligt være en optimal udnyttelse af talentmasse’”

Young worker in hardhat and uniform stacking wooden planks on pallet jack while preparing manufactured products for assembling at furniture factory

Børn af virksomhedsejere er mere foretagsomme og entreprenante. Alligevel er det kun i 20 pct. af tlfældene en datter, der overtager roret ved generationsskifte.  

Forskning peger på, at børn af ejerledere – de såkaldte nextgen – er mere foretagsomme, har højere uddannelsesniveau og oftere ender i lederroller i forhold til jævnaldrende med samme socio-økonomiske baggrund. Det viser den første, omfattende kortlægning fra projekt Nextgen – fremtidens ejerledere. 

Men der er markant forskel på, hvordan potentialet udnyttes, alt efter om det er sønner eller døtre, der er next-in-line. Og det er et problem både for den enkelte virksomhed og fra et samfundsperspektiv, lyder det fra forsker og professor ved Center for Ejerledede virksomheder på CBS Kasper Meisner Nielsen. 

“Den typiske danske virksomhed er ikke en stor multinational koncern, men en mellemstor virksomhed, der er ejerledet – og typisk er det ejerlederen, der har alle roller. Også ansvaret for at overlevere roret til næste generation. Med Nextgen – Fremtidens ejerledere undersøger vi, hvem de er, hvad der karakteriserer og driver dem – og hvorvidt vi får udnyttet potentialet i den generation, der står på spring, godt nok. Noget tyder på, at det ikke er tilfældet – især ikke når det kommer til døtrene,” siger Kasper Meisner Nielsen. 

Om nextgen i Danmark

  • 80 pct. af de danske virksomheder er ejerledet
  • Der er ca. 200.000 nextgen i Danmark
  • Den nye kortlægning fra CBS viser, at nextgen er mere entreprenante, oftere får lederroller og har længere uddannelse end jævnaldrende med samme socio-økonomiske baggrund

Nextgen er mere foretagsomme og entreprenante  

Første kortlægning af nextgen tager afsæt i en omfattende dataindsamling, hvor man sammenligner børn af ejerledere, der har været aktive i en årrække med en kontrolgruppe af jævnaldrende med samme socio-økonomiske baggrund. Den peger på, at nextgen gennemsnitligt har længere uddannelse, at de i højere grad er entreprenante og starter egen virksomhed, og at flere opnår erfaring som direktør.

Lige muligheder? 

– Men det mest interessante ved vores analyse er den kæmpestore forskel, der er inden for gruppen af nextgen – altså mellem sønner og døtre, siger Kasper Meisner Nielsen. 

Kun en ud af fem gange er det en datter, der overtager roret ved generationsskifte. Og det er kun i 13 pct. af tilfældene en datter, der overtager det kontrollerede ejerskab ved et generationsskifte. Det til trods for, at døtrene er bedre uddannet end brødrene og tilmed mere entreprenante end både mænd og kvinder i kontrolgruppen. 

– Over de seneste 25 år er der dog sket en svag stigning, men det er på et meget, meget lavt niveau, siger Kasper Meisner Nielsen og fortsætter:

– Hvis man foretager generationsskifte inden for familien, så må man som udgangspunkt forvente, at hvis køn ikke betød noget, så skulle det være 50/50. Halvdelen af gangene skulle man vælge en søn, halvdelen af gangene skulle man vælge en datter. Der findes ingen resultater, der viser, at evnen til at lede og drive virksomhed er afhængig af køn. Intet som helst. På den baggrund og med den viden, vi har, om nextgen og deres foretagsomhed, så er der et eller andet, vi som samfund ikke gør rigtigt.  

Fra nextgen til iværksætter 

– Der er fx rigtig meget fokus på iværksætteri, fordi det skaber vækst i samfundet. Her har vi altså en gruppe – næste generation – som har erfaring, viden og forståelse for at drive virksomhed – og alligevel er der denne store kønsforskel.

– Derfor er det voldsomt interessant at se på, hvad det er, der gør at flere kvinder ikke overtager og driver virksomhed. Det kan selvfølgelig skyldes forskellige præferencer, nogen har lysten, andre har ikke. Men det er en markant skævvridning og næste fase er nu at dykke ned i de barrierer og udfordringer der er – og herfra så se på, hvad vi som samfund kan gøre for at bedre at tilskynde flere kvinder fra næste generation til at udfolde deres foretagsomhed, siger Kasper Meisner Nielsen. 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.