Kan cirkulær økonomi løse klimakrisen?

Cirkulær økonomi skal optimere ressourceforbruget.

Ved at bruge klodens ressourcer bedre, kan industrien mindske sit klimaaftryk. Det kræver innovation og nye samarbejder – og gevinsten er stor når det lykkes.

Cirkulær økonomi er relevant for dansk erhvervsliv, fordi kunder, myndigheder, investorer og medarbejdere i stigende omfang efterspørger et større fokus på bæredygtighed. Med cirkulære forretningsmodeller kan virksomheder i højere grad leve op til omverdenens krav om grønne løsninger og lavere CO2-udledning.

Det kan for eksempel gøres gennem servicekoncepter, der sikrer at produkter holder længere og løbende opdateres, så de får en lang levetid og ikke blot udskiftes med nyere modeller. Eller ved at virksomheder udnytter spildstømme til at skabe nye materialer eller produkter af høj værdi. Tiltag der i begge tilfælde bidrager til at øge konkurrenceevnen

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi handler først og fremmest om at udnytte klodens ressourcer bedre og står i skærende kontrast til den brug-og-smid-væk kultur som præger husstande, erhvervsliv og samfund over det meste af verden i dag.

En stor del af den globale økonomi – herunder også den danske – baserer sig nemlig på gammeldags produktionsmetoder og forbrugsmønstre, ofte refereret til som en lineær økonomi.

En forældet lineær økonomi

Typisk har produktionen og forbruget i en lineær økonomi en begyndelse og en afslutning. Råstoffer udvindes, de transporteres til et produktionsapparat, her produceres et produkt, der efterfølgende distribueres, bruges og til sidst smides ud, når brugeren er færdig med det.

Ud over det affald der genereres når slutbrugeren smider sit produkt ud, så sker der også en masse spild undervejs i den lineære proces.

En fremsynet cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er, som navnet antyder, mere cirkulær. I cirkulære systemer genanvendes ressourcer i værdiskabende kredsløb, der gentages igen og igen. Ressourcer anvendes dermed flere gange, og det affald der potentielt kunne opstå, benyttes i nye sammenhænge i stedet for at blive smidt på lossepladsen eller afbrændes.

Således er der slet ikke noget i den cirkulære økonomi som er affald, da alt betragtes som ressourcer. Ydermere er der fokus på regenerative metoder, hvor naturens processer er i fokus, og hvor klodens og naturens behov i højere grad respekteres og opfyldes.

Hvordan omstiller man til en cirkulær økonomi?

Det er attraktivt at omstille til cirkulær økonomi. Både som virksomhed og som samlet erhvervsliv. Gevinsterne er åbenlyse. Lavere ressourceforbrug, lavere CO2-udledning og dermed sparede omkostninger. Men omstillingen er lettere sagt end gjort.

For at skabe cirkulære forretningsmodeller, der spiller positivt sammen med omstillingen til en cirkulær økonomi, så gælder det om at gentænke og re-designe værdikæder og produktionsmetoder i sin virksomhed. Hele tiden med fokus på at minimere brugen af jomfruelige råstoffer i produktionen og ligeledes reducere mængden af affald, der ender på lossepladsen, hældes ud i havet, brændes af eller på anden vis bortskaffes for bestandigt uden at indgå i nye værdiskabende kredsløb.

Den cirkulære økonomi kan fremmes på flere måder:

  • Eliminere affald, det vil sige udvikle produkter og anvende produktionsmetoder, der i mindre grad genererer spildstrømme og affald.
  • Reducere anvendelsen af ressourcer og materialer i produktionen generelt.
  • Understøtte at produkter holder i længere tid ved for eksempel at lave produkter af høj kvalitet som ydermere holdes vedlige via langvarige vedligeholds- og serviceaftaler.
  • Reintegration eller omformning af affald eller sidestrømme, så de kan indgå som materialer til ny produktion andetsteds.

Selvom omstillingen til cirkulær økonomi ikke kan gøres med et snuptag, så er der flere og flere virksomheder, der arbejder med at optimere ressourceforbruget og tænke mere cirkulært. Det gøres med henblik på løbende at blive mere konkurrencedygtige, men også for, en dag, at blive til bæredygtige virksomheder – et arbejde som understøttes af Industriens Fond, hvor grøn omstilling og bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv er kerneelementer i fondens strategi.

Danske virksomheders arbejde med cirkulær økonomi

Cirkularitet er en forudsætning for at gøre dansk industriel produktion bæredygtig. Kun ved at virksomhederne får styr på deres ressourcestrømme og minimerer mængden af affald, der ender på lossepladsen eller afbrændes, kan industriens miljø- og klimapåvirkning begrænses. Og det er netop den begrænsning som omverdenen – herunder kunder og myndigheder – efterspørger.

Men omstillingen er svær og omsiggribende. Ofte er den enkelte industrivirksomhed kun ét led ud af mange i en kompleks værdikæde, der går fra udvinding af råstoffer gennem produktion ud til en slutbruger, som på et tidspunkt bortskaffer produktet.

Og derudover indgår den danske industri – og dermed de danske virksomheder – i en global økonomi, der baserer sig på en køb-og-smid-væk tankegang, og som trækker kraftigt på jordens ressourcer, gennem eksempelvis landbrug, skovbrug, udvinding af mineraler og andre råstoffer.

Den tankegang er således svær – egenhændigt – at gøre op med. Og ud over at køb-og-smid-væk tankegangen gradvist reducerer den samlede mængde af tilgængelige råstoffer til produktionen, og dermed komplicerer og fordyrer indkøbet af råvarer til industrien, så skader det også naturens og samfundets økosystemer, samt biodiversiteten. Således er der behov for forandring, selvom vejen til cirkularitet lang.

Men nogle steder lykkes det og rundt omkring i erhvervslivet ser vi da også forretningsmodeller, der bygger på cirkulær økonomi.

  • Virksomheder der genbruger materialer, som for eksempel plast, træ eller metal, i produktionen.
  • Virksomheder, der har tilbagetagningsordninger, så slidte, forældede eller opbrugte produkter eller emballage indsamles, repareres og udskiftes.
  • Virksomheder, der arbejder med at udnytte spildstrømme, fra eksempelvis fødevareproduktionen, med avancerede bioteknologiske metoder.
  • Virksomheder der, sammen med deres kunder og leverandører, arbejder på at designe og udvikle produkter, der kan recirkuleres eller som på anden vis mindsker ressourceforbruget og affaldsproduktionen.
  • Virksomheder, der går sammen i såkaldte symbioser, og handler eller deler deres restprodukter med hinanden.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Selvom cirkulær økonomi vinder frem i visse danske virksomheder, så er det ikke en dominerende trend i strategier og forretningsmodeller. Kun godt 10 procent af de små og mellemstore danske virksomheder befinder sig på et modenhedsniveau, hvor der arbejdes med cirkulær økonomi. Det viste en rundspørge foretaget i 2022 blandt danske virksomheder.

Og kigger man nærmere på Danmark som en cirkulær økonomi, så ser det heller ikke for godt ud.

For eksempel viser Industriens Fonds baseline for bæredygtig produktion, at affaldsmængderne i industrien er steget gennem en længere årrække. Og vores brug af genanvendte materialer fylder kun en lille procentdel af vores samlede forbrug, hvilket placerer os lavt i sammenligning med nogle af de lande vi traditionelt sammenligner os med – og det samme gør sig gældende inden for ressourceproduktivitet.

Således er der god plads til forbedring af arbejdet med bæredygtig produktion og cirkulær økonomi i Danmark og i dansk erhvervsliv. I den forbindelse har Industriens Fond iværksat en målrettet kortlægningsindsats, der skal gøre os alle sammen klogere på hvordan vi som erhvervsliv og samfund kan bevæge os i en mere cirkulær retning.

Cirkulær økonomi indeholder stort potentiale

Der ligger store indtjeningsmuligheder forude for virksomheder der succesfuldt formår at omstille sig til en cirkulær økonomi i fremtiden. Cirkulære virksomheder vil få en stor stjerne i vores samfund, der i stigende grad udfordres af klimakrise og manglende bæredygtighed.

Hvis dansk erhvervsliv i stigende omfang formår at omstille produktionen og forretningsmodellerne, så de i højere grad bliver grønne og cirkulære, så vil virksomhederne erfare, at de i stigende grad vælges til af kunder over hele kloden.

Sådan lyder vurderingen også fra vores kollegaer i Ellen MacArthur Foundation, der har vurderet at Danmark, gennem en cirkulær omstilling, kan øge sit BNP, skabe tusindvis af nye arbejdspladser, øge eksporten, mindske CO2-aftrykket og reducere anvendelsen af jomfruelige materialer markant.

På den måde er cirkulær økonomi både en løftestang for konkurrenceevnen, men samtidigt også en vigtig brik på vejen mod at løse klimakrisen.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.