Ægte bæredygtig? Industriens Fond kigger bæredygtigheden efter i sømmene  

Er den danske produktionssektor grøn, sort eller et sted midt imellem? Svaret afhænger ofte af, hvem man spørger, og hvad der måles på.

I Industriens Fond har vi gravet et spadestik dybere og taget temperaturen på, hvordan det egentlig står til med den grønne omstilling i de danske produktionsvirksomheder. Er vi så bæredygtige, som vi bryster os af?  

Sammen med Akademiet for de Tekniske Videnskaber, tal fra Danmarks Statistik og i samarbejde med eksperter har vi udviklet en baseline for industriens belastning af klimaet og miljøet i Danmark.  

Det har vi gjort med ambitionen om at konkretisere bæredygtig produktion og skabe et fælles sprog. Kun på den måde kan vi meningsfuldt tale om både muligheder og udfordringer i en virkelighedsnær kontekst, som virksomhederne kan relatere til deres egen hverdag. Der er naturligvis også andre indikatorer – men disse fem giver et overskueligt og retvisende billede af, hvor langt industrien er med den grønne omstilling, så vi bedre kan sætte strategiske retningslinjer for, hvor vi skal hen.  

Baselinen tager udgangspunkt i fem såkaldte effektindikatorer, som der er solide data på og som er helt centrale for at sikre bæredygtighed i produktionen. 

De fem industrielle effektindikatorer er: 

  • Industriens energiforbrug belyser udviklingen i industriens brug af energi og energiproduktivitet.  
  • Industriens ressourceforbrug belyser udviklingen i industriens forbrug af ressourcer og ressourceproduktivitet.  
  • Industriens vandforbrug belyser udviklingen i industriens forbrug af vand og vandproduktivitet. 
  • Industriens CO2-udledning belyser udviklingen i industriens udledning af CO2 og CO2-produktivitet.  
  • Industriens affaldsproduktion belyser udviklingen i industriens produktion af affald og affaldsproduktivitet. 

Tallene viser, at vi er lykkedes med at nedbringe vores energiforbrug og vores CO2-udslip markant. Det er godt. Men det er også et minimum. Ja, faktisk er det en forudsætning for at kunne begå sig i et landskab med stigende krav fra kunder, forbrugere, investorer og myndigheder.  

Men samlet set er den danske produktionssektor ikke bæredygtig. For mens vi har reduceret CO2-udledning er vores ressource- og vandforbrug samt affaldsgenerering steget.  

Når vi taler om ægte bæredygtighed er det afgørende, at kende begreberne absolut afkobling og relativ afkobling. Virksomheder, der arbejder med deres grønne omstilling, bliver generelt bedre til at reducere deres forbrug/udledninger per produceret vare. Det kaldes for en relativ afkobling. En relativ afkobling er dog ikke som udgangspunkt bæredygtig. Klima- og miljøbelastningen stiger samlet set stadig år for år – især når der er højkonjunktur.  

En absolut afkobling går skridtet videre. Her holder belastningen helt op med at følge den økonomiske vækst. Den falder, uanset om industrierne oplever økonomisk vækst. Og det er godt for samfundet, virksomheden og kloden. 

Hvis industrien skal nå en absolut afkobling, skal virksomhederne genopfinde sig selv. Det er nødvendigt at tænke i helt nye (cirkulære) forretningsmodeller, værdikæder og innovation. Det bliver nødvendigt at tænke i helt nye samarbejdsformer, f.eks. såkaldte industrisymbioser, hvor en reststrøm i én virksomhed bliver til en ressource i en anden, til gavn både for miljøet og økonomien eller ved at bringe nye teknologier i spil.  

I en dansk sammenhæng er vores industri over en årrække lykkedes med at stabilisere CO2-udledningen, bl.a. via omstilling til vedvarende energikilder. Danske industrivirksomheder har sænket CO2-udledningen med 3 pct. fra 2012 til 2019 og energiforbruget med 4 pct. i samme periode. De to ting hænger tæt sammen, idet af en del af CO2-udledningen kan tilskrives forbruget af energi, f.eks. i form af fossile brændsler. 

Industrien har dog ikke fulgt med udviklingen i samfundets forbrugsbaserede klimaaftryk, som i samme periode var faldet med ca. 15%. 

Et vigtigt forbehold er, at tallet ikke omfatter det samlede klimaaftryk, som også ville omfatte udledninger uden for landets grænser, fx produktion og transport i udlandet.  

Cirkularitet – fremtidens bæredygtige forretningsmodel

Industrien arbejder ikke i tilstrækkelig grad med cirkulær økonomi – en afgørende brik i den grønne omstilling. 

Vi ved fra en række analyser, at kun en lille andel af SMV’erne er aktivt grønne, og fx arbejder med cirkulære forretningsmodeller, tilbagetagningsordninger eller design af produkter, der er nemme at genanvende. Kun 20% af industrivirksomhederne i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel anfører, at de i meget høj, eller i høj grad arbejder med cirkularitet. 

I en cirkulær økonomi indgår ressourcer og affald som bærende elementer i et kredsløb. Ved at gå fra en traditionel lineær forretning, hvor vi i høj grad forbruger og smider væk, til en cirkulær forretning, forlænges ressourcers og produkters levetid. Samtidig minimeres bortskaffelsen af affald, mens man reducerer behovet for at udvinde nye materialer og råstoffer. Derved har cirkulære produktionsformer også et stort potentiale ift. at reducere industriens samlede klimabelastning.     

I dag er det kun 8 pct. af alle materialer, der anvendes i Danmark, der er genanvendte – mens det fx i Holland er over 30 pct.  

Den grønne bølge blandt kunder, investorer og det øvrige samfund har for alvor fået de store virksomheder til at omstille hen mod en mere bæredygtig produktion – og den omstilling skal gælde i hele værdikæden.  

Det betyder, at underleverandørerne – typisk SMV’erne – i stigende grad mødes med spørgsmål og krav til, hvordan de reducerer deres klima- og miljøaftryk. Vi ser ind i en virkelighed, hvor virksomheder, der ikke har ordentlig fat i den lange grønne ende, vil blive valgt fra. Derfor skal flere af de små industrivirksomheder i gang med den grønne omstilling nu.  

Hvor grøn er den danske produktionssektor? 

Med projektet Fremtidens Bæredygtige Produktion har Industriens Fond og Akademiet for de Tekniske Videnskaber belyst industriens bæredygtighed. Læs mere om projektet Fremtidens Bæredygtige Produktion, der også indeholder baselinen for industriens miljø- og klimapåvirkning, her. 

Få styr på virksomhedens klimaaftryk 

Alle virksomheder er tvunget til at forholde sig til deres klimabelastning. Med projektet Klimaklar Produktionsvirksomhed, som Industriens Fond støtter, kan alle industrivirksomheder få konkret hjælp og rådgivning til beregning af klimaaftryk, strategi og kommunikation til omverden om reduktionsplaner, indsats og resultater.  
Læs mere og tilmeld din virksomhed

Sæt gang i den cirkulære omstilling 

Cirkulær økonomi er for alvor blevet et instrument til at opnå bæredygtighed i produktionen med øget konkurrencedygtighed til følge. Projektet Ready2LOOP vil hjælpe de over 75% af danske virksomheder, som overvejer en omstilling til cirkulær økonomi (CØ), men som endnu ikke har taget kontakt til andre aktører i deres værdikæde, med at indgå i strategiske samarbejder. Projektet WASTELIFE fokuserer på udnyttelsen af produktionens spildstrømme. 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.