Spildstrømme kan blive en ny bæredygtig konkurrenceparameter

SMVernes fremtidige konkurrenceevne er stærkt afhængig af bæredygtige forretningsmuligheder. Biprodukter rummer et stort overset potentiale for ansvarligt forbrug, produktion og vækst. Det skal der tappes ind i ved at øge virksomhedernes viden og kompetencer indenfor området.

Produktionsvirksomheder som frontløbere indenfor bæredygtige forretningsmodeller

Mens verden råber på nye bæredygtige løsninger, overses de eksisterende ressourcer der allerede ligger i genbrug og genanvendelse af materialer fra andre virksomheders spildstrømme. Problemet er todelt. Dels fordi mange virksomheder ikke har fokus på restprodukter og spildstrømme og dels fordi ledelser ofte mangler viden til at implementere bæredygtig forretningsudvikling båret af cirkulær økonomi, innovation, etablering af nye værdikæder og bedre ressourceudnyttelse.

WASTELIFE vil gøre det lettere for virksomheder at udnytte spildstrømme ved at øge virksomhedernes kompetenceniveau og sikre ledelsesmæssig forankring for at skabe et paradigmeskift fra handlingsbegrænset til handlingsparat. Det skal øge konkurrenceevnen og bidrage til, at danske produktionsvirksomheder bliver frontløbere i forhold til implementering af bæredygtige forretningsmodeller. 
 

Skræddersyet hjælp til den enkelte SMV

Projektet vil gøre brug af viden fra Ready2LOOP –, hvor fokus er på at understøtte hele sektorer til cirkulær økonomi på tværs af hele industriværdikæder. Og lægge sig i slipstrømmen af resultater fra Ready2LOOPs forgænger MATChE , der viste, at økonomi, usikkerhed om effekt og manglende overblik over processen afholdt produktionsvirksomheder fra at påbegynde samarbejde omkring cirkulær økonomi i værdikæden.   

Dette gennem kompetenceforløb, der i første omgang tilbydes 35 produktionsvirksomheder. Ledelsen og nøglepersoner rådgives 1:1 og uddannes i processen fra spild til ressource med fokus på både ledelsesmæssige og tekniske muligheder. Målet er at klæde virksomhederne på til selv at kunne drive processer og skabe de rette samarbejder i nye værdikæder og partnerskaber.

To aktiviteter udgør projektets kerne.

1. Virksomhedsforløb
Deltagende produktionsvirksomheder modtager teknisk ekspertise til at kortlægge potentialer og barrierer for anvendelse af reststrømme eller fornybare ressourcer. Ligeledes vil der være fokus på at opbygge nye bæredygtige forretningsmodeller, og virksomhederne får viden om og redskaber til at planlægge eksperimenter for test af idéer, muligheder og barrierer.

2. Videnudbredelse
Der etableres en sparrings- og vidensdelingsplatform og der afholdes en række webinarer med fokus på erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Der vil være fokus på ny viden gennem inspirationscases og på at etablere nye partnerskaber for købere, aftagere og leverandører

PROJEKTET

Projektnavn:
WASTELIFE - fra spild til konkurrencekraft

Projektejer:
Teknologisk Institut 

Tid:
2021-2023

Støttet med:
3.3 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af TI Miljøteknologi i samarbejde med Zeal ApS.

kONTAKT

Projektejer:
Sune Dowler Nygaard
Direktør
Miljøteknologi
72 20 24 20
snd@teknologisk.dk

Projektleder:
Peter Rosborg
Konsulent,
Teknologisk Institut
72 20 14 01
pros@teknologisk.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
33 37 62 06
nn@industriensfond.dk

Emneord