Vi er optaget af at sætte ind, hvor andre ikke gør. Samtidig ønsker vi at sikre, at den viden, der udvikles, stilles til rådighed for alle og derved bliver til almen gavn for mange. Målgruppen er alle danske virksomheder. Særligt i fokus er SMV’er og iværksættere med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser.

Deler vi fokus?

Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi vægt på, om projektet falder ind under et eller flere af Fondens fire strategiske temaer: Bæredygtig Produktion, Cybersikkerhed, udvikling og anvendelse af Nye Teknologier samt Internationalisering. Disse er emner bliver afgørende for danske virksomheders vækstmuligheder. På tværs af alle Industriens Fonds indsatsområder arbejder vi på at styrke viden, kompetencer og innovation i dansk erhvervsliv. Læs mere i Fondens Strategi- og uddelingspolitik.

På tværs af emneområderne vurderer vi ansøgningerne ud fra hvorvidt, de kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Vurderingen sker ud fra et samlet billede af, i hvor høj grad, et projekt lever op til Fondens Impactprincipper.

Fondens strategiske temaer

Bæredygtig produktion

Grøn omstilling gavner både erhverv og miljø

Læs mere

Cybersikkerhed

Vi skal vende IT-truslen til en konkurrencefordel

Læs mere

Nye teknologier

Megatrends og megamuligheder

Læs mere

Internationalisering

Mulighederne venter derude

Læs mere

Fremtidigt forankring 

Vi lægger desuden vægt på, at viden og resultater videreføres efter, at støtten udløber, således at projektet vil kunne fortsætte uden yderligere tilskud i et eller andet omfang.

Det er samtidigt vigtigt, at udbyttet og de resultater der udspringer af projekter kan bruges af alle virksomheder og på den måde gavne erhvervslivet i bred forstand.

Hvad støtter Fonden ikke?

  • Enkeltpersoner, herunder bogudgivelser, ph.d.-forløb og legater
  • Studierejser
  • Grundforskning
  • Aktiviteter eller projektudvikling, der udelukkende har et indtjeningsmæssigt formål for ansøger
  • Projekter, hvor udgivelse af faglitteratur og lærebøger er det primære formål
  • Anskaffelse af maskiner eller andet teknologisk udstyr, medmindre det indgår som en del af et samlet projekt
  • Projekter, hvor størstedelen af aktiviteter allerede har fundet sted

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.