Hvad støtter Fonden

Vi er optaget af at sætte ind, hvor andre ikke gør. Samtidig ønsker vi at sikre, at den viden, der udvikles, stilles til rådighed for alle og derved bliver til almen gavn for mange. Målgruppen er alle danske virksomheder. Dog har vi særligt fokus på SMV’er og iværksættere med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser.

Deler vi fokus?

Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi vægt på, om projektet falder ind under et eller flere af Fondens fire strategiske temaer: Bæredygtig Produktion, Cybersikkerhed, udvikling og anvendelse af Nye Teknologier samt Internationalisering. Disse emner bliver afgørende for danske virksomheders vækstmuligheder. På tværs af alle Industriens Fonds indsatsområder arbejder vi på at styrke viden, kompetencer og innovation i dansk erhvervsliv.

På tværs af emneområderne vurderer vi ansøgningerne ud fra hvorvidt, de kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Vurderingen sker ud fra et samlet billede af, i hvor høj grad, et projekt lever op til Fondens Impactprincipper.

Fremtidig forankring 

Vi lægger desuden vægt på, at viden og resultater videreføres efter, at støtten udløber, således at projektet vil kunne fortsætte uden yderligere tilskud i et eller andet omfang.

Det er samtidigt vigtigt, at udbyttet og de resultater der udspringer af projekter kan bruges af alle virksomheder og på den måde gavne erhvervslivet i bred forstand.

Hvad støtter Fonden ikke?

  • Enkeltpersoner, herunder bogudgivelser, ph.d.-forløb og legater
  • Studierejser
  • Grundforskning
  • Aktiviteter eller projektudvikling, der udelukkende har et indtjeningsmæssigt formål for ansøger
  • Projekter, hvor udgivelse af faglitteratur og lærebøger er det primære formål
  • Anskaffelse af maskiner eller andet teknologisk udstyr, medmindre det indgår som en del af et samlet projekt
  • Projekter, hvor størstedelen af aktiviteter allerede har fundet sted

Fondens strategiske fokusområder

Bæredygtig produktion

Bæredygtig produktion

Læs mere
Industriens Fonds Cyberprogram arbejder målrettet på at styrke cybersikkerheden i danske virksomheder.

Cybersikkerhed

Cybersikkerhed

Læs mere

Nye teknologier

Nye teknologier

Læs mere

Internationalisering

Internationalisering

Læs mere

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.