Impactprincipper

I Industriens Fond er vi optaget af, at alle vores aktiviteter og projektbevillinger skaber størst mulig impact i forhold til Fondens mission om at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. For at sikre dette arbejder vi ud fra otte impact-principper. Det overordnede og centrale princip er konkurrenceevne, og de øvrige principper er væsentlige for at opnå impact på konkurrenceevne . Alle ansøgninger bliver vurderet op imod principperne.


For at sikre et stærkt fokus gennem hele projektperioden på, hvilken forandring og værdi, projektet skaber, stiller Industriens Fond krav om, at bevilligede projekter over én million kroner skal evaluere. For bevilligede projekter over tre millioner er det en betingelse, at der er tilknyttet en professionel, ekstern evaluator.

Industriens Fond arbejder grundlæggende med tre typer evalueringsforløb: Evalueringscoach, Understøttet Evaluering og Kritisk Ven, som anbefales alt efter projektets størrelse og kompleksitet.  

Fonden er åben over for andre tilgange til evaluering end ovenstående evalueringsforløb, og valget afhænger af, hvad der giver mest mening for projektet. Projektejer skal selv udvælge evaluatoren, men Fonden kan hjælpe med dette.

Icon of penge

Evalueringscoach

En professionel evaluator hjælper projektteamet med at tænke evaluering godt igennem. Evalueringscoachen hjælper med at udarbejde evalueringsstrategi, evalueringsplan samt med organisering og etablering af et set-up, så projektteamet selv kan føre evalueringsplanen ud i livet. Egner sig til mindre bevillinger. Pris ca. 36.000 kr.

Icon of penge

Understøttet Evaluering

Projektteamet hjælpes i gang med evalueringen som under Evalueringscoach, men teamet har samtidigt en livline til en professionel evaluator, hos hvem der kan hentes hjælp til evaluering undervejs i projektet. Egner sig til projekter over 3 mio. kr. Pris ca. 100.000 kr.

Icon of penge

Kritisk Ven

En professionel, ekstern evaluator er en integreret del af projektteamet, og evaluator har ansvaret for evalueringen og evalueringsprocessen. Evalueringsaktiviteterne er i grove træk de samme som i Understøttet Evaluering, men i større skala og med flere ressourcer til fx dataindsamling og analyse. Egner sig til projekter over 5 mio. Pris fra 200.000 kr.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.