Sjællandske virksomheder sigter efter månen og milliardvækst

Man on the Moon
Aktiv
Internationalisering

Sjælland har brug for flere store og stærke virksomheder, der kan skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. Gennem Man on the Moon-projektet accelereres 16 udvalgte virksomheder med milliardpotentiale, så de får endnu mere fart på væksten - og med tiden kan blive endnu tydeligere vækstfyrtårne i Region Sjælland. Lykkes accelerationen, så kan modellen også benyttes andre steder i Danmark.

Projektets topprioriteter

  1. At skabe milliardomsætninger i 16 udvalgte virksomheder i Region Sjælland.

  2. At afprøve en ny vækstmodel for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

  3. At udbrede vækstmodellen til flere lavvækstområder i Danmark, med henblik på at skabe ambitiøse virksomhedsfyrtårne, der går forrest når det handler om at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser.

Danmark er et land med mange små og mellemstore virksomheder. Men vi har også brug for store virksomheder, der kan fungere som lokomotiver for dansk erhvervsliv, og som er med til at trække små og mellemstore virksomheder med ud i verden.

Man on the Moon-projektet skal skabe flere af netop den slags – altså store, væksthungrende erhvervsfyrtårne med milliardomsætninger.

Man on the Moon med fokus på Sjælland – i første omgang

Store virksomheder er generelt mere produktive og dermed er ambitionen om at skabe flere større virksomheder også en helt central del af løsningen, når vi skal fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Ingen steder i Danmark er denne udfordring mere udtalt end i Region Sjælland, som har landets laveste produktivitet per indbygger. Kun ganske få store virksomheder og kun få vækstiværksættere hører hjemme i regionen, og derudover gælder det desværre også, at de små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland mangler udsyn. De eksporterer sjældnere end de små og mellemstore virksomheder i andre dele af Danmark, og de henter også en lavere omsætning på de udenlandske markeder.

Men hvis man skuer ud i landskabet, så vil man, mange steder på Sjælland, kunne få øje på virksomheder med unikt internationalt skaleringspotentiale. De kan tage rejsen fra lille til stor virksomhed, og fra lokal til global virksomhed.

Det er den slags virksomheder, der er omdrejningspunktet i Man on the Moon-projektet. I første omgang stilles der skarpt på de sjællandske virksomheder, men senere kan modellen, hvis den viser sig at være succesfuld, udbredes til flere områder i Danmark. Også til andre landsdele der i dag oplever lav vækst.

Ambitiøse målsætninger med Man on the Moon-projektet

Målet med Man on the Moon er således at skabe en model, der kan være med til at forme fremtidens store virksomheder i Danmark. Det gøres med udgangspunkt 16 udvalgte virksomheder, der kommer til at gennemgå et intensivt, konsulentfaciliteret vækstforløb, der overordnet vil berøre fem væksttemaer.

  • Strategiafklaring og forretningsmodel
  • Salgspitch og digital markedsføring
  • Ledelse og styring af international ekspansion
  • Strømlining af processer, automation og digitalisering
  • Økonomi, finansiering og kapitalberedskab.

Som det direkte output af aktiviteterne, vil der blive udarbejdet en detaljeret ekspansionsplan for alle deltagende virksomheder. Dernæst arbejdes der videre med virksomhederne med henblik på at eksekvere handlingsplanen i samarbejde med blandt andre en række udvalgte konsulenter.

Fra Sjælland til hele Danmark

Der tages, som beskrevet ovenfor, afsæt i Region Sjælland, hvor mulighederne er blandt de dårligste i landet. Det valg er truffet ud fra en betragtning om, at hvis projektet kan lykkes på Sjælland, så vil modellen også kunne anvendes i resten af Danmark.

Hele vejen rundt i Man on the Moon-projektet arbejdes der på en værdiskabende matching af virksomhedernes behov og private konsulentvirksomheder, som har de kompetencer, der skønnes at være nødvendige, for at lægge en effektiv vækststrategi for virksomhederne – og i øvrigt også handle aktivt på den på det rent praktiske plan.

Erfaringer fra det målrettede matching-arbejde skal komme mange til gavn over alt i Danmark. Som led i projektet vil virksomhederne derfor også indgå i fælles workshops med henblik på at opsamle og dele viden og erfaringer undervejs.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Man on the Moon

Projektejer:
Erhvervshus Sjælland

Periode:
2023-2026

Støttet med:
5,0 mio. kroner

Kontakt

Projektejer:
Line Fossing Riel
Direktør
41 99 98 01
LF@ehsj.dk

Projektleder:
Maria Tan Nielsen
Projektleder
41 99 98 05
mtn@ehsj.dk

Kontakt

Brian Christensen

Project Manager

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.