Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer 

Afsluttet
Internationalisering

Projektet sigtede efter at styrke innovation og vækst i mindre og mellemstore danske virksomheder gennem direkte investeringer i udlandet, samt globale ejerskabsrelationer.

Formålet med projektet var at nedbryde barrierer for danske virksomheders muligheder for at indgå i globale alliancer via ejerskab af virksomheder i udlandet. Når mindre og mellemstore danske virksomheder investerer i udlandet – enten ved at etablere en filial i et andet land eller ved at købe en andel af en eksisterende udenlandsk virksomhed – kan ejerskabet give adgang til globale innovationsmiljøer, ny viden og fremsynede iværksætterkulturer inden for deres specifikke branche. Det kan øge virksomhedernes produktivitet og stimulere innovation.

Globale alliancer via udenlandske investeringer og ejerskabsrelationer kunne således bidrage til at gøre mindre og mellemstore danske virksomheder teknologisk og markedsmæssigt ledende inden for deres branche eller nicheområde.

Projektet skulle primært gavne danske globaliseringsparate virksomheder, herunder virksomheder der har en udenlandsk kundegruppe, der indgår i internationale leverandørkæder og er afhængige af let adgang til udenlandske innovationsmiljøer. Disse virksomheder kunne få betydelig værdi af at investere i udlandet og indgå i globale ejerskabsrelationer.

Projektet søgte at afdække faldgruber og dermed reducere risikoen for de små og mellemstore virksomheder, der overvejede at indgå i nye globale alliancer. Dermed nedbryde nogle af barriererne for at investere i udlandet og få gavn af de muligheder, som globaliseringen tilbyder.

Projektet blev udført af Copenhagen Economics i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan ses i projektets afsluttende rapport.

METODE

Projektet bestod af fem hovedaktiviteter, heriblandt en analysefase, en kortlægning og en implementeringsfase:

 • 1. Karakteristik af globaliseringsparate MMV’er via udenlandske investeringer. 
  Projektet ville udarbejde en database, der kunne bruges til at karakterisere de mindre og mellemstore danske virksomheder, der havde investeret i udlandet og indgår i globale ejerskabsrelationer. 
 • 2. Vurdering af effekterne af udenlandske investeringer.
  I denne aktivitet ville projektet foretage en analyse af effekterne på de mindre og mellemstore danske virksomheder, der havde investeret i udlandet og kvalificere analysens resultater ved hjælp af konkrete casestudier af virksomheder i forskellige brancher, der havde foretaget investeringer i udlandet.
 • 3. Vurdering af potentialer for flere udenlandske investeringer.
  Projektet ville i denne aktivitet identificere gruppen af globaliseringsparate mindre og mellemstore danske virksomheder og vurdere antallet af potentielle nye investorer, samt vurdere potentialet ved at øge antallet af investeringer for de af virksomhederne, der allerede havde erfaringer med at indgå globale ejerskabsrelationer. Dette blev gjort med henblik på at vurdere potentialet ved at nedbryde barriererne for at investere i udlandet på flere måder. 
 • 4. Kortlægning af barrierer for øgede udenlandske investeringer. 
  Under denne aktivitet ville projektet gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der kortlagde de barrierer, som globaliseringsparate mindre og mellemstore danske virksomheder oplevede i forbindelse med at investere i udlandet. 
 • 5. Implementering af initiativer der kan styrke de globale alliancer. 
  Projektet ville i denne aktivitet implementere initiativer, der kunne styrke virksomhedernes globale alliancer igennem ejerskabsrelationer med virksomheder i udlandet. Det kunne både være initiativer, der kunne øge omfanget af udenlandske investeringer, og initiativer, der kunne øge gevinsten ved den enkelte investering. Projektet ville endvidere afholde en række workshops, hvor forskellige grupper af virksomheder bringes sammen for at dele viden. 

EFFEKT 

Det var hensigten, at mindre og mellemstore danske virksomheder opnåde en betydelig stigning i investeringer i udlandet og en øget gevinst ved disse investeringer – både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Projektet forventede at mindst 80% af deltagerne fik tilegnet sig ny viden om at indgå globale alliancer. Derudover var forventningen, at projektet på sigt kunne være med til at reducere barriererne ved at investere i udlandet for mindre og mellemstore danske virksomheder.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer

Projektejer:
Copenhagen Economics 

Periode:
2018-2019

Støttet med:
2,10 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet varetages af Copenhagen Economics og udføres i samarbejde med Aarhus Universitet. Læs mere om projektpartnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

LINKEDIN

På baggrund af temaindkaldelsen er oprettet en gruppe for emnet Globale Alliancer, hvor der fremadrettet informeres yderligere om initiativet og processen med at definere indsatser, aktiviteter og arbejdsområder.

Rapporter

Projektet har udviklet en analyse, casesamling og idékatelog er bidrager til en samlet forståelse af danske SMVers investeringer i udlandet. Læs dem forneden:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Eva Rytter Sørensen
Head of Trade and FDI
Telefon: 23 33 18 33
Mail: evr@copenhageneconomics.com

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.