Clean Solutions

Afsluttet
Internationalisering

Projektet skulle, med fokus på grønne systemløsninger, hjælpe danske virksomheder til et tættere samarbejde når udenlandske eksportmarkeder skal tilgås.

Over en bred kam investeres der store summer i at markedsføre det grønne Danmark og de teknologier, der er udviklet med Danmark som hjemmemarked. Således opnås mange interessetilkendegivelser fra udlandet om, at man gerne ville kunne implementere løsninger som de danske mange steder i verden. Der sker imidlertid en begrænset opsamling af disse ”leads” og det ville Clean Solutions gerne gøre op med.

Formålet med projektet har således været at løfte eksporten af grønne danske løsninger. Det skulle blandt andet ske ved:

  • En struktureret koordinering af indkomne leads.
  • Udviklingen og afprøvning af en guide over modeller der kan sikre koordinering af relevante aktører.
  • At medvirke til, at danske virksomheder aktivt kommer gennem det paradigmeskift, der kræves for at gå fra produktsalg til løsningsbaseret eksport.

Projektet byggede videre på den eksportmodel (CAM), som blev udviklet i et af Industriens Fonds tidligere projekter, Complex Cleantech Solutions.
 

Metode

Clean Solutions havde fire hovedaktiviteter som de bærende elementer i projektet:

1. Samarbejdsmodel for grøn systemeksport
Centrale aktører – organisationer, kommuner, regioner og ministerier – samles i et forum for grøn systemeksport. Her skabes et fælles overblik over de leads, der kommer til Danmark.

2. Udvikling af guide
Der udvikles et sæt af konkrete værktøjer, som samles i en guide, der skal klæde danske virksomheder på til at indgå i samarbejder om systemeksport. Guiden vil indeholde templates og tjeklister, manualer og andre praktiske værktøjer, der ruster virksomhederne til at overkomme juridiske, finansielle, kommercielle og teknologiske udfordringer.

3. Afprøvning af model og værktøjer
For at sikre, at samarbejdsmodeller og værktøjerne i virksomhedsguiden er praktisk anvendelige, afprøves og testes guiden i konkrete systemeksportprojekter. I løbet af det første år udvælges, i tæt samarbejde med de involverede virksomheder, tre relevante projekter fra eksportmarkeder, der skal fungere som demonstration og afprøvning af den samlede guide.

4. Udbredelse
Det er ambitionen at virksomhedsguiden skal anvendes af et bredt udsnit af danske virksomheder, og projektet gennemfører derfor en meget aktiv indsats for at udbrede guiden.
 

Målsætninger

Projektet blev evalueret og vurderet på en lang række af parametre. Nedenfor listes nogle af de mest centrale.

  • Der skulle udvikles en guide med værktøjer, der klæder danske virksomheder på til at arbejde med systemeksport helt fra det potentielle lead til den underskrevne kontrakt.
  • Der skulle ved projektets afslutning være indgået 3 systemeksportkontrakter til en samlet værdi af 300 mio. kroner for de deltagende virksomheder.
  • Minimum 50 virksomheder og 5 organisationer skulle anvende aktivt hele eller dele af den udviklede guide og værktøjskasse.
  • Der skulle etableres et Forum for Grøn Systemeksport (FGS), hvor toneangivende organisationer koordinerer systemeksportindsatsen og det løbende arbejde med at udbrede og opdatere guiden og de tilhørende værktøjer.
  • Forum for Grøn Systemeksport skulle have identificeret en portefølje på 5–10 leads til en potentiel samlet kontraktsum på 500 mio. kroner.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Clean Solutions

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Clean Solutions

Projektejer: 
CLEAN

Tid: 
2015 – 2018

Støttet med: 
6,9 mio. kroner

Hjemmeside:
www.cleansolutions.dk

CAM

Clean Solutions bygger videre på et af Fondens øvrige projekter, nemlig Complex Cleantech Solutions. Et af resultaterne fra Complex Cleantech Solutions, var eksportmodellen CAM. Ved at benytte linket nedenfor, kan både CAM og Complex Cleantech Solutions besøges.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Henrik Bjørnager Jensen
International direktør
Telefon: 40 94 44 00
Mail: HBJ@cleancluster.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.