Danske virksomheders veje til eksport

Afsluttet
Internationalisering

Projektet havde til hensigt at fremme danske virksomheders engagement på de globale markeder med henblik på øget eksport og jobskabelse.

Hvordan hjælpes danske virksomheder bedst til at eksportere? Det er et tilbagevendende spørgsmål, der diskuteres flittigt. Og der er løbende behov for mere viden om emnet.

Med det udgangspunkt havde projektet til formål, at udvikle et informationsværktøj til danske virksomheder, der oplyste virksomhederne om udfordringer og muligheder i forbindelse med eksport.

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.
 

Metode

Projektet var tiltænkt danske virksomheder, der kunne udnytte nye muligheder, der opstod i forbindelse med stigende globalisering. Dette indbefattede både små virksomheder uden erfaring med eksport og større mere erfarne eksportører, der søgte at øge eksporten. Projektet blev opdelt i tre faser:

 • Fase 1: Kortlægning af eksisterende tilbud. 
  Projektet kortlagde og analyserede først eksisterende tilbud, som danske virksomheder kunne benytte for at få hjælp til at eksportere. Kortlægningen redegjorde for, hvilke aktører der var på markedet, hvilke ydelser de tilbybød, og i det omfang det var muligt, omfanget og karakteren af tilbuddene. Det blev endvidere blive vurderet, hvilken hensigt tilbuddene havde i forhold til om:

  • Omkostninger forbundet med markedsadgang blev reduceret. 

  • Efterspørgslen efter virksomhedens varer blev øget. 

  • Variable produktionsomkostninger kunne reduceres. 

 • Fase 2: Analyser af eksisterende tilbud.
  I fase to blev en vurdering foretaget af, hvorvidt de eksisterende tilbud til danske virksomheder havde effekt. Her blev registerdata benyttet for alle danske virksomheder og blev sammenholdt med data for eksisterende tilbud, som eksempelvis eksportfremme og eksportkredit fra henholdsvis Eksportrådet og Eksportkreditfonden.

 • Fase 3: Informationsværktøj til danske virksomheder.
  Projektet udviklede på baggrund af analyserne i fase 2 et informationsværktøj, der bestod af en interaktiv hjemmeside med beregningsværktøjer, hvor virksomhederne kunne søge information, der både var grundig og overskuelig. Værktøjet skulle give viksomhederne information om hvilke omkostninger man skulle være opmærksom på i forbindelse med eksport, og hvordan forskellige typer af tilbud virkede i forhold til at reducere omkostninger.
   

MÅLSÆTNINGER

Forventningen var at projektets resultater fik indflydelse på virksomhedernes eksportsucces idet der kom ny og anvendelig viden om effekten af diverse ordninger, og der var mulighed for bedre at skræddersy brugen af ordninger for den enkelte virksomhed.
Det var dog en forudsætnng, at virksomhederne fik den viden via deres brug af det beskrevne informationsværktøj. Der blev opstillet to overordnede succeskriterier for projektet:

 • Virksomheder bliver bedre oplyst om udfordringer og muligheder i forbindelse med eksport via informationsværktøjet. Dermed skal de få lettere adgang til øget eksport.

 • Analyseresultaterne skal publiceres i internationale tidsskrifter.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Danske virksomheders veje til eksport

Projektet

Projektnavn: 
Danske virksomheders veje til eksport

Projektejer: 
Københavns Universitet

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
6,4 mio. kroner

Hjemmeside:
www.roadtoexporting.dk

Værktøj

Projektet har udviklet The Road to Exporting , en interaktiv hjemmeside med beregningsværktøjer, som oplyser virksomheder om de udfordringer og muligheder i der ligger forbindelse med eksport.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jacob Roland Munch
Professor
Telefon: 35 32 30 19
Mail: Jakob.Roland.Munch@econ.ku.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.