Afrikanisering – fra Næstved til Nairobi

Afsluttet
Internationalisering

Projektet havde til hensigt at hjælpe danske virksomheder ind på de attraktive eksportmarkeder i først og fremmest Østafrika.

Afrika er i vækst og danske virksomheder har varer og tjenester, der efterspørges på det afrikanske marked. Alligevel halter Danmarks eksport til Afrika i forhold til de EU-lande, som vi typisk sammenligner os med. Det er især blandt mellemstore danske virksomheder at potentialet er stort for øget Afrika-eksport. Men de eksisterende tilbud rettet mod øget eksport til og investering i Afrika er ikke tilstrækkelige.

Projektet havde derfor til formål at udvikle en bæredygtig, helstøbt og skalérbar løsning, der effektivt imødekom danske virksomheders opfattede og reelle behov for at overkomme udfordringerne ved øget vækst og eksport til Afrika via en højere grad af struktureret ”afrikanisering”. På sigt skulle projektet skabe øget vækst og arbejdspladser samt styrke konkurrenceevnen for de deltagende virksomheder og andre interessenter, som havde eksportfokus på fokuslandene i Østafrika.

METODE: 

Projektet bestod af et forløb med tre faser, hvor 10 virksomheder skulle gennemgå i alt seks overordnede aktiviteter:

 • 1. Fase: Forberedelse

  Denne fase indeholdte forberedelse, der løber over cirka fem måneder. Denne fase skulle  sikre udvikling gennem tre aktiviteter, nemlig udvælgelse af deltagere, innovation boot camp i Danmark og strategiimplementering for deltagerne. 

 • 2. Fase: Landing

  Under denne fase tog deltagerne til Afrika og stresstester den udtænkte strategi. Det skete gennem to aktivitetstrin – en innovation boot camp i Afrika og en efterfølgende læring og tilpasning kaldet afrikansk innovation i praksis. Desuden skulle evalueringen opsamle resultater, målsætninger og omsætningsmål for de enkelte virksomheder. Alt sammen data som medtages i den endelige afrapportering.

 • 3. Fase: Evaluering 

  Et år efter, at virksomhederne havde afsluttet projektaktiviteterne og selvstændigt havde arbejdet med deres tilrettede strategi og innovationsudvikling, blev der foretaget en fokuseret evaluering af forløbet og virksomhedernes egen udvikling, indsats og målopfyldelse.

MÅLSÆTNINGER: 

De erfaringer og resultater, som projektet affødte, skulle omsættes til en konkret metode, der kunnr formidles ud til andre virksomheder og brancher med henblik på eksportfremme gennem afrikaniseringsmodellen.

Projektet opstillede følgende målsætninger: 

 • At minimum 10 mellemstore virksomheder indgår i projektet. 

 • At projektet bliver designet, så det både kan akkommodere virksomheder, der er nye i forhold Afrika, og virksomheder med nogen erfaring, hvilket vil understøtte videndeling mellem virksomhederne. 

 • At virksomhederne, der gennemfører hele projektet, har øget afsætning i Afrika ét år efter forløbet. 

 • At alle virksomheder har opnået minimum 50 procent af de øvrige individuelle virksomhedsmål for Østafrika-strategien, der er udviklet og opstillet i løbet af projektet. 

 • At projektet får testet det beskrevne forløb, og at den efterfølgende evaluering klart definerer, hvad der virker og hvad der ikke virker. 

 • At der derefter defineres et revideret koncept, der er skalérbart og bæredygtigt, og som kan tilbydes danske virksomheder generelt. 

 • At projektet har kombineret kendte koncepter med nye og innovative tilgange til afsætning i Afrika, som ikke eksisterer i dag. 

 • At der defineres en række anbefalinger til de offentlige myndigheder, der arbejder med udviklingspolitik i Afrika, så koblingen mellem handel og udvikling tydeliggøres. 

 • At resultaterne effektivt udbredes (best practice-guide, artikler, konferencer, diverse medier og andet) 

 • At konceptet kan anvendes af andre erhvervsaktører end DI.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Afrikanisering – fra Næstved til Nairobi

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Afrikanisering – fra Næstved til Nairobi

Projektejer: 
DI International Business Development (DIBD)

Tid: 
2016-2018

Støttet med: 
2,6 mio. kroner

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jacob Kjeldsen
Projektleder
Telefon: 33 77 37 27
Mail: jak@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk

AFSLUTTENDE RAPPORTter

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport samt i en detajleret rapport om 14 danske virksomheders udfordringer og fortjenester ved at have deltaget i projektet.

 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.