Fra Big Data til Big Business

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet vil fjerne de barrierer som står i vejen, når danske virksomheder ønsker at udvikle profitable forretningsmodeller med afsæt i Big Data.

Formålet er at give indsigt i de muligheder, der ligger i at udnytte Big Data, herunder at skabe et mødested for virksomheder, der har data til rådighed, og virksomheder, der ønsker at tilegne sig ny data.
 

Metode

I projektet gennemføres fire arbejdspakker, som på forskellig vis hjælper virksomheder til at transformere Big Data til profitable forretningsmodeller gennem en nytænkning af eksisterende forretningsmodeller. Forskerne i projektet har i dialog med danske virksomheder identificeret fire områder, som aktuelt udgør en hindring i forhold til at skabe værdi af Big Data:

  • Manglende kompetencer i virksomheden.
  • Manglende forståelse af kundebehov.
  • Manglende strategisk mindset.
  • Manglende tilstedeværelse af et neutralt interaktionssted for salg og køb af Big Data.

Fra Big Data til Big Business handler om at adressere disse fire barrierer via fire konkrete arbejdspakker. Det gøres på følgende måder:

Kompetencekortlægning:
En virksomhed har behov for at finde ud af, hvilke kompetencer den har og skal have, for at kunne trække værdi ud af digital forretningsudvikling. Kompetenceniveauet undersøges, og der udvikles et selvevalueringsværktøj, så virksomheder kan kortlægge eget kompetencebehov.

Virksomheder skal opnå kundeindsigt og omsætte denne indsigt til forretning. Projektet bidrager til udvikling af et customer discovery tool, der skal hjælpe virksomheden til at få en forståelse af, hvad der skaber værdi for kunden. 20 virksomheder gennemgår et interaktivt forløb, hvor de hvert kvartal mødes omkring en ny metode og tester anvendeligheden af denne i egen virksomhed.

Digitalt mindset:
At udnytte mulighederne i Big Data afhænger i vid udstrækning af topledelsens forståelse for de scenarier, der tegner fremtidens konkurrencesituation. I nærværende indsats bygges der videre på ovenstående. Fem virksomheder vil i et tæt samarbejde mellem ledere og forskere ændre organisationen, så den kan frigøre mulighederne i Big Data. På baggrund heraf stilles en udviklingsdrejebog og værktøjer til rådighed for virksomhederne.
 

Målsætninger

Effekten af projektet vil kunne måles på, at de involverede virksomheder vurderes. Målsætningen er en ekstra top- og bundlinjevækst på mellem 3 og 10 procent i projektets løbetid, samt at der bliver skabt værdi på en række andre målbare indikatorer. Udover den direkte effekt hos de involverede virksomheder, så forventes det at projektet munder ud i en række forskningsartikler. Undervejs i projektperioden afholdes der desuden både konferencer, undervisning og workshops.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fra Big Data til Big Business

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Fra Big Data til Big Business

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
7,5 mio. kroner

Hjemmeside:
Fra Big Data til Big Business

rapport

Projektet har som led i forløbet udgivet en række rapporter, som omhandler emnerne datadreven vækst i virksomheder, kundeforståelse i digitaliseringens tid og det strategiske arbejde med autonomi. Rapporterne kan læses ved at besøge følgende links:

TEMAINDKALDELSE

Fra Big Data til Big Business udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om temaindkaldelsen her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Thomas Ritter
Professor
Telefon: 38 15 21 21
Mail: tr.smg@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.