Dual vækstledelse

Arkiveret
Nye teknologier

Projektet skal ruste danske erhvervsledere til at imødekomme fremtidens krav om en innovationsdrevet omstillingsparathed for at sikre den langsigtede vækstskabelse.

I en verden under accelererende forandring ændres præmissen for at drive virksomhed sig markant, og mange ledere kæmper med at balancere de kortsigtede resultatkrav med en mere langsigtet fremtidssikring af virksomheden gennem nytænkning og innovation.

Projektet ’Dual Vækstledelse’ vil derfor udvikle en række ledelsesværktøjer, som kan hjælpe og støtte danske ledere til både at have blik for den lineære og den eksponentielle vækst.

Projektet henvender sig først og fremmest til topledelser i mellemstore virksomheder samt virksomhedernes bestyrelser. De mellemstore virksomheder udfylder en stor del af den danske erhvervsdrevne økonomi, og netop disse virksomheder står over for en gigantisk udfordring i de kommende år, hvor de skal lære at omstille sig for at fastholde konkurrenceevne uden at miste momentum på den korte bane.

METODE

Omdrejningspunktet i projektet er, at lederen skal lære i en virkelighedsbaseret kontekst ved at kombinere tre elementer: eksponentielt lederskab; forretningsudvikling og accelereret og eksperimenterende eksekvering. Projektet består helt overordnet af tre faser:

1. Konsolidering af viden og erfaring med det ’eksponentielle lederskab’ gennem konceptualisering og udarbejdelse af praktiske anvisninger, metoder og ledelsesværktøjer i forhold til det at skabe præmissen for eksponentiel vækst parallelt med den løbende drift og udvikling af den traditionelle kerneforretning.

2. Bringe disse metoder og værktøjer i anvendelse hos topledelsen i minimum tre danske virksomheder via et ”dual growth capability” udviklingsforløb af et halvt års varighed. Denne fase indbefatter arbejde med både bestyrelsen, topledelsen og forankringen i organisationen.

3. Sætte den opsamlede viden, erfaring og konkrete værktøjer i ramme og struktur og gøre den tilgængelig for alle via en digital platform, et ”Dual Growth” netværk, samt gennem ledelsesprogrammer som topledelser og bestyrelser kan benytte sig af.

EFFEKT

Projektet forventer, at de deltagende virksomhedsledelser vil tilegne sig et nyt mindset, der ruster dem til at imødekomme fremtidens krav om samtidig kortsigtet resultatforbedring og længere sigtet innovationsdrevet omstilling og transformation. Den langsigtede effekt skal således udmønte sig i en styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne, herunder innovationsevne.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Dual vækstledelse

Projektejer:
KRING A/S

Website:
Dual Growth

Periode:
2017-2018

Støttet med:
2,5 mio. kr.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

  • Læs den afsluttende rapport

Bevillingsmodtageren

Projektet gennemføres i praksis i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Kring A/S. På virksomhedens hjemmeside kan man læse mere om virksomhedens arbejde og kompetencer.
  • Læs mere om KRING A/S

KONTAKT

Projektansvarlig:
Johan Rosengreen Kringel
Managing Partner

Kontaktperson:
Carsten Ellegaard
Associated Partner
Telefon: 29 79 63 61
Mail: cae@kring.com

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.