DISCO

Aktiv
Nye teknologier

Projektet vil øge talentpuljen af kandidater med kompetencer inden for rumteknologi med etableringen af et studenterprogram, som skal arbejde med cubesats mikrosatelitter. Projektet skal imødekomme en stigende efterspørgsel på tværfaglige rum-kompetencer, der bredt kan komme erhvervslivet til gavn.

Projektet udspringer af regeringens rumstrategi fra 2016, der udpeger rummet som et stort vækstområde samtidig med at rumerhvervet står overfor en fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft. Danmark har med andre ord behov for at øge interessen for natur- og tekniskvidenskabelige uddannelser overalt i uddannelsessystemet gennem undervisning i rumrelaterede emner.

Den udfordring tager projektet – DanIsh Student Cubesat PrOgramme (DISCO) op. DISCO er et studenterprogram centreret om design, konstruktion, test, opsendelse og udnyttelse af to cubesats: kubeformede satellitter, der er billige at opsende samtidig med at de kan udnyttes til et hav af forskellige formål. Eksempelvis jordobservation, forskning, kommunikaton og tests af nye teknologier. Cubesats er et stort internationalt vækstområde.

Hovedformålet med det nye program er at øge antallet af kandidater med rette kompetencer til danske rumvirksomheder og andre højteknologiske vækstområder. Programmet integreres på eksisterende uddannelser på fire universiteter blandt i form af workshops og kursusaktiviteter, og inkluderer også kompetenceopbygning hos gymnasielærer.

Projektet skal være med til at øge interessen for STEM-uddannelser og forbedre Danmarks styrkeposition inden for udvikling og produktion af CubeSats. Ved at øge interessen for natur- og teknisk videnskabelige uddannelser er det hensigten, at projektet også vil bidrage til øget styrkepositioner inden for landbrug, klima, vand og det maritime samt på sigt være med til at sikre en stabil pipeline af opstartsvirksomheder til ESA BIC programmet.

Projektet henvender unge STEM-talenter på universiteter, interesserede unge på de gymnasiale uddannelser samt erhvervslivet i form af højteknologiske virksomheder samt virksomheder, der kan anvende rumdata i deres forretningsmodeller. 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Danish Student Cubesat Programme

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2021-2023

Støttet med:
4,25 mio. kr.

KONTAKT

Projektejer
Ulrik Ingerslev Uggerhøj
Institutleder
Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi
23 38 23 73
ulrik@phys.au.dk

Projektansvarlig
Christoffer Karoff
Lektor
Aarhus Universitet
21 18 39 26
karoff@phys.au.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder Cyberindsats

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.