Alle skal blive bedre til at bruge IT og AI

Aktiv
Nye teknologier

Projektet vil afhjælpe digital kompetencemangel i dansk erhvervsliv ved at opkvalificere virksomhedernes medarbejdere. 

En af Danmarks meste presserende udfordringer i disse år er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Samfundet bevæger sig i stigende grad hen mod en digital tilværelse, og virksomheder oplever en stor efterspørgsel på kompetente medarbejdere med digitale kompetencer. I år 2030 vurderes der at mangle 19.000 IT-specialister.

Formålet med projektet Digital Dogme er at løfte det digitale kompetenceniveau i dansk erhvervsliv gennem en treårig opkvalificeringsindsats. Projektet tager afsæt i den enkelte virksomheds specifikke behov for kompetenceudvikling men vil gennem samskabelse og i et samarbejde med 30 virksomheder skræddersy 15 uddannelsesprogrammer til at afdække efterspørgslen.

Projektet har foreløbig identificeret behovet for fire generiske opkvalificeringsprogrammer: IT-sikkerhed, Digitalt Mindset, IT-transformationskonsulenter og Anvendelse af nye teknologier til nye services. Det er virksomhederne selv, som udvikler programmerne, og alt udviklet materiale vil blive delt på en fælles digital platform.

Målgruppen for projektet er store til mellemstore virksomheder med behov for et løft i deres digitale kompetencer. 

Bag projektet Digital Dogme står Netcompany i samarbejde med TDC, Københavns Lufthavne og Danske Bank.
 

Metode

Der nedsættes et sekretariat, som sammen med de deltagende virksomheder skal afdække, hvilke uddannelser der er behov for under den treårige projektperiode. Over det første år udvikles de fire identificeret opkvalificeringsuddannelser indenfor temaerne: 

1. IT-sikkerhed
2. Digitalt mindset og basisviden for fremtidens mest kritiske digitale kompetencer
3. IT transformationskonsulenter (broen mellem IT og forretning)
4. Anvendelse af nyeste teknologi til mere intelligente services (IoT, AI, machine learning)
 

Effekt

Projektet er et opkvalificeringsinitiativ, som har til hensigt at imødekomme erhvervslivets kritiske mangel på digitale kompetencer igennem uddannelse. Projektet forventer, at i alt 30 deltagende virksomheder samskaber uddannelsesprogrammerne, og at deltagerantallet inden projektets afslutning stiger til 80 virksomheder. Projektet målsætter at kunne opkvalificere op til 70.000 medarbejdere over fire år.

Uddannelsesprogrammerne vil på kort sigt resultere i styrkelse af helt centrale kompetencer inden for fremtidens allervigtigste digitale kompetence: specialiserede IT sikkerhedspersoner, helt specifikke nøglepersoner, som er virksomhedens bindeled mellem IT og forretning, udvikling af et digitalt mindset hos virksomhederne, og et case- og referencebibliotek over anvendelsen af ny teknologi. På langt sigt skal projektets aktiviteter resultere i, at langt flere danske virksomheder har fokus på opkvalificering af deres egne medarbejdere og i sidste ende skabe et konkurrencedygtigt samfund i vækst.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Digital Dogme

Projektejer:
Digital Dogme

Website:
Digital Dogme

Periode:
2019-2024

Støttet med:
7,4 mio. kroner

Projektpartnere

Bag projektet Digital Dogme står en række store danske aktører. Besøg dem herunder.

Cybersikkerhedsprogram

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

KONTAKT

Projekejer
Mette Beck-Nielsen
Administrerende direktør
26 34 32 94
mette@digitaldogme.dk

Projektansvarlig
Erik Holm
Kommunikationschef
51 15 80 07
erik@digitaldogme.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.