Digital Business Transformation

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet har accelereret danske virksomheders udvikling af nye og innovative forretningsmodeller baseret på data og digitale teknologier.

I projektet Digital Business Transformation blev der etableret et datadrevet økosystem med formålet at udvikle danske cleantech-virksomheders digitale kerneforretning. Udviklingen tog afsæt i virksomhedernes egne specifikke behov, hvor et intensivt forløb med fokus på teknologi, forretning og mennesker blev omdrejningspunktet for den digitale transformation. 

Formålet med projektet var blandt andet at skabe nogle veldokumenterede cases om virksomheder, der arbejder intensivt med at integrere digitale muligheder som en del af virksomhedens fremadrettede forretning. Resultatet af disse blev en casesamling som på længere sigt skal tjene som inspiration til, hvordan virksomheder kan arbejde med digitale transformationsprocesser.

14 virksomheder gennemførte forløbet og er påbegyndt den digitale omstilling af deres forretningsmodel. Omstillingen skal gerne øge deres omsætning og eksport, føre til produktivitetsforbedringer, nytænkning, samt skabe arbejdspladser. Mange nye virksomheder har efterfølgende vist interesse for et lignede forløb.

Projektet rettede sig primært mod cleantech-virksomheder, særligt mindre og mellemstore virksomheder, som havde specifikke forretningskritiske behov, der kunne understøttes med brug af digitale teknologier. 

Fem hovedaktiviteter udgjorde projektet, hvor der blandt andet blev screenet en stor mængde virksomheder forud for projektets implementering, hvorefter workshops og netværksaktiviteter dannede grundlag for projektets egentlige indgreb i virksomhederne. De fem hovedaktiviteter kan skitseres som følger: 

 • Screening og kvalificering
  På baggrund af en screening af cirka 100 virksomheder, blev 30-40 virksomheder udvalgt til igennem workshops at få hjælp til at konkretisere deres udfordringer og evne til at udvikle nye forretningsmodeller. Hver virksomhed fik tilknyttet to digitale mentorer. Af de virksomheder forpligtede 17 virksomheder til at deltage i et videre forløb.
 • Digital Open Office
  De 17 kvalificerede virksomheder gennemgå et intensiv virksomhedsforløb med fokus på deres teknologi, personale og forretning. Formålet var at give virksomhederne et vigtigt fundament for at udforske og integrere deres digitale forretningsmodel.
 • Explore
  Projektet afholdte seks Digital Open Labs i demo- og laboratoriefaciliteter, hvor virksomhederne fik mulighed for at få erfaring med digitale teknologier. Formålet med Digital Open Labs var dels at give virksomhederne indsigt i de mange digitale muligheder, dels at matche virksomhederne med faglige eksperter. 
 • Digital Integration
  I denne fase arbejde virksomhederne med implementeringen af deres digitale erfaringer relateret til forretningsmæssige, teknologiske og menneskelige aspekter. De faglige eksperter fra Digital Open Labs, og de digitale mentorer arbejdede tæt sammen med virksomhederne omkring integration af det digitale som en del af forretningen for at sikre, at virksomheden fik en bedre strategisk forståelse af deres forretningsmodel med fokus på kunderne og det digitale potentiale.
 • Netværk
  Der blev afholdt erfaringsnetværksmøder for de 17 deltagende virksomheder, således at virksomhederne kunne lære af hinandens erfaringer. Heraf udledte projektet konkrete cases, som dannede udgangspunkt for tre master classes, som havde til formål at give en større gruppe virksomheder mulighed for at arbejde videre med metodikken fra projektet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Digital Business Transformation

Projektejer:
CLEAN

Periode:
2018-2020

Støttet med:
6,53 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet blev udført af CLEAN i samarbejde med Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og DTU Compute. Læs mere om partnerne nedenfor.

 • CLEAN
 • Alexandra Instituttet
 • Teknologisk Institut
 • DTU Compute

TEMAINDKALDELSE

Projektet udsprang af den temaindkaldelse om Nye Digitale Forretningsmodeller, som Industriens Fond gennemførte ultimo 2017. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

 • Læs mere om temaindkaldelser

Casesamling

Projektet har udgivet en rapport med erfaringer i forbindelse med digital transformation.

 • Læs rapporten

AFSLUTTENDE RAPPORT

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

 • Læs rapporten

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ulla Brandt
Senior Projektleder
Telefon: 29 63 71 37
Mail: ukb@cleancluster.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.