Danish Creative Industries – forprojekt

Afsluttet
Internationalisering

Danish Creative Industries (DCI) – forprojekt havde til hensigt at undersøge, om der var grundlag for at etablere en platform og skabe et økosystem for det kreative erhverv med henblik på at styrke branchens vækst- og eksportpotentiale.

Danmark har en international styrkeposition og brand indenfor de kreative brancher og erhverv. På trods af denne styrkeposition ligger der stadig et stort uindfriet innovations-, vækst- og eksportpotentiale hos danske virksomheder. For at realisere dette ville Danish Creative Industries (DCI) – forprojekt afdække mulighederne og behovet for at skabe en platform og økosystem til at facilitere vidensdeling, innovation og netværk på tværs af de danske kreative brancher.

Projektet kortlagde interessentlandskabet og dets behov for en platform samt udarbejdede en række aktivitets- og behovsanalyser. Det blev gjort gennem kvantitative såvel som kvalitative data og metoder indsamlet fra virksomheder, brancheorganisationer og andre relevante aktører.

Projektet fandt en stor interesse og behov i erhvervet for redskaber og tiltag, som kan understøtte branchens vækst- og beskæftigelse, og konkluderede, at indsatsområderne bør fokusere på kapital, kompetencer og netværk, hvis branchen fremadrettet skal løftes.

Rapporten lister de konkrete indsatsområder og aktiviteter, som DCI ønsker at rulle ud for at imødekomme de interesser og behov, der er i branchen. I første omgang fokuseres indsatsen på at gennemføre i alt syv SUMMITs, herunder 2 nationale og 5 lokale SUMMITs, som skal samle de kreative virksomheder, brancheorganisationer og investorer på tværs.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Danish Creative Industries – forprojekt

Projektejer:
Volcano

Periode:
2020-2021

Støttet med:
750.000. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Volcano i samarbejde med en række vidensinstitutioner. Besøg dem herunder.

AFSLUTTENDE RAPPORter

I nærværende rapport præsenteres resultaterne af en analyse af de danske kreative erhverv, samt en anbefaling til etablering af en dansk vækstplatform for danske, kreative erhverv.

Erfaringer og resultater er yderligere samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektejer
Kristian Riis
Founding Partner
Volcano
20 82 54 44
kristian@volcano.nu

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.