Dansk fintech forfølger globalt forretningspotentiale

Afsluttet
Internationalisering

Den danske fintech-sektor, skal internationaliseres gennem en unik global økosystems-platform med globale brobygningsaktiviteter. Det styrker dansk erhvervsliv via tilførsel af ny viden og teknologi, samt nye samarbejds- og eksportmuligheder.

Projektet har skabt en kontinuerlig strøm af innovation, talent og ny viden til dansk erhvervsliv. Særligt inden for fintech, men også med tydelige overlap til industrien og øvrige brancher.

Projektet har understøttet Copenhagen FinTech og har været med til at skabe de nødvendige alliancer – nationalt og især internationalt – gennem en kombination af globaliseringsprogrammer, konferencer og business missions.

Derigennem har projektet skabt en unik model for samarbejde mellem økosystemer i hele verden med Danmark som udgangspunkt og initiativtager.

Samarbejdende FinTech-aktører

Et af de vigtige elementer i projektets arbejde med fintech i Danmark, var at opbygge et tættere samarbejde med en række udvalgte projektpartnere og derved skabe adgang for nye finansielle teknologier til andre økosystemer og brancher, samt hos relevante myndigheder, lokale ambassader, finansielle institutioner, samt diverse rådgivere.

Fintech i praksis hos CPH FinTech - meetings and events

Nordic Fintech

CPH - fintech - startup

Ligeledes har projektet hjulpet danske virksomheder med at få overblik over lokale samarbejdsmuligheder rundt omkring i verden, samt skabe kontakt til investorer, teknologipartnere og adgang til talent og innovation – også langt fra Danmark, blandt andet gennem samarbejder mellem danske og internationale uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Aktiviteter

Projektet har især arbejdet med tre overordnede hovedaktiviteter, der samlet set har skullet styrke den danske sektor og yderligere internationalisere økosystemet i Danmark.

 • 1. Acceleration Program
  Projektet opbyggede en platform, der fungerer som en samlende og koordinerende enhed, hvor der skabes værdi for alle stakeholders i en specifik klynge ved at alle er identificeret og kan tilgå hinanden. Her samles eksisterende aktiviteter og indsatser, herunder co-labs, iværksætteraktiviteter, inkubator-funktioner, innovationsnetværk og globale alliancer.
   
 • 2. Go Global Program
  Projektet gennemførte to gange årligt et Go Global Træningsprogram for mindre virksomheder der arbejder med ny finansiel teknologi. Programmet indeholdte workshops, netværksmøder, sparring og eksportrådgivning rettet mod udvalgte markeder og kunder.
   
 • 3. Summit
  Projektet understøttede udviklingen og afholdelsen af et årligt tilbagevendende event, der samler hele den danske og nordiske branche på dansk jord med henblik på at showcase danske/nordiske løsninger og tiltrække globale startups, partnere og investorer. Ved arrangementerne er der en kombination af startup-showcasing, konkurrencer, matchmaking-aktiviteter og vidensdelingsarrangementer om relevante teknologier.

Projektet har givet Danmark et solidt funderet og stærkt økosystem, hvor eksisterende startups og mere etablerede virksomheder kan fastholdes og skaleres.

Ydermere er Copenhagen FinTech i dag med til at nedbryde barrierer for virksomheder i forhold til at indgå i nye globale alliancer med innovationsmiljøer, virksomheder og finanstilsynet i Danmark. Og så er klyngen i dag vært for Nordic Fintech Week, som hvert år samler sektorens internationale fyrtårne i Danmark.

Den vellykkede klynge

Udviklingen af Copenhagen Fintech har været vellykket. Klyngen er i dag globalt anerkendt og økosystemet i Danmark er stærkt.

Af samme årsag, er klyngen en god inspirationskilde og Industriens Fond har derfor samlet erfaringerne med klyngeudviklingen i en rapport, som alle kan lære af. Rapporten kan læses på både dansk og engelsk nedenfor.

LÆS OM ERFARINGERNE

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Globale FinTech-alliancer For Vækst

Projektejer:
Copenhagen FinTech

Periode:
2018-2021

Støttet med:
11,5 mio. kroner

Bevillingsmodtager

Det er Copenhagen Fintech der sammen med en række partnere har drevet projektet.

LINKEDIN

Projektet udspringer af en temaindkaldelse med fokus på Globale Alliancer. På baggrund af temaindkaldelsen er der oprettet en Linkedin-gruppe, hvor emnet er til debat og hvor virksomheder kan finde viden og aktiviteter, der understøtter yderligere internationalisering af danske virksomheder.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Thomas Krogh Jensen
Adm. direktør
20 60 15 48
tkj@copnehagenfintech.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.