3P-NETVÆRKET

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet ville etablere et erhvervsmentornetværk blandt sydfynske virksomhedsledere og hjælpe flygtninge i beskæftigelsen på den velkendte måde: Via netværk.

Det sydfynske erhvervsliv mærker allerede i dag problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Problemerne bliver forstærket af, at der bliver færre og færre danskere i den erhvervsaktive alder fra 16 til 64 år, og det er en udvikling, der slår ekstra hårdt igennem på Sydfyn. Hvor antallet af danskere i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner fra 2008 til 2014 faldt med 8.6 %, var faldet ”kun” på 2.9 % på landsplan. For alle personer i den erhvervsaktive alder var der på Sydfyn en tilbagegang på 6.9 %, hvorimod der på landsplan var en lille fremgang på 0.5 %.

De sydfynske erhvervsvirksomheder vil derfor i fremtiden i stigende grad blive afhængige af flygtninge og indvandrere til at dække deres arbejdskraftbehov. Samtidig ved vi, at det er en generel tendens, at mange virksomheder ikke slår deres ledige stillinger op. På landsplan er der tale om, at næsten halvdelen af alle jobsøgere finder nyt job gennem bekendte eller ved at blive kontaktet af en arbejdsgiver. 

Den tendens ville projekt 3P-Netværket udnytte. Formålet med 3P-Netværket var at etablere et mentor- og virksomhedsnetværk, hvor fremtrædende sydfynske erhvervsledere hjalp flygtninge i beskæftigelse på en velkendt måde: Via netværk. Projeket er nu afsluttet.

Metode

Projektet bestod af to hovedaktiviteter: 

  • Virksomhedsnetværk: 

    Denne aktivitet samler erhvervsmentorerne i et virksomhedsnetværk, der afholder tre netværksmøder på årsbasis. Disse møder giver mentorerne mulighed for at udveksle erfaringer samt generere ny viden om arbejdsmarkedsintegration og mangfoldighedsledelse. Derudover vil der også være fokus på supervision, coaching og sparring mellem virksomhederne og projektledelsen. 

  • Mentorforløb: 

    Denne aktivitet består af mentorforløb, hvor flygtninge bliver matchet med en erhvervsmentor, der skal bringe sit eget netværk i spil og dermed være med til at mindske og måske helt fjerne deres netværksbarrierer. Forløbet vil have en varighed af seks måneder, hvor mentor og mentee mødes ca. tre timer hver måned. Mentorerne skal bl.a. formidle den nødvendige viden om arbejdsmarkedskultur samt vejlede i forbindelse med karrierevalg og jobsøgning. 

Målsætning

Det var projektets mål at rekruttere 50 erhvervsmentorer og gennemføre 50 erhvervsmentorforløb, hvorefter mindst halvdelen af virksomhederne i løbet af projektperioden øger antallet af flygtninge blandt medarbejderne. Hensigten var således, at de deltagende virksomheder på kort sigt – som en følgevirkning af såvel virksomhedsnetværket som mentorforløbene – i øget omfang ville få opfyldt deres behov for arbejdskraft ved at ansætte flygtninge. På langt sigt var ønsket, at virksomhederne blev pro-aktive på området.  

For flygtninge var forventningen, at flere af dem ville komme i beskæftigelse som følge af, at deres beskæftigelsesrelevante netværk ville blive styrket i markant grad. De fik endvidere øget deres kendskab til såvel dansk arbejdsmarkedskultur som de skrevne og uskrevne spilleregler på det danske arbejdsmarked. På længere sigt var ønsket, at de ville blive bedre til at fastholde arbejdsmarkedstilknytningen – først og fremmest som en langtidseffekt af en styrkelse af deres netværkskontakter til erhvervsledere på Sydfyn. Endeligt var forventningen, at de i kraft af projektet har ville få en strategi for selvforsørgelse, som de selv havde ejerskab til.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
3P-NETVÆRKET

om Projektet

Projektnavn: 
3P-Netværket

Projektejer: 
Erhvervsintegration Nord

Tid: 
2017-2019

Støttet med: 
1,4 mio. kroner

Hjemmeside: 
3PMentor

TEMAINDKALDELSE

Projektet 3P-Netværket udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs mere om temaindkaldelsen her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Hans Lassen
Projektleder
Telefon: 40 25 18  45
Mail: sisyfos@sisyfos.org

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.