Jobmatch

Afsluttet
Internationalisering

Projektet havde til hensigt at foretage en målrettet rekruttering af flygtninge til brancher med konkret efterspørgsel efter arbejdskraft.

Projektet tog afsæt i den voksende udfordring med mangel på arbejdskraft. Transportbranchen alene forventede tilbage i 2016 at inden for de nærmeste år en mangel på mellem 2.500 og 3.000 chauffører, mens den generelt lave ledighed også blandt lokale produktionsvirksomheder skabte en øget opmærksomhed på at rekruttere bredt til timelønsområdet – også blandt udlændinge. En uholdbar situation – særligt set i lyset af tilstedeværelsen af en stor gruppe flygtninge, hvoraf mange var meget motiverede for at arbejde, og flere besad arbejdsmarkedsrelevant erfaring.

Projektet JobMatch ville derfor ”vende” integrationsindsatsen om og vise værdien af en pull-strategi baseret på virksomhedernes reelle medarbejderbehov samt let tilgængelige og ”kendte” rekrutteringskilder.

Udover Ramsdal Gruppen deltog Fredericia, Kolding, Nyborg, Kerteminde og Tønder Kommune, samt syv konkrete virksomheder. Der blev lavet samarbejdsaftaler med yderligere kommuner og virksomheder. Derudover blev et samarbejde etableret med relevante sprog- og AMU-centre efter behov.

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.
 

METODE

Projektet ville danne to branchespecifikke virksomhedsnetværk af 20-25 virksomheder i henholdsvis transportbranchen og fremstillingsindustrien baseret på kortlægninger af virksomhedernes rekrutteringsbehov og krav til nye medarbejdere. Netværkene skulle også fungere som en kollektiv dialogpartner i kommunernes opsøgende indsats.

Dernæst blev der etableret forsøg med indslusningscentre (virksomhedsforelagte screenings-, personlighedstest-, og introduktionsforløb), hvorefter der blev faciliteret 24 måneders brancherettede IGU-forløb for de flygtninge, der var ”kommet igennem” ansættelsessamtaler og personlighedstests.

Endelig blev der sat fokus på de kulturelle udfordringer for virksomhederne via kulturmøde-arrangementer på arbejdspladsen samt rådgivning til ledelser.
 

MÅLSÆTNINGER

Projektets overordnede mål var at hjælpe virksomhederne med at tiltrække kompetente medarbejdere – og samtidig bistå kommunerne med en varig jobplacering af flygtninge og migranter. Konkret var målene:

  • At samle en gruppe i hver af de to brancher på 20-25 virksomheder omkring en fælles rekruttering.
  • At udvikle et digitalt værktøj til mere effektiv medarbejderrekruttering.
  • At gennemføre 160 integrationsuddannelsesforløb, hvor 120 af deltagerne overgår til ordinær ansættelse og 20 af deltagerne påbegynder en erhvervsuddannelse.
  • At arbejde med modtagelse / fastholdelse i virksomheden.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Jobmatch

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
JobMatch

Projektejer: 
Ramsdal Gruppen

Tid: 
2016 – 2019

Støttet med: 
4,3 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

JobMatch-projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs mere om temaindkaldelsen her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Erfaring og anbefalinger

Samlet har mere end 300 virksomheder og godt 800 ansatte med ikke-dansk baggrund deltaget i indsatsen. Hermed er der udviklet en række indsatser og opbygget en stor erfaring med værdi for den fremtidige sikring af virksomhedernes rekrutterings-grundlag og kvalificering.

I dette notat opsamles indsatsernes og virksomhedernes erfaringer og anbefalinger med at inddrage flygtninge, når det kommer til at finde, kvalificere og fastholde med-arbejdere.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Karl-Erik Nielsen
Chefkonsulent
Telefon: 40 60 64 30
Mail: ken@ramsdalgruppen.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.