Teknologianvendelse som trædesten i den globale konkurrence

Når nye teknologier pibler frem, mødes de med interesse, spænding og høje forventninger. Med god grund. Mulighederne er nemlig mange og medrivende. Men den indledende fascination skal veksles til konkurrenceevne. Ellers går vi glip af gevinsterne, og netop derfor har Industriens Fond fokus på implementering og anvendelse af ny teknologi hos små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Fascinationen over ny teknologi deler de fleste. Men når teknologiske muligheder skal veksles til nye markedsandele, skal der meget mere til end bare begejstring.

Når teknologianvendelse lykkes, er det til gengæld guld værd. Når virksomheder formår at omsætte nye teknologier til uimodståelige produkter og serviceydelser, så åbnes døren på vid gab til markeder og kunder i hele verden. Den succes skal flere danske virksomheder opnå – og det skal ske oftere end det gør i dag.

Derfor er det afgørende, at nye teknologier finder vej til markedet og bruges der hvor de gør mest gavn – og det skal være danske virksomheder, der baner vejen.

Den øvelse er ikke nødvendigvis nem. For hvor er det at teknologien gør mest gavn, hvem er det der kan føre teknologien ud i verden, hvordan gør man det og hvor finder man overhovedet de nye teknologier henne, som kan gøre de danske virksomheder til verdensklasse?

Svarene på den slags spørgsmål er svære at give og derfor arbejder Industriens Fond målrettet med at finde dem.

Teknologiens møde med globale megatrends

Teknologier kan omkalfatre verden omkring os. I det lys betragter vi nye teknologier som en del af svaret på en række af de udfordringer og megatrends, der i disse årtier præger både erhvervslivet og det globale samfund.

På den baggrund arbejder vi særligt med nye teknologier på områder som grøn omstilling, sundhed, automatisering og rumfart fordi udviklingen inden for netop de felter understøtter en voksende fremtidig efterspørgsel.

Her kan danske virksomheder komme med løsninger og spille en kommerciel hovedrolle. Og allerede i dag er teknologitunge virksomheder fra Danmark aktive og efterspurgte verden over inden for blandt andet grøn energi, rent vand, medicin, fødevarer og forsvar.

Teknologianvendelse handler også om mennesker

Når nye teknologier skal skabe fundamentet for nye produkter og højere omsætning i dansk erhvervsliv, så kræver det dygtige medarbejdere.

Derfor stiller Industriens Fond ofte skarpt på de menneskelige faktorer og kompetencer, der har enormt høj betydning for virksomheders udnyttelse af teknologi og efterfølgende værdiskabelse.

Teknologianvendelse

Teknologianvendelse

Teknologianvendelse

Vores indsats med at kompetenceløfte dansk erhvervsliv er bred og vi arbejder både med tiltag, der skal skabe forbedringer på den korte og på den lange bane.

I uddannelsesmæssige sammenhænge arbejder vi blandt andet med at pirre teknologiinteressen hos eleverne i den danske folkeskole, vi gennemfører talentforløb for særligt dygtige og teknologibegejstrede unge, vi understøtter teknologitiltag på erhvervsuddannelserne og en række andre indsatser.

Derudover uddanner vi medarbejdere og ledelser overalt i dansk erhvervsliv og støtter målrettede indsatser for at hente teknologikyndig arbejdskraft her til landet, så de kan hjælpe danske virksomheder med at gribe de teknologiske muligheder og gøre god teknologianvendelse til en drivkraft for den fremtidige vækst.

Teknologioverførsel

Når danske virksomheder innoverer med ny teknologi, kan inspirationen komme mange steder fra.

Radikal innovation er altid interessant og kan være fundamentet for banebrydende produktudvikling og erobringen af store markedsandele.

Men innovation og teknologiudnyttelse kan også være inkrementel og behøver ikke at handle om at genopfinde den dybe tallerken, når den allerede findes.

Derfor arbejder Industriens Fond også meget aktivt med at hente viden og teknologi hjem fra udlandet, så erfaringer der gøres uden for Danmarks grænser, hurtigt kan komme dansk erhvervsliv til gavn.

TeknologianvendelseTeknologianvendelse

Det samme kan siges om teknologioverførsel mellem virksomheder og brancher, hvor teknologi der virkede godt ét sted, måske også kan udnyttes og generere stort udbytte i andre brancher og virksomhedstyper.

Og så ligger der et kæmpe potentiale i at vi – i højere grad end i dag – overfører ny teknologi og viden fra universiteterne ud i erhvervslivet og videre ud til de kunder der kan bruge den.

Den udfordring arbejder Industriens Fond intensivt med – både ved at understøtte spirende startups der bygger vækstvirksomheder på fundamenter af ny teknologi og forskning fra universitetet, men også ved at understøtte samarbejdet mellem de danske universiteter og de tusindvis af små og mellemstore virksomheder, der kan styrke konkurrenceevnen ved hjælp af ny teknologi fra de danske vidensinstitutioner.

Med det skarpe fokus på teknologioverførsel forsøger vi dermed at sikre, at ny forskning, unik viden og nye teknologier altid kommer erhvervslivet i hænde uanset om det kommer fra andre brancher, fra universiteternes laboratorier eller fra førende vidensmiljøer i udlandet.

Teknologitungt iværksætteri

En effektiv vej til at bringe nye teknologier i anvendelse ude i erhvervslivet, er ved at understøtte engagerede iværksættere og deres innovative forretningsidéer, der ofte bygger på nye teknologier og banebrydende forskning.

Særligt de allermest teknologitunge startups, der typisk udspringer fra universiteterne eller fra store virksomheder, rummer kolossale vækstpotentialer.

De er i stand til – problemfrit – at balancere et indgående teknologikendskab med et veludviklet kommercielt tankesæt. Og så er de ikke bundet af historik, komplicerede kontrakter og gamle kundeforhold, men kan derimod kompromisløst komme ind på markedet og vinde vigtige markedsandele.

Teknologianvendelse er en del af strategien

Retningen for Industriens Fonds arbejde med nye teknologier og teknologianvendelse sættes af fondens strategi.

Den fokuserer i høj grad på udvikling og implementering af nye teknologier til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og kan læses i sin fulde længde her.

Teknologianvendelse

Samarbejde og stærke relationer til erhvervslivet er en genvej til succes.

Arbejdet med ny teknologi i danske virksomheder er en bredspektret opgave. Industriens Fond arbejder derfor tæt sammen med mange forskellige aktører, for at hjælpe de danske virksomheder bedst muligt i arbejdet med nye teknologier.

Kredsen af samarbejdspartnere er bred, når Industriens Fond arbejder med teknologi og teknologianvendelse i danske virksomheder.

For eksempel arbejdes der tæt sammen med brancheforeninger, erhvervshuse, klynger, universiteter, innovationscentre og en lang række af private aktører.

Flere af frugterne fra de samarbejder kan tilgås som værktøjer i den nationale danske virksomhedsguide.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Charlotte Kjeldsen Krarup

Udviklingsdirektør

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.