Teknologi er en motor for høj produktivitet

En effektiv produktion kalder konstant på forbedringer, og mange ting kan gøres hurtigere, bedre og mindre ressourcekrævende, når nye teknologier udnyttes optimalt.

Med dampmaskinens komme blev der for alvor taget hul på industrialiseringen. Sidenhen har ny teknologi, innovative metoder, bedre organisering af arbejdet og intelligent design af produkter og produktionsprocesser bidraget til at øge virksomheders produktivitet og konkurrenceevne.

Den udvikling er sket i høj fart både herhjemme og i udlandet. Og intet tyder på, at farten aftager. Tværtimod.

For i takt med at nye teknologier løbende ser dagens lys, så forandrer erhvervslivet sig hastigt. Og det samme gælder for de lokale, regionale og globale forhold og kunderelationer, som virksomheder agerer i.

Brancheskel udviskes, handelssamarbejder udfordres, konkurrentlandskabet transformeres og alt det vi gjorde i går, skal tages op til revision i dag.

Den virkelighed rammer virksomheder hårdt. Usikre fremtidsscenarier og konstante forandringer gør det svært at planlægge, svært at producere, svært at investere og svært at innovere sig til værdiskabende produkter med høj succesrate og øget omsætning til følge.

Det er i det verdensbillede, at danske virksomhedsledere skal navigere. Og selvom ny teknologi ikke er svaret på alle udfordringer, så er brugen af nye teknologier ofte med til at styrke virksomheders agilitet, processer, produkter, produktivitet og konkurrenceevne.

Derfor er det altafgørende at danske virksomheder forholder sig nysgerrigt til nye teknologier og kontinuerligt bliver dygtigere til at udvikle og implementere dem.

Hvilke nye teknologier er i spil?

Teknologi er et bredt begreb og dækker mange ting. Med sit historiske udspring i den danske produktionssektor, er Industriens Fond meget optaget af de teknologier, der knytter sig tæt til små og mellemstore virksomheders produktion.

Det er for eksempel teknologier som bidrager til produktionsoptimering og skabelsen af effektive processer. Eller produktionsanlæg, der understøtter virksomhedens konkurrenceevne og baner vejen for en omstillingsparat og bæredygtig produktion.

Men vores teknologifokus går langt ud over fabrikkens fire vægge. Vi er også interesserede i teknologier, der kan bruges inden produktet skal produceres og teknologi der kan indlejres i produkterne og sættes i spil efter at produktet har forladt fabrikken.

Det kunne for eksempel være teknologier der styrker virksomhedernes kundeindsigt og innovationsarbejde eller teknologi der understøtter kundernes brug af produktet og forlænger produkters levetid og bidrager til materialernes genanvendelse og cirkulation.

Teknologi der hjælper tidligt

Når virksomheder innoverer, gøres det ud fra mange forskellige forhold. Et godt kendskab til markedet og teknologiudviklingen er ofte et godt sted at starte.

Her hjælpes virksomhederne i dag på vej af en række teknologier, der kan styrke designprocesser, give stærke kunde- og markedsindsigter og dermed øge succesraten for de produkter der udvikles.

Med forskellige former for big data – opsamlet gennem brugeranalyse, sensorteknologi, computer vision, onlineadfærd eller på anden vis – højnes virksomhedernes viden om kunderne og kundernes adfærd og behov.

Og med netværksteknologi og software kan virksomheder i dag crowdsource og horizon scanne i realtid og dermed kontinuerligt hente ny viden om markedsudviklingen fra frontlinjen eller fra udvalgte nøgleområder i eller udenfor virksomheden.

Lasercut teknologi

CAD-software

Sensorer - Teknologi

For produktionsvirksomheder især, har det i mange år været dyrt at lave og afprøve nye produkter. Men med rapid prototyping, CAD-software, 3D-print, DOE-principper, AI og andre digitale udviklings- og fremstillingsprocesser, er der i dag bedre teknologiske muligheder for at producere prototyper og afprøve nye produkter og nye materialer hurtigere og billigere.

Det gælder både i forhold til den helt tidlige idéudvikling og pretotyping, men også når produktet kommer tættere på egentlig storskalaproduktion og lancering.

Samlet set er nye teknologier således i stand til at styrke virksomheders forudsætninger for at lave gode salgbare produkter, som kunderne tager til sig.

Moderne produktionsteknologi

Når der stilles skarpt på selve fabrikken, er det tydeligt, at der også i virksomhedernes allermest centrale del – produktionen – er meget at hente ved at udnytte nye teknologier.

Det handler grundlæggende om effektivitet og fleksibilitet, og det er især her, at Industriens Fond arbejder med nye teknologier og optimal teknologiudnyttelse.

Med den hastige digitalisering, herunder brugen af sensorer, kunstig intelligens, computer vision, 5G-netværk, virtual reality, digitale tvillinger, supercomputere, robotter, droner og algoritmeudvikling har virksomheder fået unikke muligheder for at monitorere, planlægge, optimere og kvalitetssikre produktionsprocesser og slutprodukter.

Teknologi - droner

Teknologi - VR

Teknologi - 3D-print

Dertil kommer de løbende forbedringer inden for CNC-fræsning, 3D-print, laser cladding og andre subtraktive eller additive fremstillingsteknologier, samt udnyttelsen af nye materialer, der giver virksomhederne mulighed for at sammensætte produkter på nye måder, der kan reducere materialeforbruget, højne holdbarheden eller øge omstillingsparatheden.

For at understøtte en optimal anvendelse af nye teknologier, arbejder Industriens Fond også for at udbrede effektive metoder til implementering og udnyttelse af de teknologiske muligheder.

Særligt sætter fonden fokus på modularisering, for at øge virksomhedernes agilitet og gøre dem i stand til at innovere og personliggøre produkterne hurtigere, mens de samtidigt kan reducere lagerbindingen.

Og derudover arbejder fonden også med ledelsesmetoder, der særligt egner sig til innovations- og teknologiimplementeringsprojekter.

God implementering skaber høj impact

Teknologi i sig selv er interessant og Industriens Fond arbejder konstant på at understøtte de danske virksomheders udvikling af nye teknologier, der kan styrke produktionen.

Men teknologien i sig selv skaber ikke nødvendigvis et højt afkast. Her er anvendelsen et nøgleord. Teknologi skal bruges klogt for at forbedre forretningen og derfor skal de nye teknologier implementeres og udnyttes på måder der markant styrker produktionen og produktsortimentet og dermed hele forretningen.

Netop anvendelse af nye teknologier og teknologioptag i bred forstand er derfor afgørende elementer i Industriens Fonds strategi og projektportefølje – særligt hvad angår de teknologier, der positivt påvirker virksomheders produktionsapparat.

Ny teknologi gør brugen bedre

For de danske fremstillingsvirksomheder er fabrikkens produktionsanlæg selvsagt en essentiel del af forretningen. Men produkterne har ofte et langt liv foran sig efter de har forladt fabrikken. Her er brugeroplevelsen helt essentiel for både prissætning og udbredelsen af produkterne.

I mange tilfælde er teknologiudnyttelse en afgørende konkurrenceparameter, når kunder skal vælge mellem produkter. For både B2B- og B2C-kunder har produkternes teknologiske formåen stor betydning, og i mange brancher har man hen over årene tydeligt kunnet se, hvordan produkter med markant forbedret teknologi har indtaget store dele af markedet med høj hastighed.

Derfor har Industriens Fond igangsat flere forskellige initiativer, der hjælper virksomheder med at bruge nye teknologier til at gøre produktsortimentet attraktivt for kunderne.

Det kan for eksempel være at materialevalg og produktionsmetoden gør slutproduktet lettere eller øger dets bæreevne, det kan være at sensorer kan monitorere brugen og sliddet, så produktet kan vedligeholdes og virke i længere tid, det kan være, at produktet opbygges modulært, så beskadigede dele let kan udskiftes og eventuelt genanvendes i andre sammenhænge og så kan data om anvendelsen også vise, hvordan produktet bedst kan optimeres, redesignes eller cirkuleres.

Samarbejde i værdikæden er vigtigt

For at opnå maksimal effekt af de nye teknologier, er det vigtigt at se på forretningsmodellen i sin helhed. Skal nye teknologier for eksempel understøtte udviklingen af en grønnere forretning, så kan de teknologiske landvindinger ske både hos leverandørerne, i materialevalget, i designet, i produktionen og i anvendelsen af slutproduktet – og størst gevinst er der, hvis det hele samtænkes.

For eksempel kan blockchains understøtte sporing af materialer og bedre leverandørsamarbejde og i den anden ende af forretningsmodellen kan servitization og bæredygtige servicekoncepter forlænge produktlevetider og øge genanvendelsen via for eksempel tilbagetagningsordninger eller VR-baseret vedligehold.

Nye teknologier hjælper overalt

Industriens Fonds arbejde med nye teknologier fokuseres især omkring fabrikken og den effektive produktion i små og mellemstore danske virksomheder.

Men teknologianvendelse kan gavne mange steder i virksomhederne og af samme grund berører vi også teknologier til logistik og lagerstyring, administrative robotter og fintech, der kan effektivisere arbejdet med bogholderi og personaleforhold, kunstig intelligens og platforme der styrker den globale salgs- og markedsføringsindsats, samt teknologier der beskæftiger sig med processer, IT-udvikling, kryptering og cybersikkerhed.

Det samlede overblik over Industriens Fonds arbejde med nye teknologier, er beskrevet i vores strategi.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Charlotte Kjeldsen Krarup

Udviklingsdirektør

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.