Nyt program sætter mere end 4.000 produktionsvirksomheder i gang med den bæredygtige omstilling

Den danske produktionssektor gemmer på et gigantisk potentiale. Udviklingen af bæredygtige og cirkulære produkter og værdikædesamarbejder er vejen til et bedre miljø og klima, men også til nye markeder og konkurrencekraft. Industriens Fond griber muligheden med et langsigtet og eksperimenterende program.

Gennem lokalt forankrede og specialiserede ‘labs’, der hjælper virksomheder med at udvikle og teste bæredygtige løsninger, adgang til nye netværk, 1:1 ekspertrådgivning og kompetenceudvikling gennem konkrete værktøjer, skal 4.250 danske produktionsvirksomheder – svarende til ca. 40.000 jobs – i 2030 have omstillet store dele af deres forretning i en bæredygtig retning.

Det er ambitionen og tilgangen i det nye program Afkobling 2030, der efter et pilotprojekt i 2022, nu udvides markant til en otteårig indsats, hvoraf Industriens Fond har afsat 32 mio. til de første to år.  

“Vi kan se, at dansk industri belaster vores klode mere og mere, og samtidig møder virksomhederne stigende krav fra kunder og lovgivning. Pilotprojektet bekræftede os i, at Afkobling 2030 kan noget helt nyt, når det handler om at løse de udfordringer – bl.a. at klima- og miljøhensyn skal integreres centralt i forretningsudviklingen,” siger Anders Ziegler Kusk, programleder for bæredygtig produktion, Industriens Fond. Han tilføjer: 

“Derfor er vores ambition nu sammen med en stærk partnergruppe at hjælpe danske produktionsvirksomheder med at styrke deres position i en verden, hvor evnen til at skabe værdi gennem bæredygtighed har afgørende betydning for konkurrenceevnen.”

Vækst skal afkobles ressourceforbruget 

Det skal ske med en eksperimenterende og fleksibel tilgang, hvor programmets partnere løbende tilpasser tilbud og hjælp til virksomhedernes behov og har fuld fokus på at ’afkoble’ deres produktion og omsætning fra ressourceforbruget.

“Industriens samlede klima- og miljøbelastning skal reduceres. Det er en bunden opgave, uanset hvordan det går med den økonomiske vækst. Det er det, som kaldes absolut afkobling. Men hvis det skal lykkes, skal bæredygtighed helt ind i hjertet på den enkelte virksomheds strategi og forretningsmodel – og helt ud i produktionen og værdikæderne. Det er den mission vi arbejder på i Afkobling 2030,” forklarer Line Poulsen, Mission Director for Afkobling 2030, DDC – Dansk Design Center. 

Afgørende at arbejde med værdikæderne 

De danske produktionsvirksomheder spiller en vigtig rolle i omstillingen til et bære- og konkurrencedygtigt samfund. Men kun 10-16 procent af virksomhederne arbejder dedikeret med den bæredygtige og cirkulære omstilling. Og kun 4 procent dokumenterer arbejdet med omstillingen i scope 3. 

Scope 3 er betegnelsen for indirekte udledninger, også omtalt som værdikædeudledninger, og de udgør omkring 90 procent af en virksomheds samlede udledning. Fordi udledningerne foregår i værdikæderne, er de ofte de sværeste at arbejde med for virksomhederne. Det er derfor også ved at omstille værdikæderne, at en industri for alvor flytter noget i forhold til den grønne omstilling og bliver konkurrencedygtig.

“Den enkelte virksomheds forretningsmodel skal være bæredygtig, men det skal alle virksomhedens samarbejdspartneres forretningsmodeller også,” siger Line Poulsen og fremhæver i den henseende betydningen af at have de tre GTS-institutter (Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og FORCE Technology) med i partnergruppen, da de i samarbejde med de deltagende virksomheder vil udarbejde konkrete løsninger, der har en positiv påvirkning på virksomhedernes direkte og indirekte udledning. 

En virksomhed er i gang med en bæredygtig omstilling, hvis de kortlægger deres værdikæde, omlægger deres produkt- og forretningsmodel, så den bliver bæredygtig og måske ligefrem cirkulær, udvikler og tester nye bæredygtige løsninger på tværs af deres værdikæde, og opkvalificerer medarbejdernes kompetencer indenfor bæredygtighed.  

Med andre ord skal virksomhederne have tage skridtet videre fra de lavthængende frugter som fx at skifte pærer, have økologisk madordning og mindske papirspild. 

Fremtidssikring af virksomheder og klima 

Projektet er det første af sin slags. Ambitionen om at omstille en hel sektor og gøre det på en eksperimenterende og fleksibel måde, hvor indsatsen løbende tilpasses virksomhedernes behov, er unik. Det gælder også tidsrammen, som med sine otte år reelt gør det muligt at arbejde grundigt og langsigtet med virksomhederne og deres udfordringer. 

“Hvis vi skal indfri produktionssektorens miljø-, klima- og forretningsmæssige potentialer, skal vi samarbejde på andre måder og med andre tidshorisonter, end vi plejer. Vi præsenterer derfor ikke et fast format, som virksomhederne skal deltage i. I stedet tilpasser vi forløb og tilbud til deres behov. Samtidig har vi fuld fokus på og hjælper med implementering efterfølgende,” siger Morten Rettig, direktør i Trekantområdet Danmark.

De første virksomheder forventes at gå i gang med programmet i foråret 2023. 

Læs mere om Afkobling 2030 her.

Fakta om programmet

Industriens Fond står bag programmet og har bevilget 32 mio. kr. til og med 2024 med en forventnin om at bruge op til et trecifret millionbeløb frem mod 2030. 

Programmet drives af følgende partnere: DDC – Dansk Design Center, Trekantområdet Danmark, Alexandra Instituttet, DANDY Business Park, Teknologisk Institut og FORCE Technology.

Målet for programmet frem mod 2030 er: At samlet 4250 virksomheder er i gang med en bæredygtig omstilling. Heraf at 650 virksomheder har taget markante skridt på vej mod absolut afkobling, og derudover at 3.600 virksomheder har lagt konkrete planer for deres bæredygtige omstilling og taget den rådgivning og de værktøjer, programmet stiller til rådighed i brug. I de første to år er der særligt fokus på Trekantområdet, fordi der netop i dét område er en særlig høj koncentration af virksomheder i programmets målgruppe.

En virksomhed defineres som værende i gang med en bæredygtig omstilling, hvis de fx kortlægger deres værdikæde, omlægger deres produkt- og forretningsmodel, så den bliver bæredygtig og måske ligefrem cirkulær, udvikler og tester nye bæredygtige løsninger på tværs af deres værdikæde, og opkvalificerer deres medarbejderes kompetencer indenfor bæredygtighed. Alt det får virksomhederne hjælp til i de lokalt forankrede og specialiserede labs.

Hvad er afkobling?

Afkobling handler om sammenhængen mellem økonomisk vækst og klima- og miljømæssig påvirkning. Absolut afkobling betyder, at den relevante klima- og miljøbelastning bliver mindre, uanset at virksomhedens omsætning bliver større. Eller med andre ord, at virksomhederne belaster naturen mindre i absolutte tal. Relativ afkobling betyder, at kurven for klima- og miljøbelastning blot stiger langsommere end kurven for økonomisk vækst.

For yderligere information kontakt: 

Anders Ziegler Kusk
Programleder, Bæredygtig Produktion
33 376 232
Anders Brandtoft
Presse- og kommunikationschef
33 376 230

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.