Grøn omstilling sætter gang i væksten

Bæredygtige virksomheder er bedst. Det mener mange kunder, og det gør bæredygtighed til et tungtvejende parameter i den globale konkurrence. Derfor skal flere danske virksomheder producere mere bæredygtigt.

Kunder, investorer, myndigheder og medarbejdere stiller stadigt større krav til erhvervslivets arbejde med bæredygtig produktion. Det gør lighedstegnet mellem bæredygtighed og konkurrenceevne stadigt mere tydeligt, og danske virksomheder er i dag nødt til at engagere sig mere i den grønne omstilling, for at vedblive med at være konkurrencedygtige.

Dansk erhvervsliv har nemlig en svær rejse foran sig. Den danske industriproduktion er ikke bæredygtig som den ser ud i dag, og hvis det skal ændre sig, så skal der fuld fart på forretningsudviklingen. Forbruget af vand, energi og ressourcer skal reduceres, mængden af affald skal være mindre, og så skal udledningen af drivhusgasser komme under kontrol.

Det er lettere sagt end gjort. Men med en vision om at den danske produktionssektor skal være verdens mest bæredygtige, har Industriens Fond igangsat en række projekter og initiativer, der skal hjælpe danske virksomheder på rejsen mod en mere bæredygtig produktion.

I en ny masterclass-udsendelse stiller vi særligt skarpt på to komplementerende elementer i den grønne omstilling. Erhvervslivets energiforbrug og erhvervslivets udledning af kuldioxid.

Med masterclassen og de øvrige tiltag inden for bæredygtig produktion vil Industriens Fond hjælpe danske virksomheder med at bevare og forbedre konkurrenceevnen i en tid hvor kundekrav og ny lovgivning skaber nye virkeligheder næsten hver eneste dag.

Masterclassen tager udgangspunkt i særligt tre initiativer inden for bæredygtig produktion.

Dels projektet Elektrificering i industrien, der hjælper danske virksomheder med at udskifte fossile brændsler i produktionen, ved at overgå til et produktionsapparat, der baserer sig mere på grøn strøm.

Dels virksomhedsforløbene i Klimaklar Produktionsvirksomhed, hvor virksomheder får hjælp til at kortlægge, måle og reducere CO2-udledningen – og dokumentere forbedringerne.

Dels den nye danske baseline for fremtidens bæredygtige produktion, hvor industriens nuværende tilstand præsenteres med udgangspunkt i fem indikatorer.

Industriens Fond arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Målet er at styrke de danske virksomheders værditilvækst gennem de mange tiltag som hvert år iværksættes af fonden.

Hvis man som virksomhed vil være med i nogle af projekterne fra masterclassen, så kan der læses mere om dem her, hvor man også kan tilmelde sig direkte.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Ole Østrup

Formidlingschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.