“Det ville vel nærmest være uetisk at stå i vejen for udviklingen af kunstig intelligens”

Reza Zadeh, Reza Zadeh, stifter og direktør for virksomheden Matroid, der arbejder med kunstig intelligens.

Reza Zadeh, Reza Zadeh, stifter og direktør for virksomheden Matroid, der arbejder med kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er kommet for at blive. Derfor skal flere virksomheder forsøge at udnytte det fulde potentiale - og mulighederne er mange.

Kunstig intelligens, algoritmer, machine learning og data analytics var bare nogle af de gloser, der fyldte luften, da AI Denmark tidligere i år bød inden for til årets AI Denmark Summit.

Både hos talerne på scenen og blandt gæsterne i salen gik snakken lystigt om de mange muligheder, som nye teknologier bringer med sig.

Og selvom emnet kan virke flyvsk og teoretisk, er det for mange virksomheder allerede lige så konkret som brugen af en palleløfter på lageret eller en kniv i kantinen.

Det er det også for for Reza Zadeh. Han er stifter og direktør for virksomheden Matroid og er samtidigt tilknyttet Stanford University som adjungeret professor, hvorigennem han også har undervist på Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København.

Uanede muligheder

I næsten 20 år – godt og vel halvdelen af hans liv – har han beskæftiget sig med kunstig intelligens. Og set med hans øjne er mulighederne inden for kunstig intelligens enorme.

”Kunstig intelligens er et meget bredt felt. Mulighederne er mange og nye løsninger kan se ud på utallige måder. Også selvom man snævrer det ind til kun at handle om sensorteknologi og computer vision, som er det vi beskæftiger os med i Matroid, er der stadigvæk tale om et meget bredt spektrum af muligheder,” siger Reza Zadeh og sætter ord på den udvikling, han har været vidne til gennem de seneste år:

”Vi har set en dramatisk udvikling i, hvad computere er i stand til at se. Og som konsekvens deraf har vi også set en kolossal udvikling i antallet af konkrete anvendelsesmuligheder. Alene i virksomheders produktionsprocesser er mulighederne mange. Alle fabrikker laver fysiske produkter. Disse produkter skal undersøges og tjekkes for fejl og mangler. Det kan være buler, ridser og dårlige samlinger. Derudover vil virksomhederne gerne vide, hvor lang tid alting tager i produktionen. Den slags målinger og undersøgelser kan gøres gennem sensorer. Og de bliver bedre dag for dag. De sensorer, som vi tidligere havde til rådighed, kunne kun måle en lille bid af den verden, som omgiver dem, men i dag kan sensorerne måle alt muligt fra sine omgivelser. Og det er altså bare inden for sensorer og computer vision. Ser vi på kunstig intelligens mere bredt, er der nærmest uanede muligheder.”

Kunstig intelligens er for alle

Gennem sit arbejde med Matroid giver Reza Zadeh virksomheder mulighed for at bruge computer vision til kvalitetskontrol. Også selvom virksomheden ikke selv er specielt AI-kyndige.

”Vi gør virksomheder i stand til – nemt og intuitivt – at implementere computer vision på deres fabrikker. Uden at have eksperter ansat i virksomheden, vel at mærke. Med computer vision kan de kvalitetssikre og besigtige deres produkter 24 timer i døgnet. Det er en kedelig opgave, men computerne er grundige og brokker sig ikke,” siger Reza Zadeh med et smil og peger desuden på det store potentiale:

”Vores produkt passer ind mange steder og kan gavne alle. Vi er ikke eksperter i stålproduktion, vindmøllevinger eller biler. Vi er gode til kunstig intelligens og gør virksomhederne i stand til at udnytte kunstig intelligens inden for netop deres felt. Så vi er et eksempel på, at kunstig intelligens er for alle og vores ambition – nogle år ude i fremtiden – er da også at være på alle fabrikker i verden.”

Eliten er godt i gang

Hos AI Denmark er ambitionerne også høje. Men på en anden måde. Her er målet at gøre dansk erhvervsliv bedre til at udnytte kunstig intelligens, så danske virksomheder kan skabe bedre produkter til kunderne og dermed kontinuerligt udvikle forretningen.

Reza Zadeh og Matroid har allerede gode relationer til virksomheder i Danmark. Men set med hans øjne er det vanskeligt at sammenligne Danmarks position inden for kunstig intelligens med andre lande. Nationalitet er nemlig ikke nødvendigvis en afgørende faktor.

Reza Zadeh, direktør i Matroid, ser mange muligheder i kunstig intelligens. Også inden for computer vision, som er det han beskæftiger sig mest med i dag.

”Det vi ser er, at det handler om modenhed. De virksomheder, der generelt er langt fremme og allerede har avanceret produktion i dag, er også dem, der er gode til at bruge machine learning og kunstig intelligens. Så de mest avancerede bilproducenter er hurtige til at implementere ny teknologi, de bedste vindmølleproducenter er hurtige til at implementere ny teknologi og så fremdeles. Uanset hvor de kommer fra. Så det handler ikke om geografi. Det handler om at være verdensleder inden for en bestemt branche, for det er ofte dem, der hurtigst tager nye teknologier til sig og gør dem til en del af forretningen,” vurderer Reza Zadeh, der ikke overraskende er begejstret for de muligheder, som kunstig intelligens bringer med sig – også selvom han er helt med på, AI også kan have utilsigtede negative konsekvenser:

”Kunstig intelligens kan hjælpe os på utroligt mange måder. Og det er det, der er de nye teknologiers opgave. De skal gøre vores liv bedre og skabe fremskridt for os som mennesker. Der er en masse vigtige etiske dilemmaer og udfordringer, som skal håndteres. Det er altafgørende, men det er et helt andet og selvstændigt tema. Ser vi på teknologien alene, så er de potentialer, som kunstig intelligens indeholder, så banebrydende, at dem må vi ikke misse.”

Mange veje at gå

Og banebrydende må man sige at de er. Særligt hvis der kigges lidt længere frem i tiden, hvor teknologien må forventes at være yderligere udbredt.

”Hvor vi præcis lander, når vi taler computer vision, det er svært at vurdere. Det kan gå mange veje. Men jeg tænker, at vi i fremtiden vil se sensorer spille en meget større rolle flere steder i industrien. Der vil være sensorer overalt – også med computer vision – og det vil være med til at øge både sikkerhed, kvalitet og produktivitet i de virksomheder, der bruger teknologien bedst. Og i deres produkter. Så viften af anvendelsesmuligheder bredes helt sikkert yderligere ud. Derudover kommer computer vision til at spille en kæmpe rolle inden for sundhed. For eksempel kommer MRI-scanninger og røntgenbilleder til at blive fortolket via computer vision. Dermed kan man potentielt se og finde sygdomsmønstre, som det menneskelige øje ikke er i stand til. Det vil gavne mulighederne for at forebygge og behandle markant og den slags brug af kunstig intelligens er jo åbenlyst gavnlig for alle. Det ville vel nærmest være uetisk at stå i vejen for den udvikling,” siger Reza Zadeh.

Herhjemme vil debatten om kunstig intelligens formentlig fortsætte længe endnu. Men i erhvervslivet er AI Denmark utvetydig i sit arbejde. Her sigter man stadigvæk efter at hjælpe så mange små og mellemstore danske virksomheder som muligt med at benytte kunstig intelligens til at øge konkurrenceevnen.

Senest har AI Denmark afholdt årets AI Denmark Summit, hvor en række danske virksomheder blev fremhævet for deres arbejde med kunstig intelligens. Her overrakte Industriens Fond årets AI-pris til virksomheden Reblade, der i vidt omfang benytter kunstig intelligens til at fremme forretningen.

Også i de kommende år kommer AI Denmark til at arbejde med udbredelsen af og udnyttelsen af kunstig intelligens i de danske virksomheder. Det gøres blandt andet gennem målrettede vækstforløb, opbyggelsen af et dansk AI-community og understøttelse af et endnu tættere samarbejde mellem de danske forskningsinstitutioner og de danske virksomheder.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.