Virksomheder: Det lærte vi om vores CO2-aftryk

Klimaklar SMV

Virksomheden forpligter sig til målsætninger og til at indlevere beregninger af CO2-aftryk samt reduktionsplaner.

Formålet med at støtte projektet, Klimaklar SMV, har været at hjælpe SMV’erne med at få styr på deres udledninger så de kan bidrage til den grønne omstilling og skabe mere grøn vækst i fremtiden. Og det er i høj grad lykkedes.

Gennem projektet Klimaklar SMV er 50 virksomheder kommet godt i gang med at opgøre deres klimaaftryk på en retvisende måde.

Langt de fleste er i gang med initiativer målrettet deres scope 1 og 2 udledninger. Det er især opsætning af solceller, udskiftning af energikilde til varmepumpe eller fjernvarme, energieffektivisering og krav om el- eller hybridbiler, som fylder, mens en mindre del køber certifikater på grøn strøm. Mange af disse tiltag er fremskyndet af den igangværende energikrise, som har gjort de grønne tiltag mere rentable end før krisen.

Fakta

Scope 1 er de direkte udledninger fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden, herunder fx egne køretøjer samt egne anlæg til lokal varme- og energiproduktion.

Scope 2 er de indirekte udledninger fra elektricitet eller fjernvarme, som virksomheden køber og forbruger til drift af egne aktiviteter.

Scope 3 er andre indirekte udledninger forårsaget af virksomhedens aktiviteter, men som ikke ejes eller kontrolleres direkte af virksomheden – fx varer og tjenester, der forbruges. Det kan være mad, elektronik, internet, tøj, møbler, affald, rejser, udliciterede aktiviteter mv. Denne udledning er meget vanskelig at måle, da den ofte indeholder udledninger i udlandet (eks. tøjproduktion) mv.

/Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories/


Nogle virksomheder er presset økonomisk, hvilket betyder, at investeringer relateret til den ordinære drift udskydes. Grønne investeringer kan være en stor økonomisk post for virksomhederne. Derfor er der sket en koncentration af forankringen af klimaarbejdet i virksomhedernes topledelse. Det afspejler dog også, at grøn omstilling er blevet en del af virksomhedernes strategiske arbejde.

Godt halvdelen af virksomhederne opgør i dag deres CO2-data, og 86% af dem vurderer, at de har kompetencer til selv at opdatere deres CO2- data eller kun har brug for minimal ekstern bistand. De virksomheder, som ikke rapporterer deres CO2-data, oplyser, at det kræver for meget arbejde ift. udbyttet. En række virksomheder oplyser, at det er vigtigere for dem at kunne opgøre klimaaftrykket fra det enkelte produkt end udledningen samlet set. Det skyldes, at de som underleverandører kan blive anmodet om at opgøre deres leverances klimaaftryk til brug for den samlede vurdering af slutproduktets udledning.Mens virksomhederne tager flere initiativer inden for reduktion af scope 1 og 2 emissioner, har de væsentlige udfordringer med at reducere deres scope 3 emissioner, navnlig fra deres materialeforbrug. Det skyldes især, at virksomhederne har vanskeligt ved at indkøbe materialer med lavere CO2-aftryk. Enkelte virksomheder kunne godt erstatte deres produkter med fx genbrugte materialer, men er afhængige af en fordyrende bearbejdning af materialerne, der kan være vanskelig at overvælte i prisen. Der er dog efterspørgsel efter grønnere materialer, og virksomhederne vil gerne reducere hvis muligt.


Udfordringerne med at reducere scope 3 emissioner er formentlig også årsagen til, at der i dag, et år efter Klimaklar SMV, ikke er nogle af virksomhederne, som har konkrete reduktionsmål for deres scope 3 emissioner. Dette er et markant fald ift., at 14% af virksomhederne, umiddelbart efter deres deltagelse i Klimaklar SMV, havde en scope 3 målsætning. Andelen af virksomheder med målsætninger inden for scope 1 og 2 er uændret. Godt en tredjedel af virksomhederne enten har eller er i gang med at søge tredjepartsverificering af deres samlede udledninger, hvoraf hovedparten er orienteret mod Science Based Targets initiativet (SBTi). Umiddelbart efter projektets afslutning var det tilsvarende tal 8%. For at søge en tredjepartsverificering kræver det kun, at en SMV har målsætninger for scope 1 og 2 emissioner, da en målsætning på scope 3 endnu ikke udgør et krav.

Hvis din virksomhed er interesseret i at få styr på jeres udledninger, står Klimaklar Produktionsvirksomhed klar til at hjælpe jer videre. Læs mere her.

Læs desuden hele opfølgningsrapporten på Klimaklar SMV her.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.